วิธีจัดการตัวเลือกการแจ้งเตือนและการอัปเกรดของ Windows 10

สรุป

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ที่ใช้งานในองค์กรของคุณและกำลังใช้งาน Windows 7 Pro หรือ Windows 8.1 Pro อยู่นั้นเข้าเกณฑ์ในการรับข้อเสนออัปเกรดเป็น Windows 10 ฟรี และจะสามารถอัปเกรดผ่าน Windows Update ได้ (ข้อเสนอนี้ไม่มีให้ใช้งานสำหรับลูกค้าที่ใช้รุ่น Enterprise หรือ Embedded ของ Windows 7 และ Windows 8.1) บทความนี้อธิบายถึงตัวเลือกการแจ้งเตือนและการอัปเกรด และอธิบายวิธีการที่คุณสามารถจัดการตัวเลือกเหล่านี้

ผู้ดูแลระบบที่ต้องการป้องกันไม่ให้ไคลเอนต์ Windows 7, Windows 7 สำหรับ Embedded Systems, Windows 8.1 และ Windows Embedded 8.1 Pro ทำการอัปเกรด ควรเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายที่กล่าวถึงในบทความนี้ ไม่ว่าหลักเกณฑ์การตัดสิทธิ์ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรก็ตาม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการอัปเกรดสำหรับ Windows 10 ที่ โฮมเพจของ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีจัดการการอัปเกรด Windows 10

สถานการณ์แบบอัตโนมัติ

การอัปเกรด Windows 10 จะถูกปิดกั้นโดยอัตโนมัติ (ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม) บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จะได้รับบริการผ่าน WSUS และจะไม่มีการนำอัปเดต 3035583 มาปรับใช้งาน
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบใดๆ ต่อไปนี้ ซึ่งไม่รวมอยู่ในข้อเสนอการจับจอง

  • Windows 8.1 Enterprise หรือ Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 หรือ Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry หรือ Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 สำหรับ Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

สถานการณ์แบบไม่อัตโนมัติ

คุณสามารถจัดการการอัปเกรด Windows 10 ได้โดยใช้งานวิธีการใดๆ ดังต่อไปนี้
นโยบายกลุ่ม
Microsoft ได้เผยแพร่การอัปเดตใหม่เพื่อให้คุณสามารถบล็อกการอัปเกรดเป็น Windows 10 ผ่าน Windows Update ได้ การอัปเดตเหล่านี้จะติดตั้งการตั้งค่านโยบายกลุ่มใหม่ คอมพิวเตอร์ที่มีการเปิดใช้งานนโยบายกลุ่มนี้จะไม่ตรวจพบ ดาวน์โหลด หรือติดตั้งการอัปเกรดไปยังเวอร์ชั่นล่าสุดของ Windows

ในการรับและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ ให้ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้

ในการกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายกลุ่มนี้โดยใช้นโยบายกลุ่ม เงื่อนไขต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้

 • จะต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่เหมาะสม
 • คุณต้องใช้ไฟล์ WindowsUpdate.admx ที่อัปเดตแล้ว โดยการคัดลอกไฟล์จากตำแหน่งนโยบายการแก้ไข
การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
ในการปิดกั้นการอัปเกรดโดยใช้ การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิก การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
 2. คลิก นโยบาย
 3. คลิก แม่แบบการดูแลระบบ
 4. คลิก คอมโพเนนต์ของ Windows
 5. คลิก Windows Update
 6. ดับเบิลคลิก ปิดการอัปเกรดให้เป็น Windows ล่าสุดผ่าน Windows Update
 7. คลิก เปิดใช้งาน
เส้นทางนโยบาย: การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์/แม่แบบการดูแลระบบ/คอมโพเนนต์ของ Windows/Windows Update นโยบาย
การตั้งค่า: ปิดการอัปเกรดให้เป็น Windows รุ่นล่าสุดผ่าน Windows Update
รีจิสทรี Windows
สำคัญ
ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างรอบคอบ อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ก่อนแก้ไข สำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

ในการบล็อกการอัปเกรดเป็น Windows 10 ผ่าน Windows Update ระบุค่ารีจิสทรีดังนี้

คีย์ย่อย: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
ค่า DWORD: DisableOSUpgrade = 1

ซ่อนแอป รับ Windows 10 (ไอคอนพื้นที่การแจ้งเตือน)

สถานการณ์แบบอัตโนมัติ

แอพการแจ้งเตือนของ Windows 10 จะถูกปิดกั้นโดยอัตโนมัติ (ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม) บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบใดๆ ต่อไปนี้ ซึ่งไม่รวมอยู่ในข้อเสนอการจับจอง

  • Windows 8.1 Enterprise หรือ Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 หรือ Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry หรือ Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 สำหรับ Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

สถานการณ์แบบไม่อัตโนมัติ

รีจิสทรี Windows
สำคัญ
ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างรอบคอบ อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ก่อนแก้ไข สำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

สำหรับ Windows รุ่นที่ไม่ใช่ Enterprise สามารถระงับไอคอนการแจ้งเตือนได้ผ่านรีจิสทรี Windows ซึ่งทำได้โดยตั้งค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์ย่อย: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
ค่า DWORD: DisableGwx = 1

เปิดใช้งานแอป รับ Windows 10 (ไอคอนพื้นที่การแจ้งเตือน)

หากคุณไม่เห็นแอป รับ Windows 10 (ไอคอนเล็กในพื้นที่การแจ้งเตือน) สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นจากเหตุผลต่อไปนี้
 • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ไม่ได้อัปเดตเพราะไม่ได้ติดตั้งอัปเดตอย่างน้อย Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows 8.1
 • Windows Update ถูกปิดหรือไม่ได้ตั้งค่าให้ได้รับโปรแกรมปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
 • คุณได้ปิดกั้นหรือถอนการติดตั้งฟังก์ชันของ Windows Update ที่จำเป็นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ โปรดดูบทความ KB3035583 .
 • ไม่ได้เปิดใช้งานการติดตั้ง Windows
 • อุปกรณ์ที่ใช้งานระบบใดๆ ต่อไปนี้ ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อเสนอการจอง

  • Windows 8.1 Enterprise หรือ Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 หรือ Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry หรือ Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 สำหรับ Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • อุปกรณ์ที่จัดการโดยผู้ดูแลไอทีที่ระงับไอคอนไม่ให้แสดงบนเดสก์ท็อปของคุณ (เพื่อยืนยันสถานการณ์นี้ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบไอทีของคุณ)
คุณสามารถแก้ไขปัญหาสามข้อแรกโดยการเรียกใช้ Windows Update และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดที่สามารถใชได้ หากคุณเชื่อว่าเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลย และถ้าคุณยังคงไม่เห็นไอคอน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุการแก้ไขนี้จะตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดหรือไม่ และจากนั้นจะมีการเปิดแอป รับ Windows 10 ตามความเหมาะสม
 1. เริ่มต้น Notepad
 2. วางข้อความต่อไปนี้ลงใน Notepad:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" 
  “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น
 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น ReserveWin10.cmd
 5. ในรายการ บันทึกเป็นประเภท ให้เลือก ไฟล์ทุกประเภท (*.*) แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ ตัวอย่างเช่น บันทึกไฟล์ไปที่ C:/Temp
 6. คลิก บันทึก
 7. เปิดหน้าต่าง พร้อมท์คำสั่ง ขั้นสูง ซึ่งทำได้โดยเปิดเมนู หน้าจอเริ่ม หรือ เริ่ม พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง ในช่องค้นหา คลิกขวา พร้อมท์คำสั่ง ในรายการผลลัพธ์ แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 8. เรียกใช้ไฟล์จากสถานที่ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 5 ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่หน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd 
ตัวประเมินความเข้ากันได้ของ Microsoft อาจใช้เวลา 10-30 นาทีในการทำงาน ในช่วงเวลานี้ สคริปต์จะให้รายงานสถานะว่ากำลังมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง โปรดรอสักครู่! ถ้าสคริปต์ทำงานวนไปมาอย่างไม่สิ้นสุด แสดงว่าคุณไม่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเบื้องต้นที่มีความจำเป็นของ Windows นอกจากจะมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows 7 SP1 หรือ Windows 8.1 แล้ว คุณยังต้องมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้อีกด้วย
สำหรับ Windows 7 SP1
สำหรับการปรับปรุง Windows 8.1
เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้แล้ว ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งขั้นสูง:
dism /online /get-packages | findstr <KBID> 
หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ <KBID> จะหมายถึงหมายเลขบทความของการปรับปรุง KB จริงที่คุณกำลังมองหา

หากคุณมีการติดตั้งการปรับปรุงแล้ว คำสั่งนี้จะแสดงข้อมูลระบุตัวตนของแพคเกจ ตัวอย่างเช่น Windows 8.1 ผู้ใช้จะเห็นข้อความต่อไปนี้:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583

ข้อมูลระบุตัวตนของแพคเกจ: Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
สคริปต์สำหรับ Windows รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
สำหรับ Windows รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ใช้สคริปต์ต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นสคริปต์เดียวกับที่แสดงในขั้นตอน 2 ของกระบวนการก่อนหน้านี้)

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

วิธีการเลี่ยงหน้าจอ อัตโนมัติ ในการปรับปรุง Windows 8.1

ใน Windows 8.1 ที่มีการติดตั้ง KB3065988 ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้จองสำเนาของ Windows 10 ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ OOBE ที่เกิดขึ้นในการเริ่มระบบรอบแรก สำหรับองค์กรที่มีการปรับใช้ Windows 8.1 Pro โดยใช้ไฟล์ Unattend.xml ที่ทำให้กระบวนการ OOBE ทำงานแบบอัตโนมัติ การแจ้งเกี่ยวกับการจองนี้จะยังคงเกิดขึ้น เมื่อต้องการระงับการแจ้งนี้ คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้

 • ใช้นโยบายกลุ่ม
  ตั้งค่าการตั้งค่านโยบายกลุ่มต่อไปนี้ไว้ที่:ปิดใช้งาน

  การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ >แม่แบบการดูแลระบบ >ระบบ >เข้าสู่ระบบ >แสดงภาพเคลื่อนไหวในการลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรก
 • เปลี่ยนไฟล์ Unattend.xml
  เพิ่มรายการต่อไปนี้ไปยังไฟล์ Unattend.xml สำหรับ Windows 8.1
  สำหรับ Windows 8.1 Pro x64
    <settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <RunSynchronous>
  <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
  <Description>DisableAnimation</Description>
  <Order>1</Order>
  <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>
  </RunSynchronousCommand>
  </RunSynchronous>
  </component>
  </settings>
  สำหรับ Windows 8.1 Pro x86
    <settings pass="specialize">
  <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <RunSynchronous>
  <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
  <Description>DisableAnimation</Description>
  <Order>1</Order>
  <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>
  </RunSynchronousCommand>
  </RunSynchronous>
  </component>
  </settings>
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3080351 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 28 เม.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม