วิธีการตั้งค่าสถานะของ NUM LOCK เมื่อเข้าสู่ระบบ Windows XP

สำหรับ Microsoft Windows 2000 ในบทความนี้ โปรดดู 262625 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สรุป

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าสถานะของ NUM LOCK ให้มีค่าเริ่มต้นเป็น เปิด เมื่อเข้าสู่ระบบ คุณสามารถทำได้โดยใช้แฟ้มสคริปต์ที่จะทำงานเมื่อตอนเริ่มต้นระบบ หรือผ่าน 'นโยบายกลุ่ม' ใน Windows XP Professional

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากโปรไฟล์ใน Windows XP จะทำการรักษาสถานะของ NUM LOCK ไว้ เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ คุณจึงสามารถใช้คำสั่ง runonce เพื่อเรียกใช้สคริปต์นี้หนึ่งครั้ง เพื่อตั้งค่าสถานะเริ่มต้น อย่างไรก็ดี ไม่ควรใช้คำสั่งนั้นเป็นสคริปต์เข้าสู่ระบบ

สถานะของคีย์ NUM LOCK จะเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้แต่ละราย โดยค่าเริ่มต้น NUM LOCK จะถูกปิด


บทความนี้จะยึดตามการใช้งาน Microsoft Windows Script Host Windows XP ครอบคลุมถึง Microsoft Windows Script Host รุ่น 5.6. Microsoft แนะนำให้คุณดาวน์โหลด Windows Script Host รุ่นล่าสุดเพื่อให้มั่นใจว่าสคริปต์ทำงานอย่างถูกต้อง คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสคริปต์ Windows ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การกำหนดค่าสคริปต์

เมื่อต้องการกำหนดค่าสคริปต์เพื่อเปลี่ยนสถานะของ NUM LOCK ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เริ่มต้น Notepad
 2. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ และวางรหัสในแฟ้มข้อความ:
  set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"
 3. บันทึกแฟ้มเป็น "numlock.vbs" (รวมเครื่องหมายคำพูดด้วย) วิธีนี้จะเป็นการสร้างแฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น .vbs ไอคอนจะเปลี่ยนจากไอคอน Notepad เป็นไอคอนสคริปต์

การเรียกใช้สคริปต์จากโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ

เมื่อต้องการกำหนดค่าสคริปต์เพื่อให้ทำงานเฉพาะที่ ให้คัดลอกแฟ้ม Numlock.vbs ไปไว้ที่โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบของผู้ใช้ ซึ่งโดยทั่วไปจะพบได้ในเส้นทางโปรไฟล์ของผู้ใช้

เมื่อต้องการกำหนดค่าสคริปต์เพื่อให้ทำงานสำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้คัดลอกแฟ้ม Numlock.vbs ไปไว้ที่โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบในโปรไฟล์ผู้ใช้ทุกคน เส้นทางเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์นี้ คือ Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

การเรียกใช้สคริปต์ผ่านนโยบายกลุ่ม

โปรดทราบว่าเมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ผ่าน 'นโยบายกลุ่ม' คุณจะต้องใช้ Windows XP Professional ไม่ใช่ Windows XP Home Edition

เมื่อต้องการกำหนดค่าสคริปต์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ทำงานโดยการใช้ 'นโยบายกลุ่ม' ให้คัดลอกแฟ้มสคริปต์ Numlock.vbs ลงในโฟลเดอร์สคริปต์การเข้าสู่ระบบของ 'นโยบายกลุ่ม' ก่อน

เส้นทางเริ่มต้นสำหรับสคริปต์การเข้าสู่ระบบภายในเครื่อง คือ %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\User Computer\Scripts\Logon

เส้นทางสำหรับสคริปต์การเข้าสู่ระบบบนโดเมนคือ %SysVolFolder%\Sysvol\Sysvol\DomainName\Scripts

หลังจากที่คุณคัดลอกสคริปต์ลงในที่ตั้งที่เหมาะสมแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ mmc แล้วคลิก ตกลง เพื่อเริ่ม Microsoft Management Console (MMC)
 2. ในเมนู คอนโซล คลิก เพิ่ม/เอาสแน็ปอินออก
 3. คลิก เพิ่ม คลิก นโยบายกลุ่ม แล้วคลิก เพิ่ม
 4. คลิก 'วัตถุนโยบายกลุ่ม' ที่เหมาะสม การเลือกค่าเริ่มต้นคือ คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้อยู่ แต่คุณสามารถคลิก เรียกดู และเลือก 'วัตถุนโยบายกลุ่ม' ที่ต่างออกไปได้
 5. คลิก เสร็จสิ้น คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง
 6. ในสแน็ปอิน 'การจัดการนโยบายกลุ่ม' ให้ค้นหาโฟลเดอร์ User Configuration\Windows Settings\Scripts (Logon/Logoff) (คุณสามารถแทนที่โฟลเดอร์ 'การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์' สำหรับโฟลเดอร์ 'การกำหนดค่าผู้ใช้' ได้)
 7. คลิกสองครั้งที่วัตถุ สคริปต์การเข้าสู่ระบบ คลิก เพิ่ม คลิก เรียกดู แล้วคลิกสคริปต์ Numlock.vbs
 8. คลิก เปิด แล้วคลิก ตกลง
 9. คลิก ตกลง แล้วปิดคอนโซล 'การจัดการนโยบายกลุ่ม'
หากคุณต้องการจะให้คีย์ NUM LOCK ถูกเปิดใช้ก่อนที่ผู้ใช้จะกด CTRL+ALT+DEL เพื่อเข้าสู่ระบบ ให้ใช้ Registry Editor เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานข้างต้น โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
154529 วิธีเปิดใช้งานคีย์ NUM LOCK สำหรับหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314879 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ส.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม