วิธีการขอรับดิสก์สำหรับบูตโปรแกรมติดตั้ง Windows XP สำหรับการติดตั้งที่บูตโดยฟล็อปปี้ดิสก์

หากคุณคือลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ค้นหาแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ไซต์ การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บเพจของ Microsoft นี้: การสนับสนุน Windows บางรุ่นจะสิ้นสุดลง

บทนำ

คุณสามารถขอรับดิสก์สำหรับบูตโปรแกรมติดตั้ง Windows XP จาก Microsoft ได้ทางการดาวน์โหลดเท่านั้น เราให้ดิสก์สำหรับบูตโปรแกรมติดตั้ง เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้ซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้ หากคุณสามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดีรอมหรือจากการติดตั้งบนเครือข่าย เราขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการติดตั้งดังกล่าวนั้นแทน


ผลิตภัณฑ์ล่าสุดจะไม่สนับสนุนการติดตั้งโดยการใช้ดิสก์สำหรับบูต การติดตั้งระบบปฏิบัติการในอนาคตของ Microsoft จะต้องใช้ความสามารถในการเริ่มการทำงานจากซีดีไดรฟ์หรือการใช้การบูต PXE จากเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การบูต PXE ให้ไปที่เว็บเพจ ข้อกำหนดของ RIS และ PXE ในเว็บไซต์ Microsoft TechNet

วิธีขอรับดิสก์ใหม่

Click here to show/hide solution


ถ้าคุณซื้อ Windows XP ไม่เกิน 30 วัน คุณอาจสามารถส่งคืนดิสก์ไปยังร้านที่คุณซื้อเพื่อขอรับดิสก์ใหม่ได้ภายใต้การรับประกันคืนเงินภายใน 30 วันของ Microsoft ตรวจดูกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

อีกวิธีหนึ่งในการขอรับดิสก์ทดแทน ให้โทรศัพท์ไปที่ Microsoft Order Desk ที่หมายเลข (800) 360-7561 และขอดิสก์เพื่อทดแทนดิสก์ที่เสียหายของคุณ หากคุณไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ติดต่อบริษัทสาขาของ Microsoft ในพื้นที่ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาสาขาที่ใกล้คุณ เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft World Wide 

ใครควรดาวน์โหลดดิสก์ติดตั้ง

Click here to show/hide solution
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชั่นดิสก์บูตติดตั้งที่มีให้ดาวน์โหลด ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 2: เรียกใช้โปรแกรมดิสก์ติดตั้งเพื่อสร้างดิสก์สำหรับติดตั้ง

Click here to show/hide solution
 

เมื่อคุณดาวน์โหลดดิสก์สำหรับติดตั้ง ข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาจะมีแฟ้มโปรแกรมขนาดใหญ่เพียงแฟ้มเดียว เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้มที่ดาวน์โหลด ระบบจะดึงข้อมูลแฟ้ม และคุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้: 
โปรแกรมนี้สร้างดิสก์สำหรับบูตโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Windows XP เมื่อต้องการสร้างดิสก์เหล่านี้ คุณต้องเตรียมดิสก์เปล่าความจุสูงที่ฟอร์แมตแล้ว 6 แผ่น

โปรดระบุฟล็อปปี้ไดรฟ์ที่จะคัดลอกอิมเมจไปวาง:
พิมพ์อักษรระบุไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ (ซึ่งปกติจะเป็นไดรฟ์ A) หลังจากที่ใส่อักษรระบุไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์แล้ว คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้
ใส่ดิสก์แผ่นใดแผ่นหนึ่งลงในไดรฟ์ อักษรระบุ This disk will become the Windows XP Setup Boot Disk.

กดปุ่มใดๆ เมื่อคุณพร้อม
เมื่อคุณกดปุ่ม แฟ้มที่ดาวน์โหลดมาจะเริ่มแตกและคัดลอกแฟ้มต่างๆ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้ใส่ดิสก์เปล่าแผ่นต่อไปจนสร้างครบทั้งหกแผ่น หากขั้นตอนนี้ได้รับการขัดจังหวะ คุณต้องรันแฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาอีกครั้งเพื่อสร้างดิสก์ทั้งหกแผ่น

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเขียนป้ายชื่อดิสก์ตรงกับหมายเลขที่โปรแกรมระบุ คุณจะต้องใช้ดิสก์ในลำดับที่ถูกต้องในระหว่างกระบวนการติดตั้ง

ขั้นที่ 3: เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการใช้ดิสก์สำหรับติดตั้งแผ่นแรก เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows XP ใหม่

Click here to show/hide solution
 

หลังจากที่คุณได้สร้างดิสก์ครบทั้งหกแผ่นแล้ว ใส่ดิสก์แผ่นแรกในไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ แล้วเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ คอมพิวเตอร์ต้องได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มการทำงานจากไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถทำงานนี้ได้ 

กระบวนการติดตั้งจะเริ่มขึ้น ใส่ฟล็อปปี้ดิสก์แผ่นอื่นๆ เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณต้องใช้แผ่น Windows XP CD-ROM เพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับซีดี Windows XP Service Pack ล่าสุด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ในการขอรับ Windows XP Service Pack 3 - ISO-9660 CD ISO image ให้ไปที่เว็บเพจ Windows XP Service Pack 3 - ISO-9660 CD Image File
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 310994 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 31 ต.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

คำติชม