คำอธิบายของเครื่องมือ Dr. Watson for Windows (Drwtsn32.exe)

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงเครื่องมือดีบักความผิดพลาดของโปรแกรม Dr. Watson for Windows ที่มีให้มาพร้อมกับ Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dr. Watson for Windows คือโปรแกรมดีบักความผิดพลาดของโปรแกรมที่รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเกิดความผิดพลาด (หรือความผิดพลาดในโหมดผู้ใช้) กับโปรแกรม กลุ่มสนับสนุนทางเทคนิคสามารถใช้ข้อมูลที่ Dr. Watson ได้รับและล็อกต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความผิดพลาดของโปรแกรมได้ เมื่อมีการตรวจสอบพบความผิดพลาด Dr. Watson จะสร้างแฟ้มข้อความ (Drwtsn32.log) ที่สามารถส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้ด้วยวิธีการที่ต้องการ นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกสำหรับการสร้างแฟ้ม crash dump ซึ่งเป็นแฟ้มไบนารีที่โปรแกรมเมอร์สามารถโหลดลงในโปรแกรมดีบักได้


หมายเหตุ Windows XP ยังมีเซอร์วิส Error Reporting ที่ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งความผิดพลาดในโหมดผู้ใช้และโหมดเคอร์เนล (ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "stop" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอสีน้ำเงิน รวมทั้งการชัตดาวน์ที่ไม่เหมาะสม) ที่ส่งผลต่อทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใดๆ เซอร์วิสนี้ช่วยให้คุณส่งรายงานความผิดพลาดไปยัง Microsoft เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น เนื่องจากรายงานความผิดพลาดทั้งหมดเป็นความลับและไม่มีการระบุผู้ส่ง เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนของ Microsoft ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงรายงานความผิดพลาดต่างๆ ที่คุณส่งไปยัง Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้เซอร์วิส Error Reporting ผลก็คือคุณอาจต้องส่งแฟ้มล็อกของ Dr.Watson for Windows ไปยังเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิส Error Reporting ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

310414 ข้อมูลเชิงปฏิบัติ: การกำหนดค่าและใช้ Error Reporting ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากเกิดความผิดพลาดของโปรแกรมขึ้น Dr. Watson for Windows จะทำงานโดยอัตโนมัติ การกำหนดค่า Dr.Watson ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
  2. พิมพ์ drwtsn32 แล้วคลิก OK
โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มล็อกที่ถูกสร้างโดย Dr.Watson จะชื่อ Drwtsn32.log และจะได้รับการบันทึกไว้ในตำแหน่งต่อไปนี้:

ไดรฟ์:\Documents and Settings\All Users.WINNT\Application Data\Microsoft\Dr Watson
หมายเหตุ Drwatson.exe คือโปรแกรมดีบักความผิดพลาดรุ่นก่อนหน้าที่มีมาให้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows NT Microsoft แนะนำให้คุณใช้ Drwtsn32.exe แทนที่จะใช้ Drwatson.exe ใน Windows XP

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 308538 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม