วิธีการสร้างระบบมัลติบูตใน Windows XP

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า Windows XP เป็นระบบมัลติบูตพร้อมระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 และ Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 ระบบปฏิบัติการรุ่น 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS หรือ Microsoft Windows 3.x


คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้มากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการใช้ทุกครั้งที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ การทำเช่นนี้มักเรียกว่าการกำหนดค่าแบบดูอัลบูตหรือมัลติบูต (ดูคำจำกัดความของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยได้จากอภิธานศัพท์ท้ายบทความนี้)

ไดรฟ์ข้อมูลดิสก์และการฟอร์แมตดิสก์

โปรดทราบว่า Encrypting File System (EFS) ไม่มีให้ใช้งานใน Windows XP Home Edition

การฟอร์แมตใหม่และการซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์

คุณอาจต้องฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของคุณใหม่ในกรณีที่:

 • คุณมีไดรฟ์ข้อมูลเพียงไดรฟ์เดียว

  คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการแต่ละระบบบนไดรฟ์ข้อมูลที่แยกต่างหากของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การติดตั้งแต่ละครั้งสามารถเก็บแฟ้มและข้อมูลการกำหนดค่าของตัวเองได้
 • พาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบไม่ได้รับการฟอร์แมตด้วยระบบแฟ้มที่ถูกต้อง:
  • ถ้าคุณต้องการสร้างระบบมัลติบูตโดยใช้ MS-DOS, Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me คุณต้องฟอร์แมตพาร์ติชันระบบโดยใช้ FAT16 หรือ FAT32 เนื่องจากระบบปฏิบัติการจะไม่สามารถเริ่มทำงานได้ถ้าพาร์ติชันระบบเป็น NTFS
  • ถ้าคุณต้องการสร้างระบบมัลติบูตโดยใช้ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me พร้อมกับ Microsoft Windows XP คุณต้องฟอร์แมตพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบโดยใช้ FAT16 เนื่องจาก Windows 95, Windows 98 และ Windows Me ไม่สนับสนุนระบบแฟ้ม NTFS
  • ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me พร้อม Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือ Windows XP คุณสามารถฟอร์แมตพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบโดยใช้ FAT16 เนื่องจาก Windows NT 4.0 ไม่สนับสนุนระบบแฟ้ม FAT32
  • ถ้าคุณต้องการสร้างระบบมัลติบูตโดยใช้ Windows 98 หรือ Windows Me พร้อมด้วย Windows 2000 หรือ Windows XP คุณสามารถฟอร์แมตพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบโดยใช้ FAT32

   หมายเหตุ ถ้าคุณฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูล Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือ Windows XP ด้วยระบบแฟ้มใดๆ ที่ไม่ใช่ NTFS คุณจะสูญเสียคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดของ NTFS ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะบางอย่างของ Windows XP เช่น ความปลอดภัยของระบบแฟ้ม การตั้งค่า Encrypting File System (EFS) ดิสก์โควตา และที่เก็บข้อมูลระยะไกล ในทำนองเดียวกัน Windows 95, Windows 98 และ Windows Me จะไม่รับรู้พาร์ติชัน NTFS และระบุว่าไม่รู้จัก ดังนั้น ถ้าคุณฟอร์แมตพาร์ติชัน Windows 98 หรือ Windows Me เป็น FAT และพาร์ติชัน Windows XP เป็น NTFS แฟ้มใดๆ บนพาร์ติชัน NTFS จะไม่พร้อมใช้งานหรือไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าคุณพยายามจะเข้าถึงแฟ้มเหล่านั้นขณะใช้งาน Windows 98 หรือ Windows Me

ระบบแฟ้มที่สนับสนุน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระบบแฟ้มที่สนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft:


ระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มที่สนับสนุน
-----------------------------------------

MS-DOS FAT
Windows 3.1 FAT
Windows NT FAT, NTFS
Windows 95 FAT
Windows 95 OSR2 FAT, FAT32
Windows 98 FAT, FAT32
Windows Me FAT, FAT32
Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS
Windows XP FAT, FAT32, NTFS

ข้อพึงระวัง

ก่อนที่จะสร้างการกำหนดค่ามัลติบูตโดยใช้ Windows XP และระบบปฏิบัติการอื่น โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้

 • ก่อนที่จะพยายามสร้างระบบมัลติบูต อย่าลืมสำรองข้อมูลระบบปัจจุบันของคุณและแฟ้มข้อมูลทั้งหมด
 • ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการแต่ละระบบไว้บนไดรฟ์ข้อมูลที่แยกกัน Microsoft ไม่สนับสนุนการติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายระบบบนไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน
 • ถ้าคุณมีไดรฟ์ข้อมูลเพียงไดรฟ์เดียวบนคอมพิวเตอร์ คุณต้องฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของคุณใหม่เพื่อให้มีไดรฟ์ข้อมูลหลายไดรฟ์ ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างการกำหนดค่ามัลติบูต เว้นแต่คุณจะแค่ติดตั้งสำเนา Windows XP อีกชุดเท่านั้น
 • อย่าติดตั้ง Windows XP บนไดรฟ์ที่มีการบีบอัดซึ่งไม่ได้บีบอัดโดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การบีบอัดแบบ NTFS
 • คุณต้องใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันสำหรับระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ ถ้าคอมพิวเตอร์อยู่บนโดเมนที่ปลอดภัยของ Windows 2000 หรือ Windows XP
 • ติดตั้งระบบปฏิบัติการตามลำดับต่อไปนี้
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

เมื่อต้องการสร้างระบบมัลติบูตโดยใช้ Windows XP และ MS-DOS, Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ได้เพียงอินสแตนซ์เดียวในการกำหนดค่ามัลติบูต คุณไม่สามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้มัลติบูต Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ได้ เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้แฟ้มสำหรับเริ่มต้นระบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Windows 95, Windows 2000 และ Windows XP ได้ แต่คุณไม่สามารถใช้ Windows 95, Windows 98 และ Windows XP ได้

คุณต้องติดตั้ง Windows XP หลังจากติดตั้ง MS-DOS, Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me แล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบปฏิบัติการเหล่านี้เขียนทับเซกเตอร์เริ่มต้นระบบของ Windows XP และแฟ้มเริ่มต้นของ Windows XP


เมื่อต้องการสร้างระบบมัลติบูตที่มี Windows XP และ MS-DOS, Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดดิสก์ของคุณได้รับการฟอร์แมตด้วยระบบแฟ้มที่ถูกต้อง
 2. ติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายระบบลงในไดรฟ์ข้อมูลที่แยกกันตามลำดับต่อไปนี้ MS-DOS, Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ตามด้วย Windows XP
 3. ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการระบบมัลติบูตที่มี MS-DOS, Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me พร้อมด้วย Windows XP ให้ติดตั้ง MS-DOS, Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me แล้วจึงติดตั้ง Windows XP
  • ถ้าคุณต้องการระบบดูอัลบูตที่มี Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me พร้อมด้วย Windows XP คุณควรติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me แล้วจึงติดตั้ง Windows XP


  ติดตั้งระบบปฏิบัติการแต่ละระบบตามขั้นตอนการติดตั้งมาตรฐาน

เมื่อต้องการสร้างระบบมัลติบูตที่มี Windows NT 4.0 และ Windows XP

ไม่แนะนำให้ใช้ระบบมัลติบูตที่มีทั้ง Windows NT 4.0 และ Windows XP เป็นโซลูชันระยะยาว การปรับปรุง NTFS ใน Service Pack 5 (SP5) for Windows NT 4.0 มีไว้เพื่อช่วยคุณประเมินและปรับรุ่นเป็น Windows XP เท่านั้น


เมื่อต้องการสร้างระบบมัลติบูตที่มี Windows NT 4.0 และ Windows XP:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดดิสก์ของคุณได้รับการฟอร์แมตด้วยระบบแฟ้มที่ถูกต้อง
 2. ติดตั้ง Windows NT 4.0 และนำ SP5 ไปใช้ จากนั้นจึงติดตั้ง Windows XP ลงในไดรฟ์ข้อมูลที่แยกต่างหาก ติดตั้งระบบปฏิบัติการแต่ละระบบตามขั้นตอนการติดตั้งมาตรฐาน
หมายเหตุ ถ้าคุณตั้งใจจะติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบที่ประกอบด้วยการรวมกันของ Windows NT 4.0 กับ Windows 2000 หรือ Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการเดียวที่ติดตั้งไว้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง SP5 for Windows NT 4.0 แล้ว Windows XP จะปรับรุ่นพาร์ติชัน NTFS ใดๆ ที่พบบนระบบของคุณให้เป็น NTFS รุ่นที่ใช้ใน Windows 2000 และ Windows XP โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม Windows NT 4.0 ต้องการ SP5 เพื่ออ่านและเขียนแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูลที่ได้รับการฟอร์แมตด้วย NTFS รุ่นที่ใช้ใน Windows 2000 และ Windows XP

การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ

ถ้าคุณกำลังติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ คุณต้องถือว่าระบบปฏิบัติการแต่ละระบบเป็นเอนทิตีที่แยกกัน โปรแกรมและโปรแกรมควบคุมใดๆ ที่คุณต้องการใช้ต้องได้รับการติดตั้งภายใต้ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบที่คุณต้องการใช้โปรแกรมนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ Microsoft Word บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันภายใต้ทั้ง Windows 98 และ Windows XP คุณต้องเริ่ม Windows 98 และติดตั้ง Microsoft Word จากนั้นคุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ภายใต้ Windows XP และติดตั้ง Microsoft Word ใหม่


หมายเหตุ Windows 95 หรือ Windows 98 อาจกำหนดค่าการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ใหม่ในครั้งแรกที่คุณใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการกำหนดค่าได้เมื่อคุณเริ่ม Windows XP

การระบุระบบปฏิบัติการเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นระบบ

ถ้าคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการใช้เป็นระบบเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยทำดังนี้

 • คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิกสองครั้งที่ ระบบ
 • บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ การเริ่มต้นและการกู้คืนระบบ ให้คลิก การตั้งค่า
 • ภายใต้ การเริ่มต้นระบบ ในรายการ ระบบปฏิบัติการเริ่มต้น ให้คลิกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการเริ่มเมื่อคุณเปิดเครื่องหรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
 • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการของระบบปฏิบัติการเป็นเวลา แล้วพิมพ์จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้รายการแสดงอยู่ก่อนที่ระบบปฏิบัติการเริ่มต้นจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการแก้ไขแฟ้มตัวเลือกการเริ่มต้นระบบด้วยตนเอง ให้คลิก แก้ไข Microsoft ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าคุณไม่ควรปรับเปลี่ยนแฟ้มตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ (Boot.ini) เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานไม่ได้

การแก้ไขปัญหา

 • เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Internet Explorer โปรแกรม Explorer อาจจบการทำงาน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้

  iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll
  ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายระบบบนไดรฟ์ข้อมูลเดียว

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการแต่ละระบบบนไดรฟ์ข้อมูลที่แยกต่างหาก
 • คุณไม่สามารถกำหนดค่าให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงานทั้ง Windows 95 และ Windows 98 (หรือ Windows Me)

  คุณไม่สามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้มัลติบูต Windows 95 และ Windows 98 (หรือ Windows Me) เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้แฟ้มสำหรับเริ่มต้นระบบเดียวกัน ดังนั้น การมัลติบูต Windows 95, Windows 98 และ Windows Me พร้อมกันจึงไม่ได้รับการสนับสนุน
 • เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ เมนูการเริ่มต้นระบบไม่ปรากฏขึ้นและคุณไม่สามารถเริ่ม Windows XP ได้

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ซ่อมแซมหรือติดตั้ง Windows XP ใหม่อภิธานศัพท์พาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบ
พาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ Windows และแฟ้มสนับสนุน พาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบสามารถเป็นพาร์ติชันเดียวกับพาร์ติชันระบบได้ แต่ไม่จำเป็น พาร์ติชันระบบจะมีเพียงพาร์ติชันเดียว แต่จะมีพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบหนึ่งพาร์ติชันสำหรับระบบปฏิบัติการแต่ละระบบในระบบมัลติบูต


หมายเหตุ บนไดนามิกดิสก์ สิ่งนี้เรียกว่าไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มต้นระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลดิสก์ใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

314343 ที่เก็บข้อมูลแบบพื้นฐานและที่เก็บข้อมูลแบบไดนามิกใน Windows XP

ดูเพิ่มเติม: พาร์ติชันระบบ, ไดรฟ์ข้อมูล
ดูอัลบูต
การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่สามารถเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการสองระบบที่แตกต่างกัน
ดูเพิ่มเติม: มัลติบูต
พาร์ติชันเสริม
พาร์ติชันเสริมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการพาร์ติชันมากกว่าสี่พาร์ติชันต่อดิสก์ไดรฟ์ พาร์ติชันเสริมสามารถประกอบด้วยหลายพาร์ติชัน ซึ่งจะเพิ่มจำนวนพาร์ติชันที่เป็นไปได้บนไดรฟ์หนึ่งตัว พาร์ติชันเสริมเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับไดรฟ์แบบลอจิคัลที่ได้รับการฟอร์แมตและกำหนดอักษรไดรฟ์ การนำพาร์ติชันเสริมมาใช้เป็นผลมาจากความจุที่เพิ่มขึ้นของดิสก์ไดรฟ์ใหม่

FAT (ตารางการจัดสรรแฟ้ม)
ระบบแฟ้มที่ MS-DOS และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่ใช้ Windows ใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดการแฟ้ม ตารางการจัดสรรแฟ้ม (FAT) คือโครงสร้างข้อมูลที่ Windows สร้างขึ้นเมื่อคุณฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลโดยใช้ระบบแฟ้ม FAT หรือ FAT32 Windows จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละแฟ้มไว้ใน FAT เพื่อให้สามารถเรียกดูแฟ้มได้ในภายหลัง

ดูเพิ่มเติม: FAT32, ระบบแฟ้ม, ระบบแฟ้ม NTFS
FAT32
แยกมาจากระบบแฟ้ม FAT FAT32 สนับสนุนขนาดคลัสเตอร์ที่เล็กกว่าและไดรฟ์ข้อมูลที่ใหญ่กว่า FAT จึงทำให้การจัดสรรพื้นที่บนไดรฟ์ข้อมูล FAT32 มีประสิทธิภาพมากกว่า
ดูเพิ่มเติม: ตารางการจัดสรรแฟ้ม (FAT), ระบบแฟ้ม NTFS, ไดรฟ์ข้อมูล
ระบบแฟ้ม
ในระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มคือโครงสร้างโดยรวมในการตั้งชื่อ จัดเก็บ และจัดระเบียบแฟ้ม NTFS, FAT และ FAT32 คือชนิดของระบบแฟ้ม
ดูเพิ่มเติม: ระบบแฟ้ม NTFS, FAT, FAT32
พาร์ติชันลอจิคัล
พาร์ติชันลอจิคัลคือพาร์ติชันที่อยู่ภายในพาร์ติชันเสริม ในแง่ของการใช้งาน พาร์ติชันเหล่านี้ไม่ได้แตกต่างจากพาร์ติชันหลักที่ไม่ใช่พาร์ติชันเสริม จำนวนของไดรฟ์แบบลอจิคัลที่อาจสร้างขึ้นในพาร์ติชันเสริมจะจำกัดโดยจำนวนของอักษรไดรฟ์ที่มีอยู่ และขนาดเนื้อที่ของฮาร์ดไดรฟ์ที่มีอยู่สำหรับการสร้างไดรฟ์มัลติบูต
การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่สามารถเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการสองระบบที่แตกต่างกัน
ดูเพิ่มเติม: ดูอัลบูต
ระบบแฟ้ม NTFS
ระบบแฟ้มขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย (ได้แก่ สิทธิของแฟ้มและโฟลเดอร์) ความน่าเชื่อถือ และคุณลักษณะขั้นสูงที่ไม่พบใน FAT รุ่นใดๆ ตัวอย่างเช่น NTFS รับประกันความสอดคล้องของไดรฟ์ข้อมูล โดยใช้การบันทึกทรานแซคชันมาตรฐานและเทคนิคการกู้คืน ถ้าระบบล้มเหลว NTFS จะใช้แฟ้มบันทึกและข้อมูลจุดตรวจสอบเพื่อคืนค่าความสอดคล้องของระบบแฟ้ม ใน Windows 2000 และ Windows XP นั้น NTFS ยังมีคุณลักษณะขั้นสูง เช่น การเข้ารหัส จุดแยกวิเคราะห์ใหม่ แฟ้มที่เก็บข้อมูลอย่างกระจัดกระจาย USN Journal และดิสก์โควตาด้วย

ดูเพิ่มเติม: FAT32, ตารางการจัดสรรแฟ้ม (FAT), ระบบแฟ้มพาร์ติชันหลัก
พาร์ติชันที่ใช้เริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการ พาร์ติชันหลักคือพาร์ติชันที่ใช้ช่องเสียบพาร์ติชันหลักช่องใดช่องหนึ่งจากสี่ช่องในตารางพาร์ติชันของดิสก์ไดรฟ์ คุณสามารถใช้พาร์ติชันหลักที่ไม่มีระบบปฏิบัติการได้เช่นกันพาร์ติชันระบบ
พาร์ติชันระบบหมายถึงไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ที่มีแฟ้มเฉพาะฮาร์ดแวร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มการทำงานของ Windows เช่น Ntldr, Boot.ini และ Ntdetect.com พาร์ติชันระบบสามารถเป็นไดรฟ์ข้อมูลเดียวกันกับพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบ แต่ไม่จำเป็น


หมายเหตุ บนไดนามิกดิสก์ สิ่งนี้เรียกว่าไดรฟ์ข้อมูลระบบ


ดูเพิ่มเติม: พาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบ, ไดรฟ์ข้อมูลไดรฟ์ข้อมูล
ไดรฟ์ข้อมูลคือพื้นที่เก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ ซึ่งอาจเป็นพาร์ติชันหลักหรือไดรฟ์แบบลอจิคัลในพาร์ติชันเสริมก็ได้ ไดรฟ์ข้อมูลได้รับการฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม เช่น FAT หรือ NTFS และมีการกำหนดอักษรไดรฟ์ให้ คุณสามารถดูเนื้อหาของไดรฟ์ข้อมูลได้โดยคลิกที่ไอคอนของไดรฟ์นั้นใน Windows Explorer หรือใน คอมพิวเตอร์ของฉัน ฮาร์ดดิสก์หนึ่งตัวสามารถมีไดรฟ์ข้อมูลหลายไดรฟ์ และไดรฟ์ข้อมูลสามารถครอบคลุมดิสก์หลายตัว
ดูเพิ่มเติม: ตารางการจัดสรรแฟ้ม (FAT), ระบบแฟ้ม NTFS

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 306559 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 26 ก.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม