แถบเมนูและแท็บของตัวจัดการงานไม่ปรากฏให้เห็นใน Windows XP

สำหรับ Microsoft Windows 2000 ในบทความนี้ โปรดดู 193050 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

อาการ

แถบเมนูและแท็บอาจไม่ปรากฏให้เห็นในตัวจัดการงาน

สาเหตุ

ลักษณะเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าตัวจัดการงานกำลังทำงานอยู่ในโหมด Tiny Footprint ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่พื้นที่ว่างในขอบรอบๆ แท็บ ตัวจัดการงานจะสลับไปที่โหมดนี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการสลับตัวจัดการงานกลับไปยังโหมดการแสดงผลตามปกติ ให้คลิกสองครั้งที่ขอบด้านบนของหน้าต่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตัวจัดการงานทำงานในโหมด Tiny Footprint คุณสามารถปรับขนาดหน้าต่างนั้นได้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314227 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ธ.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม