แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 98 และ Windows Me

สรุป

บทความนี้ให้ข้อมูลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีการรายงานบ่อยใน Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition และ Windows Millennium Edition (Me)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความ Microsoft Knowledge Base เรียงตามประเภทของข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อคุณคลิกลิงค์ใดลิงค์หนึ่งต่อไปนี้ จะปรากฏรายชื่อของบทความต่างๆ ของ Microsoft Knowledge Base ที่มีสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนั้นๆ ขึ้น โดยขึ้นกับระบบปฏิบัติการและข้อความแสดงข้อผิดพลาด จากนั้นคุณสามารถเลือกบทความ Microsoft Knowledge Base ที่ตรงกับเรื่องของคุณได้

Windows Me

Windows 98

ศูนย์สนับสนุนผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนต่างๆ โปรดแวะชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ไฟล์สูญหายหรือเสียหาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายไฟล์ต่างๆ เพื่อแทนที่ไฟล์ต่างๆ ที่เสียหายของ Windows ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
129605 วิธีการขยายไฟล์ต้นฉบับต่างๆ ที่บีบอัดไว้ของ Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

การค้นหา Microsoft Knowledge Base เพื่อหาบทความเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การค้นหา Microsoft Knowledge Base สำหรับบทความสนับสนุนต่างๆ โปรดแวะชมเว็บไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315854 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 ส.ค. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม