คำอธิบายของ System File Checker (Sfc.exe) ของ Windows XP และ Windows Server 2003

สำหรับรุ่น Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ โปรดดูที่222471 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

สรุป

บทความนี้อธิบายถึง System File Checker (Sfc.exe) ซึ่งเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์แบบบรรทัดคำสั่งที่ใช้งานกับคุณลักษณะ Windows File Protection (WFP)

ข้อมูลเพิ่มเติม

System File Checker ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสแกนแฟ้มที่ป้องกันทั้งหมดเพื่อตรวจสอบรุ่นของแฟ้มเหล่านั้นได้ หาก System File Checker พบว่าแฟ้มต่างๆ เหล่านั้นถูกแทนที่ จะดึงเอารุ่นที่ถูกต้องของแฟ้มออกจากโฟลเดอร์แคช (%Systemroot%\System32\Dllcache) หรือจากแฟ้มติดตั้ง Windows แล้วแทนที่แฟ้มต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ System File Checker ยังตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในโฟลเดอร์แคชด้วย คุณต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อใช้ System File Checker หากโฟลเดอร์แคชเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถใช้คำสั่ง sfc /scannow, sfc /scanonce หรือ sfc /scanboot เพื่อแก้ไขเนื้อหาได้

ไวยากรณ์ของเครื่องมือ System File Checker

Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]
 • /Scannow: สแกนแฟ้มระบบต่างๆ ที่ได้รับการป้องกันทันทีและแทนที่รุ่นที่ไม่ถูกต้องด้วยรุ่นที่ถูกต้องของ Microsoft คำสั่งนี้ต้องการการเข้าถึงแฟ้มติดตั้ง Windows
 • /Scanonce: สแกนแฟ้มระบบที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดหนึ่งรอบเมื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ คำสั่งนี้อาจต้องการการเข้าถึงแฟ้มติดตั้ง Windows เมื่อคุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ค่า SfcScan DWORD ได้รับการกำหนดเป็น 2 ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เมื่อคุณใช้คำสั่งนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Scanboot: สแกนแฟ้มระบบที่ได้รับการป้องกันทั้งหมดทุกครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์ คำสั่งนี้อาจต้องการการเข้าถึงแฟ้มติดตั้ง Windows ทุกครั้งเมื่อคุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ ค่า SfcScan DWORD ได้รับการกำหนดเป็น 1 ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เมื่อคุณรันคำสั่งนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Revert: ใช้การสแกนแบบค่าเริ่มต้น (ไม่ต้องสแกนแฟ้มที่ได้รับการป้องกันเมื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์) ขนาดแคชเริ่มต้นไม่ได้รับการตั้งค่าใหม่เมื่อใช้คำสั่งนี้ คำสั่งนี้เทียบเท่ากับสวิตช์ /Enable ใน Windows 2000
 • /Purgecache: ปรับปรุงแฟ้มแคชและสแกนแฟ้มระบบที่ได้รับการป้องกันทันที คำสั่งนี้ต้องการการเข้าถึงแฟ้มติดตั้ง Windows
 • /Cachesize=x: กำหนดขนาดแฟ้มแคชเป็น x เมกะไบต์ (MB) ขนาดค่าเริ่มต้นของแคชคือ 50 เมกะไบต์ คำสั่งนี้ค้องการให้คุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วใช้คำสั่ง /purgecache เพื่อปรับขนาดแคชในดิสก์ คำสั่งนี้กำหนดค่า SfcQuota DWORD เป็น x ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ Windows File Protection คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
222193 คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะ Windows File Protection ของ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 310747 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม