คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบายวงจรการใช้งานสมัยใหม่

กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

1. สมัยใหม่มีนิยามว่าอย่างไร
2. มีอะไรบ้างที่รวมอยู่ในการบริการและการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง
3. “ทันสมัยอยู่เสมอ” หมายถึงอะไร?
4. นโยบายวงจรการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่


ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
 

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 30882 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม