เพราะเหตุใดคอมพิวเตอร์จึงไม่พบอุปกรณ์ USB ใหม่ของฉัน เมื่อฉันเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003

คำอธิบายลักษณะปัญหา

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีอุปกรณ์ USB แล้ว Windows XP และ Windows Server 2003 อาจไม่สามารถตรวจพบอุปกรณ์ใหม่


ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน “แก้ไขปัญหาให้ฉัน” ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา


เมื่อต้องการตรวจสอบว่าตัวช่วยสร้างแก้ไขปัญหานี้แล้วหรือยัง โปรดไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีอุปกรณ์ใดเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ซึ่งจะทำให้ไดรเวอร์ USB ตั้งค่าตัวควบคุมของ Open Host Controller Interface (OHCI) เป็นสภาวะที่รอดำเนินการ เมื่อตัวควบคุมของ OHCI อยู่ในสภาวะที่รอดำเนินการ ระบบจะไม่สามารถตรวจพบอุปกรณ์ เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ USB ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณต้องเรียกใช้ Service Pack 1 (SP1) หรือใหม่กว่า เมื่อต้องการทราบว่าคุณมี Windows XP SP1 หรือใหม่กว่าหรือไม่ ให้คลิกที่ Start คลิก Run แล้วพิมพ์ winver จากนั้นให้คลิก OK ถ้าไม่มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าปรากฏในกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ Windows ให้ใช้ Windows Update เพื่อติดตั้ง Service Pack รุ่นล่าสุด ก่อนที่คุณจะพยายามแก้ไขปัญหานี้

ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานี้

ให้สร้างค่ารีจิสทรีใหม่ที่ช่วยป้องกันตัวควบคุมของ OHCI เข้าสู่สภาวะที่รอดำเนินการ

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการสร้างรายการรีจิสทรีใหม่ที่จะปิดการใช้งานคุณลักษณะ Selective Suspend ของไดรเวอร์ของฮับ USB โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
  3. ในเมนู Edit ให้ชี้ไปที่ New จากนั้นคลิก DWORD
  4. พิมพ์ DisableSelectiveSuspend จากนั้นกดปุ่ม ENTER
  5. ในเมนู Edit ให้คลิก Modify
  6. พิมพ์ 1 แล้วคลิก OK
หมายเหตุ การตั้งค่านี้จะมีผลกับไดรเวอร์ของตัวควบคุมโฮสต์ของ USB ทั้งหมดในระบบ

ถ้าค่าของรายการรีจิสทรี DisableSelectiveSuspend ได้รับการตั้งค่าเป็น 1 คุณลักษณะ Selective Suspend จะถูกปิดการใช้งาน นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน ไม่ปรากฏบนแท็บ การจัดการพลังงาน สำหรับ USB Root Hub

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

  • เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติทำงานแล้ว ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าคอมพิวเตอร์รู้จักอุปกรณ์ USB แล้ว ปัญหานี้จะถูกแก้ไข และแสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในบทความนี้แล้ว
  • ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows XP Service Pack 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา USB ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

310575 เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับปัญหาทั่วไปของ USB ใน Windows XP

925196 คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP ตรวจไม่พบธัมบ์ไดรฟ์ USB, Apple iPod หรือไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์ภายนอก

810090 ระบบอาจจะไม่ได้ตรวจพบอุปกรณ์ Universal Serial Bus ทุกครั้งที่คุณเริ่มหรือดำเนินการคอมพิวเตอร์ต่อใน Windows 2000 หรือใน Windows XP

892050 ไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 ในรุ่น Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 x64

ถ้าบทความเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือถ้าคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: จากนั้น ให้พิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในเขตข้อมูล Search Support (KB)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314634 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 9 ส.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม