ไม่สามารถทำการสนทนาด้วยเสียงองค์กรเมื่อ Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ) เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก

อาการ

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อจากระยะไกลไม่สามารถทำการเรียกด้วยเสียงขององค์กรใน Lync Microsoft 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ)
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง5 กรกฎาคม 2016 ปรับปรุง (KB3115261)สำหรับ Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ)

หมายเหตุ Lync 2013 ถูกปรับรุ่นเป็น Skype สำหรับธุรกิจในเดือน 2015 เมษายน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3172184 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 ก.พ. 2017 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Lync 2013, Skype for Business

คำติชม