ซอฟต์แวร์ถอดรหัส MPEG-2 DVD ใน Windows Media Player สำหรับ Windows XP

คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบเนื้อหา KB ที่เกษียณ

บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่ได้ให้การสนับสนุนอีกต่อไป ดังนั้น บทความนี้จึงเสนอเนื้อหา "อย่างที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาอีกต่อไป

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบและ (อาจจะ) ปรับรุ่นซอฟต์แวร์ถอดรหัส MPEG-2 DVD ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์รายชื่อ Hardware Compatibility List ของ Microsoft Windows

รายชื่อเว็บไซต์ Hardware Compatibility List ของ Windows แสดงตัวถอดรหัส DVD ที่อาจทำงานได้กับ Windows Media Player สำหรับ Windows XP:

หมายเหตุ

  • คุณต้องเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การทำงานต่างๆ ต่อไปนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบหรือ power user ใน Windows XP Professional หรือสิทธิความเป็นเจ้าของใน Windows XP Home Edition
  • หากมีการติดตั้งตัวถอดรหัส DVD ไว้ก่อนที่คุณจะปรับรุ่นไปเป็น Windows XP กลไกการปรับรุ่น DVD จะทำงานห้านาทีหลังจากการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์

วิธีการตรวจสอบการดาวน์โหลดการปรับรุ่นของตัวถอดรหัส DVD

หากก่อนหน้านี้คุณคลิก Upgrade Later เมื่อปรากฏหน้าปรับรุ่นขึ้นในการช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ปัญหา DVD โดยจะมีการสร้างทางลัดไว้บนเดสก์ท็อป เมื่อต้องการปรับรุ่นโปรแกรมถอดรหัส DVD ให้คลิกสองครั้งที่ทางลัดบนเดสก์ท็อป หากไม่มีการสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจดูว่ามีการปรับรุ่นสำหรับโปรแกรมถอดรหัส DVD ของคุณหรือไม่:
  1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
  2. พิมพ์ dvdupgrd /detect แล้วกด ENTER
หลังจากคุณใช้คำสั่ง dvdupgrd /detect ตัวถอดรหัส DVD ใดๆ ที่ตรวจพบจะแสดงโดยมีคำว่า "yes" หรือ "no" เพื่อระบุว่ามีหรือไม่มีโปรแกรมปรับรุ่นจากบริษัทผู้ผลิตทั้งรุ่นสำหรับ Microsoft Windows 98/95 และ Microsoft Windows 2000 ของซอฟต์แวร์

วิธีปรับรุ่นตัวถอดรหัส DVD Decoder

หากมีโปรแกรมปรับรุ่นสำหรับโปรแกรมถอดรหัส DVD ของคุณ:
  1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
  2. พิมพ์ dvdupgrd /upgrade แล้วกด ENTER
หลังจากคุณใช้คำสั่ง dvdupgrd /upgrade คุณจะได้รับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตซึ่งมีโปรแกรมปรับรุ่นโหลดไว้ ทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับรุ่นสำหรับโปรแกรมถอดรหัส DVD

ไม่มีโปรแกรมปรับรุ่นหรือไม่มีโปรแกรมถอดรหัส DVD

หากไม่มีโปรแกรมปรับรุ่นหรือหากไม่พบโปรแกรมถอดรหัส DVD ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสที่ใช้งานได้กับ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ผลิตโปรแกรมถอดรหัส โปรดแวะไปที่เว็บไซต์อื่นๆ ต่อไปนี้:

ATI Technologies

CyberLink (PowerDVD)

InterVideo (WinDVD)

MediaMatics (DVMatics)

MGI Software (SoftDVD)

Ravisent (CineMaster)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการเล่น DVD โดย Windows Media Player สำหรับ Windows XP รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังซอฟต์แวร์ถอดรหัส DVD อื่นๆ กรุณาแวะที่เว็บไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้: Microsoft ให้รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับความสนับสนุนทางเทคนิคได้ รายละเอียดสำหรับการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้


ข้อมูลสำคัญ: โปรแกรมถอดรหัส DVD ใดๆ ที่ไม่พบอาจไม่สามารถใช้งานได้กับ Windows XP การให้การสนับสนุนเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ กับโปรแกรมถอดรหัสจะทำโดยบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมถอดรหัสเหล่านั้น
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 306331 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม