ตัวจัดการอุปกรณ์ไม่แสดงอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

อาการ

ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงเฉพาะอุปกรณ์ โปรแกรมควบคุมและเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ Plug and Play เมื่อคุณคลิก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ในเมนู มุมมอง อุปกรณ์ที่คุณติดตั้งที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (เช่น อุปกรณ์ Universal Serial Bus [USB] หรืออุปกรณ์ที่ถูก "ghosted") ไม่ปรากฎขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าคุณจะคลิก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการแก้ไขการทำงานในลักษณะนี้และแสดงอุปกรณ์เมื่อคุณคลิก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้:

 1. คลิก เริ่ม เลือก โปรแกรมทั้งหมด เลือก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก พรอมต์คำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  set devmgr_show_nonpresent_devices=1
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER:
  start devmgmt.msc
 4. ทำการแก้ไขอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมในตัวจัดการอุปกรณ์

  หมายเหตุ: ให้คลิก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ในเมนู มุมมอง ในตัวจัดการอุปกรณ์ก่อน จึงจะเห็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 5. เมื่อจบการแก้ไขปัญหาแล้ว ปิดตัวจัดการอุปกรณ์
 6. พิมพ์ exit ที่พรอมต์คำสั่ง

  โปรดสังเกตว่า เมื่อคุณปิดหน้าต่างพรอมต์คำสั่งแล้ว Window จะล้างค่าตัวแปร devmgr_show_nonpresent_devices=1 ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 2 และป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกโกสต์ไม่ให้แสดงขึ้น เมื่อคุณคลิก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้
หากคุณเป็นนักพัฒนาหรือผู้ใช้ชั้นสูงและต้องการดูอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมนี้ในระดับทั่วไป:


ถ้าต้องการให้เราตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมในระดับทั่วไปให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน


เพื่อแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มหรือลิงก์ แก้ปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • หลังจากที่คุณเรียกใช้แพคเกจแล้ว คุณจะต้องคลิก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ในเมนู มุมมอง ของตัวจัดการอุปกรณ์ ก่อนที่คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วรันบนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

 1. คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน
 2. คลิก คุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. คลิกแท็บ ตัวแปรสภาพแวดล้อม
 5. ตั้งค่าตัวแปรในกล่อง ตัวแปรของระบบ
หมายเหตุ: ใช้คำสั่งนี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเท่านั้น หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยบังเอิญ (เช่น อุปกรณ์ USB หรือแท่นวางที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป)

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้จะเป็นตามการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในตัวจัดการอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ซ่อนไว้มีอยู่สองชนิด นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่แสดง ได้แก่

 • อุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ตามปกติ ซึ่งจะไม่แสดง (อุปกรณ์ โปรแกรมควบคุม เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ Plug and Play เป็นต้น)

  -และ-
 • อุปกรณ์ที่โกสต์ไว้ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315539 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 เม.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม