วิธีทำให้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows XP เป็นแบบอัตโนมัติ

สรุป

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งเพื่อกำหนดค่าเครื่องมือ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' (Cleanmgr.exe) ให้ล้างแฟ้มบางแฟ้มโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cleanmgr.exe ถูกออกแบบขึ้นเพื่อล้างแฟ้มที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งเพื่อระบุให้ Cleanmgr.exe ลบแฟ้มบางแฟ้ม จากนั้นคุณสามารถกำหนดให้เรียกใช้งานในเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยใช้เครื่องมือ 'งานที่กำหนดเวลาไว้'

เมื่อต้องการเริ่มเครื่องมือ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ให้เรียกใช้คำสั่ง Cleanmgr.exe หรือคลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรม ชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ด ชี้ไปที่ เครื่องมือระบบ แล้วคลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์

'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จะสนับสนุนตัวเลือกบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
 • /d driveletter: - ตัวเลือกนี้จะระบุไดรฟ์ที่คุณต้องการให้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ทำการล้าง

  หมายเหตุ: ตัวเลือก /d จะไม่ใช้กับ /sagerun: n
 • /sageset: n - ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการล้างข้อมูลบนดิสก์ และยังสร้างรีจิสทรีคีย์เพื่อเก็บการตั้งค่าที่คุณเลือกไว้ ค่า n ที่ถูกเก็บอยู่ในรีจิสทรี ให้คุณสามารถระบุงานที่จะเรียกใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ค่า n สามารถเป็นค่าจำนวนเต็มใดๆ ตั้งแต่ 0 ถึง 65535 เพื่อให้ตัวเลือกทั้งหมดพร้อมใช้เมื่อคุณใช้ตัวเลือก /sageset คุณอาจต้องระบุไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows
 • /sagerun: n - ตัวเลือกนี้จะเรียกใช้งานระบุที่ถูกกำหนดให้กับค่า n หากคุณใช้ตัวเลือก \sageset ไดรฟ์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ได้รับการแจงนับและโปรไฟล์ที่เลือกจะทำงานสำหรับแต่ละไดรฟ์

  ตัวอย่างเช่น ใน 'งานที่กำหนดเวลาไว้' คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง: cleanmgr /sageset:11
  cleanmgr /sagerun:11
  คำสั่งนี้จะเรียกใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' และยังครอบคลุมถึงตัวเลือกที่คุณระบุไว้ด้วยคำสั่ง cleanmgr /sageset:11
ตัวเลือกสำหรับแฟ้มที่คุณสามารถระบุให้กับ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' โดยใช้ /sageset และ /sagerun ประกอบด้วย
 • แฟ้มตั้งค่าแบบชั่วคราว - แฟ้มเหล่านี้คือแฟ้มที่สร้างโดยโปรแกรม 'ตั้งค่า' ที่ไม่ทำงานอีกต่อไปแล้ว
 • แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลด - แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลดคือ ตัวควบคุม ActiveX และโปรแกรม Java ที่ถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติจากอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณดูบางเพจ แฟ้มเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในโฟลเดอร์ 'แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลด' บนฮาร์ดดิสก์ ตัวเลือกนี้ประกอบด้วยปุ่ม ดูแฟ้ม จึงทำให้คุณสามารถเห็นแฟ้มก่อนที่ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จะเอาแฟ้มนั้นออก ปุ่มนี้จะใช้เปิดโฟลเดอร์ C:\Winnt\Downloaded Program Files
 • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว - โฟลเดอร์ 'แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว' ประกอบด้วยเว็บเพจที่ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์เพื่อให้สามารถเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จะเอาเพจเหล่านี้ออก แต่ยังคงเหลือการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อให้เว็บเพจไม่เปลี่ยนแปลง ตัวเลือกนี้ยังรวมถึงปุ่ม ดูแฟ้ม ซึ่งจะใช้เปิดโฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
 • แฟ้ม Chkdsk เก่า - เมื่อ Chkdsk ตรวจสอบดิสก์เพื่อหาข้อผิดพลาด Chkdsk อาจบันทึกการแยกส่วนของแฟ้มที่หายไปเป็นแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์รากบนดิสก์ แฟ้มเหล่านี้เป็นแฟ้มที่ไม่จำเป็น
 • ถังรีไซเคิล - 'ถังรีไซเคิล' ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณลบออกจากคอมพิวเตอร์ แฟ้มเหล่านี้จะไม่ถูกลบออกอย่างถาวรจนกว่าคุณจะล้างข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' ตัวเลือกนี้ประกอบด้วยปุ่ม ดูแฟ้ม ที่จะเปิด 'ถังรีไซเคิล'
 • แฟ้มชั่วคราว - บางครั้งโปรแกรมจะเก็บข้อมูลชั่วคราวไว้ในโฟลเดอร์ Temp ก่อนที่โปรแกรมจะจบการทำงาน โปรแกรมมักจะลบข้อมูลเหล่านี้ออก คุณสามารถลบแฟ้มชั่วคราวที่ไม่ได้ถูกแก้ไขภายในสัปดาห์ที่แล้วได้อย่างปลอดภัย
 • แฟ้มออฟไลน์แบบชั่วคราว - แฟ้มออฟไลน์แบบชั่วคราวเป็นสำเนาเฉพาะที่ของแฟ้มเครือข่ายที่ใช้ล่าสุด แฟ้มเหล่านี้จะถูกแคชโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถใช้แฟ้มเหล่านี้หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายแล้ว ปุ่ม ดูแฟ้ม จะเปิดโฟลเดอร์แฟ้มออฟไลน์
 • แฟ้มออฟไลน์ - แฟ้มออฟไลน์คือสำเนาเฉพาะที่ของแฟ้มเครือข่ายที่คุณต้องการให้สามารถใช้งานได้เมื่อออฟไลน์ คุณจึงสามารถใช้แฟ้มเหล่านี้ได้หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายแล้ว ปุ่ม ดูแฟ้ม จะเปิดโฟลเดอร์แฟ้มออฟไลน์
 • บีบอัดแฟ้มเก่า - Windows สามารถบีบอัดแฟ้มที่คุณไม่ได้ใช้ครั้งล่าสุด การบีบอัดแฟ้มช่วยประหยัดเนื้อที่ดิสก์ และคุณก็ยังสามารถใช้แฟ้มนั้นได้ จะไม่มีแฟ้มใดถูกลบออก เนื่องจากแฟ้มถูกบีบอัดในอัตราที่ต่างกัน จำนวนของเนื้อที่ดิสก์ที่ปรากฏซึ่งคุณจะได้รับจึงแสดงเป็นค่าโดยประมาณ ปุ่ม ตัวเลือก ช่วยให้คุณสามารถ ระบุจำนวนวันที่ต้องรอก่อนที่ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จะบีบอัดแฟ้มที่ไม่ได้ใช้
 • แฟ้มแค็ตตาล็อกสำหรับตัวทำดัชนีเนื้อหา - บริการการทำดัชนีจะเร่งความเร็วและปรับปรุงการค้นหาแฟ้มโดยการคงไว้ซึ่งดัชนีของแฟ้มที่อยู่บนดิสก์ แฟ้มแค็ตตาล็อกเหล่านี้เหลือมาจากการทำดัชนีครั้งก่อนและสามารถลบออกได้อย่างปลอดภัย
หากคุณระบุให้ล้างไดรฟ์ที่มีการติดตั้ง Windows ตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้จะมีอยู่บนแท็บ การล้างข้อมูลบนดิสก์ หากคุณระบุไดรฟ์อื่นๆ เฉพาะ ถังรีไซเคิล และตัวเลือก แฟ้มแค็ตตาล็อกสำหรับดัชนีเนื้อหา เท่านั้นที่จะมีอยู่บนแท็บ การล้างข้อมูลบนดิสก์

แท็บ ตัวเลือกเพิ่มเติม ประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการล้างคอมโพเนนต์ของ Windows หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้
 • ตัวเลือก คอมโพเนนต์ของ Windows จะสร้างพื้นที่ว่างโดยการเอาคอมโพเนนต์ของ Windows เพิ่มเติมซึ่งคุณไม่ได้ใช้ออก การคลิก ล้าง จะเป็นการเริ่มตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows
 • ตัวเลือก โปรแกรมที่ติดตั้ง จะเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับดิสก์โดยการเอาโปรแกรมที่คุณไม่ได้ใช้ออก การคลิก ล้าง จะเป็นการเริ่มตัวเลือก เปลี่ยนหรือเอาโปรแกรมออก ในเครื่องมือ 'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315246 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 มิ.ย. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม