วิธีการเริ่มโปรแกรมติดตั้งจาก MS-DOS ใน Windows XP

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเริ่มโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ที่พร้อมท์คำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำลังเตรียมการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows XP สำหรับข้อมูลความเข้ากันได้ล่าสุดและในการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์สำหรับฮาร์ดแวร์ที่แสดงไว้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Windows Hardware Quality Labs ของ Microsoft Windows ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  314865 ข้อกำหนดของระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP

 2. อ่านเอกสารต่อไปนี้จากซีดีรอม Windows XP (โดยที่ ไดรฟ์ คือไดรฟ์ที่มีซีดีรอม Windows XP) เอกสารเหล่านี้มีข้อมูลที่จะช่วยคุณในการเตรียมการติดตั้ง
  • ไดรฟ์:\Docs\Read1st.txt: เอกสารนี้มีข้อมูลล่าสุดที่สำคัญที่ไม่รวมอยู่ในเอกสารประกอบหรือในแฟ้ม .txt อื่นๆ บนซีดีรอม
  • ไดรฟ์:\Docs\RelNotes.htm: เอกสารนี้มีบันทึกย่อประจำรุ่น Windows XP
  • ไดรฟ์:\Readme.htm: เอกสารนี้มีข้อมูลล่าสุดหรือข้อมูลอื่นๆ ที่สนับสนุนเอกสารประกอบของ Windows XP
 3. สร้างพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์แล้วฟอร์แมตด้วยระบบแฟ้ม FAT หรือ FAT32สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพาร์ติชัน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  255867 วิธีการใช้เครื่องมือ Fdisk และเครื่องมือฟอร์แมตดิสก์ในการทำพาร์ติชันหรือทำพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่

  หมายเหตุ โปรแกรมติดตั้ง Windows XP ต้องใช้พื้นที่ดิสก์ว่างอย่างน้อย 383 เมกะไบต์ (MB) เพื่อคัดลอกแฟ้มการติดตั้ง

การเริ่มโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ที่พร้อมท์คำสั่ง

หากต้องการเริ่ม Windows XP ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใส่ซีดีรอม Windows XP ในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม
 2. เริ่มคอมพิวเตอร์ที่พร้อมท์คำสั่งด้วยการสนับสนุนของซีดีรอม หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ติดตั้ง MS-DOS ไว้ หรือคุณไม่สามารถเปิดใช้พร้อมท์คำสั่งในเมนู เริ่มระบบ ได้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  187632 วิธีการสร้างดิสก์ที่ใช้เริ่มต้นระบบ Windows 98 ที่สนับสนุน FAT32

 3. เริ่ม SMARTDrive หากยังไม่ได้เริ่มต้น ในการดำเนินการ ให้เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ที่มีแฟ้ม Smartdrv.exe พิมพ์ smartdrv แล้วกด ENTER หากคุณไม่ใช้ SMARTDrive โปรแกรมติดตั้ง Windows XP อาจคัดลอกแฟ้มไปยังฮาร์ดดิสก์ช้า
 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ drive: แล้วกด ENTER (โดยที่ ไดรฟ์ คือ ไดรฟ์ที่มีซีดีรอม Windows XP)
 5. พิมพ์ cd i386 แล้วกด ENTER
 6. พิมพ์ winnt แล้วกด ENTER โปรแกรมติดตั้ง Windows XP เริ่มทำงาน
 7. พิมพ์เส้นทางของแฟ้มการติดตั้ง Windows XP จากนั้นกด ENTER ตัวอย่างเช่น พิมพ์ d:\i386

  โปรแกรมติดตั้ง Windows จะคัดลอกแฟ้มลงในฮาร์ดดิสก์ เมื่อมีการคัดลอกแฟ้ม คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
  ส่วนหนึ่งของการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ MS-DOS เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  โปรแกรมติดตั้งจะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณในตอนนี้ หลังจากคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มใหม่แล้ว
  โปรแกรมติดตั้ง Windows XP จะดำเนินการต่อไป

  ถ้ามีฟล็อปปีดิสก์ในไดรฟ์ A: ให้เอาออกเดี๋ยวนี้

  กด ENTER เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่แล้วทำการติดตั้ง Windows XP ต่อไป
 8. เอาฟลอปปีดิสก์ใดๆ ออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด ENTER คอมพิวเตอร์จะเริ่มการทำงานใหม่ และโปรแกรมติดตั้ง Windows XP จะดำเนินการต่อไป กด ENTER เพื่อดำเนินการต่อ
 9. ทำตามขั้นตอนเพื่อเลือกและฟอร์แมตพาร์ติชันที่คุณต้องการติดตั้ง Windows XP ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณประกอบด้วยพาร์ติชันเดียวเท่านั้น อย่าลบพาร์ติชันนั้นออกจากรายการพาร์ติชันที่มีอยู่ โปรแกรมติดตั้ง Windows XP ได้คัดลอกแฟ้มการติดตั้งไปยังพาร์ติชันนี้

  คุณสามารถแปลงพาร์ติชันรูปแบบ FAT32 ให้เป็นระบบแฟ้ม NTFS ได้ในภายหลัง

  โปรแกรมติดตั้งจะคัดลอกแฟ้มที่โปรแกรมติดตั้ง Windows XP ต้องการ จากนั้นจะเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ หากคุณเลือกที่จะฟอร์แมตไดรฟ์โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS Windows จะตรวจหาข้อผิดพลาดในไดรฟ์ จากนั้นจะเริ่มการทำงานใหม่ การติดตั้ง Windows XP จะดำเนินการต่อในโหมดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI)
 10. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows เพื่อทำการติดตั้ง Windows XP ให้เสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 307848 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ส.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม