วิธีการใช้แฟ้มระบบเพื่อสร้างดิสก์สำหรับบูตเพื่อป้องกันการไม่สามารถเริ่มต้น Windows XP ได้

สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่101668 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

บทนำ

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้หน่วยประมวลผล Intel x86 และเรคคอร์ดการเริ่มต้นสำหรับพาร์ทิชันที่ใช้งานหรือแฟ้มต่างๆ ที่คุณต้องมีเพื่อเริ่ม Windows เสียหาย คุณอาจไม่สามารถเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ได้ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้าง startup disk ด้วย startup disk คุณสามารถเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ได้หากเรคคอร์ดการเริ่มต้นเกิดความเสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง startup disk ของ Windows เมื่อคุณติดตั้ง Windows เป็นครั้งแรกในคอมพิวเตอร์ ดิสก์นี้ต่างจาก startup disk ของ MS-DOS โดยต่างจาก MS-DOS คือ ทั้งระบบปฏิบัติการของ Windows ไม่สามารถบรรจุลงในฟล็อปปี้ดิสก์แผ่นเดียวได้ แผ่น startup disk ของ Windows จะมีเพียงแฟ้มต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อเริ่มระบบปฏิบัติการและตัวแจ้งเตือนของแฟ้มระบบ Windows ที่ติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเท่านั้น การสร้าง startup disk ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. ใสแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ลงในไดรฟ์ A แล้วฟอร์แมตดิสก์โดยใช้ Windows XP
 2. จากโฟลเดอร์รากของพาร์ทิชันระบบในฮาร์ดดิสก์ (เช่น C:\-) คัดลอกแฟ้มต่างๆ ต่อไปนี้ลงในฟล็อปปี้ดิสก์:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  คุณอาจต้องลบแอททริบิว ที่ซ่อนไว้ ระบบและอ่านอย่างเดียวจากแฟ้มต่างๆ
 3. เรียกคืนแอททริบิวที่ซ่อน ระบบและอ่านอย่างเดียวให้กับแฟ้มต่างๆ ในฮาร์ดดิสก์ของคุณหากคุณลบแอททริบิวเหล่านี้
 4. หากแฟ้ม Bootsect.dos หรือแฟ้ม Ntbootdd.sys อยู่ในพาร์ทิชันระบบ ทำซ้ำตามขั้นที่ 2 ถึง 4 เพื่อคัดลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังดิสก์สำหรับบูต
หากคุณฟอร์แมตฟล็อปปี้ดิสก์ใน Windows XP เรคคอร์ดเริ่มต้นจะชี้ไปที่แฟ้ม NTLDR เมื่อ NTLDR รัน จะโหลดการเลือกระบบปฏิบัติการที่มีจากแฟ้ม Boot.ini หากคุณเลือก Windows NTLDR รัน Ntdetect.com แล้วส่งต่อการควบคุมไปยัง Osloader.exe หากคุณเลือกMS-DOS หรือ OS/2 NTLDR จะโหลด Bootsect.dos
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314079 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 ส.ค. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม