นโยบายวงจรการใช้งานสมัยใหม่


กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

นโยบายวงจรการใช้งานสมัยใหม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้บริการและได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายนี้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการยังคงได้รับการสนับสนุนหากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  1. ลูกค้าต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันตามข้อกำหนดการให้บริการและระบบที่เผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  2. ลูกค้าต้องสามารถได้รับสิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  3. Microsoft ต้องนำเสนอการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการในขณะนี้


การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้อาจมีบ่อยมากขึ้น และต้องการให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขที่กำลังจะมีขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา

สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ควบคุมโดยนโยบายวงจรการใช้งานสมัยใหม่ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายของ Microsoft กำหนดให้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 30 วันเป็นอย่างน้อย เมื่อลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายที่สำคัญต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการตามปกติ

ไปที่แผ่นการเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่และคุณลักษณะที่กำลังมาถึง:

  1. O365: http://fasttrack.microsoft.com/roadmap (ใช้ roadmap.office.com)
  2. Cloud Platform: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/roadmap-public-preview
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com


การโอนย้ายและความต่อเนื่อง

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ภายใต้นโยบายวงจรการใช้งานสมัยใหม่ Microsoft จะแจ้งเตือนล่วงหน้า 12 เดือนเป็นอย่างต่ำก่อนสิ้นสุดการสนับสนุน หากไม่มีการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการรุ่นหลัง ซึ่งไม่รวมถึงบริการฟรีหรือการให้บริการรุ่นตัวอย่าง

สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้นโยบายวงจรการใช้งานที่มีอยู่ (เช่น นโยบายวงจรการใช้งานสำหรับธุรกิจ นักพัฒนา และระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อป) Microsoft จะยังคงเพื่อให้การบริการและการสนับสนุนสำหรับระยะเวลาคงที่ต่อไป ผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดใช้งานกับนโยบายวงจรการใช้งานที่มีอยู่แล้วจะยังคงได้รับการสนับสนุนตามวันที่สิ้นสุดการสนับสนุนที่เผยแพร่

โปรดดู คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับนโยบายสมัยใหม่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี