วิธีการปิดและเปิดการคืนค่าระบบใน Windows XP

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้งาน Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้: ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไปสำหรับ Windows บางรุ่น

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการปิดและเปิดคุณลักษณะการคืนค่าระบบใน Microsoft Windows XP Home Edition หรือใน Windows XP Professional Edition

เมื่อคุณปิดการคืนค่าระบบ Windows XP จะเอาจุดคืนค่าที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Windows ออก หลังจากที่คุณปิดการคืนค่าระบบแล้ว คุณจะไม่สามารถคืนค่า Windows XP ไปเป็นสถานะก่อนหน้านี้ได้

เมื่อคุณเปิดการคืนค่าระบบ Windows XP จะสร้างจุดคืนค่าเพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Windows หลังจากที่คุณเปิดการคืนค่าระบบแล้ว คุณสามารถคืนค่า Windows ไปเป็นสถานะของจุดคืนค่าแรกสุดที่มีอยู่

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง

วิธีการปิดหรือเปิดการคืนค่าระบบ

ขั้นตอนในการปิดการคืนค่าระบบ

 1. คลิก เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ ให้คลิกแท็บ การคืนค่าระบบ
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดการคืนค่าระบบ หรือคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดการคืนค่าระบบทุกไดรฟ์
 4. คลิก ตกลง
 5. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ ให้คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการปิดการคืนค่าระบบ:
  คุณได้เลือกที่จะปิดใช้งานการคืนค่าระบบ ถ้าคุณดำเนินการต่อ จุดคืนค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง และจะไม่สามารถติดตามหรือเลิกทำการเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

  คุณต้องการปิดการคืนค่าระบบหรือไม่
  หลังจากนั้นสักครู่ กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ จะปิดลง

ขั้นตอนในการเปิดการคืนค่าระบบ

 1. คลิก เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ ให้คลิกแท็บ การคืนค่าระบบ
 3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปิดการคืนค่าระบบ หรือคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปิดการคืนค่าระบบทุกไดรฟ์
 4. คลิก ตกลง

  หลังจากนั้นสักครู่ กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ จะปิดลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าระบบ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

306084 วิธีการคืนค่าระบบปฏิบัติการกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้านี้ใน Windows XP

304449 วิธีการเริ่มเครื่องมือการคืนค่าระบบที่พร้อมท์คำสั่งใน Windows XP

283073 วิธีการปิดใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการกำหนดค่าการคืนค่าระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการคืนค่าระบบ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

302796 วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือการคืนค่าระบบใน Windows XP

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 310405 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 1 ส.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม