ตัวเลือก HAL เมื่อตั้งค่า Windows XP หรือ Windows Server 2003

สรุป

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือก Hardware Abstraction Layer (HAL) ซึ่งอยู่ในรายการตัวจัดการอุปกรณ์ และตัวเลือกที่มีอยู่เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวจัดการอุปกรณ์ Windows XP และตัวจัดการอุปกรณ์ Windows Server 2003 มีรายการตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการเปลี่ยนชนิด HAL เมื่อคุณคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ตัวจัดการอุปกรณ์ Microsoft Windows 2000 จะให้คุณเลือกชนิด HAL หากคุณเลือก HAL ไม่ถูกต้อง คุณอาจไม่สามารถเริ่ม Windows 2000 หรือคุณอาจประสบปัญหาอื่นๆ แม้ว่าในขณะนี้ตัวเลือกมีอยู่อย่างจำกัด แต่คุณควรเปลี่ยน HAL เมื่อคุณแน่ใจว่า HAL ที่เลือกจะทำงานในระบบของคุณเท่านั้น ตัวเลือกที่แสดงในที่นี้เป็นที่ยอมรับว่าเข้ากันได้กับระบบส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บางระบบอาจมีปัญหา

เมื่อคุณติดตั้ง HAL ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 ตัวเลือก HAL ตัวจัดการอุปกรณ์จะปรากฏ

"Standard PC", Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)

 • Standard PC

"MPS Uniprocessor PC", Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

 • Standard PC
 • MPS Uniprocessor
 • MPS Multiprocessor

"MPS Multiprocessor PC", Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

 • Standard PC
 • MPS Multiprocessor

"Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC", ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)

 • Standard PC
 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC

"ACPI Uniprocessor PC", ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)

 • Standard PC
 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
 • ACPI Uniprocessor
 • ACPI Multiprocessor

"ACPI Multiprocessor PC", ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

 • Standard PC
 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
 • ACPI Multiprocessor
 • MPS Multiprocessor

หมายเหตุ

 1. อาการโดยทั่วไปเมื่อปรับใช้รูปที่ไม่ถูกต้องกับคอมพิวเตอร์คือรูป Sysprep จะหยุดการตอบสนองเมื่อเริ่มระบบใหม่ หรือรายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  Stop 0x0000007b
 2. หากมีการบังคับใช้ HAL ที่ไม่ถูกต้องในระหว่างการตั้งค่า หรือใช้ System Preparation Image (Sysprep) คุณสามารถดูรายการ HAL ที่ถูกต้องเฉพาะเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Server 2003 ใหม่เท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็น HAL อื่นนอกเหนือจากที่มีอยู่ในรายการตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ตัดจัดการอุปกรณ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนจาก Non-ACPI HAL เป็น ACPI HAL คุณต้องใช้การติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Server 2003 ใหม่สำหรับการเปลี่ยนนี้ เปลี่ยนจาก ACPI HAL เป็น Non-ACPI HAL เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น
 4. สำหรับ Windows XP และรุ่นที่สูงกว่านี้ HAL แบบ APCI Uniprocessor และ HAL แบบ MPS Uniprocessor จะจำว่ามีตัวประมวลผลมากกว่าหนึ่งตัว และรายงาน MP ID อุปกรณ์ Plug and Play จะตรวจหาว่ารายการ ID ฮาร์ดแวร์ของ Devnode คอมพิวเตอร์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และย้าย Devnode กลับไปโดยผ่านกระบวนการตรวจหา "ค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่" ดังนั้น เมื่อคุณเพิ่มตัวประมวลผลตัวที่สองเข้าไป จะมีการติดตั้งแฟ้ม MP (HAL และเคอร์เนล) อัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับปรุงโปรแกรมควบคุมในตัวจัดการอุปกรณ์ด้วยตนเอง
 5. Microsoft ไม่สนับสนุนการเรียกใช้ HAL อื่นนอกเหนือจาก HAL ที่การติดตั้ง Windows ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เช่น ไม่สนับสนุนการเรียกใช้ PIC HAL ในคอมพิวเตอร์ APIC แม้การกำหนดค่านี้อาจจะใช้ได้ แต่ Microsoft ไม่ได้ทดสอบการกำหนดค่านี้ คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานขาดตอน นอกจากนี้ Microsoft ยังไม่สนับสนุนการสลับแฟ้มที่ HAL ใช้เพื่อเปลี่ยนชนิด HAL ด้วยตนเอง
 6. Microsoft ขอแนะนำให้คุณสลับ HAL เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น หรือแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์เป็นการชั่วคราว
 7. เมื่อคุณสร้างรูป Sysprep รูปอาจประกอบด้วยชนิด HAL ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย รายการต่อไปนี้จะอธิบายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถปรับใช้รูป Sysprep ตามชนิด HAL ในคอมพิวเตอร์ต้นทาง
  • คุณสามารถปรับใช้รูป Sysprep ที่สร้างบนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ Standard PC, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll) กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ HAL ต่อไปนี้
   • Standard PC, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
  • คุณสามารถปรับใช้รูป Sysprep ที่สร้างบนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll) กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ HAL ต่อไปนี้
   • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
  • คุณสามารถปรับใช้รูป Sysprep ที่สร้างบนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ MPS Uniprocessor PC, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll) กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ HAL ต่อไปนี้
   • MPS Uniprocessor PC, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
   • MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
  • คุณสามารถปรับใช้รูป Sysprep ที่สร้างบนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll) กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ HAL ต่อไปนี้
   • MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
   • MPS Uniprocessor PC, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
  • คุณสามารถปรับใช้รูป Sysprep ที่สร้างบนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll) กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ HAL ต่อไปนี้
   • ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
   • ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
  • คุณสามารถปรับใช้รูป Sysprep ที่สร้างบนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll) กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ HAL ต่อไปนี้
   • ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
   • ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
หมายเหตุ ในปัจจุบัน ตัวเลือกในตัวจัดการอุปกรณ์ไม่มีรายการของ HAL รุ่น APIC เมื่อคุณเปลี่ยน HAL ในระบบ APIC แม้ว่า PIC HAL ที่ติดตั้งอาจทำงาน แต่คุณสามารถเลือกรุ่น APIC ที่ต้องการ หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows Server 2003 พร้อม Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003 Service Pack 1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

923425 คุณไม่ต้องมีตัวเลือกเพื่อปรับลดรุ่น Hardware Abstraction Layer ที่ตั้งค่าไว้ให้ใช้ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงซึ่งมีตัวประมวลผลเดียว เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนชนิดคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
299340 วิธีการบังคับใช้ Hardware Abstraction Layer ระหว่างการปรับรุ่นหรือการติดตั้ง Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows XP ใหม่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

315341 วิธีการอัปเกรดแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) ของ Windows XP
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 309283 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม