ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเริ่มโปรแกรมประยุกต์ล้มเหลวเนื่องจากไม่พบ Framedyn.dll" เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติระบบ'

อาการ

เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ ระบบ ในแผงควบคุม หรือเมื่อคุณคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

rundll32.exe - ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งคอมโพเนนต์

การเริ่มโปรแกรมประยุกต์นี้ล้มเหลวเนื่องจากไม่พบ framedyn.dll การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใหม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้:
 • แฟ้ม %SYSTEMROOT%\System32\Wbem\Framedyn.dll สูญหายหรือเสียหาย
 • ตัวแปรสภาพแวดล้อมของ เส้นทาง ใน Windows ไม่ชี้ไปที่โฟลเดอร์ %SYSTEMROOT%\System32\Wbem

การแก้ไข

เมื่อต้องการให้เราแก้ปัญหานี้ให้กับคุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเองf"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยดำเนินการนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย 
 • หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้น ให้ไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ทั้งสองวิธีการดังต่อไปนี้

แทนที่แฟ้ม Framedyn.dll

 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ %systemroot%\system32\dllcache แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิกขวาที่ framedyn.dll แล้วคลิก คัดลอก
 4. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 5. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ %systemroot%\system32\wbem แล้วคลิก ตกลง
 6. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้แทนที่แฟ้มที่มีอยู่ ให้คลิก ใช่

ตรวจสอบตัวแปรของระบบ

 1. คลิก เริ่มคลิกขวาที่ My Computer แล้วคลิก Properties หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ให้คลิก ตกลง:
  rundll32.exe - ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งคอมโพเนนต์

  การเริ่มโปรแกรมประยุกต์นี้ล้มเหลวเนื่องจากไม่พบ framedyn.dll การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใหม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้
 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติระบบ ให้คลิกแท็บ ขั้นสูง
 3. คลิก ตัวแปรสภาพแวดล้อม
 4. ภายใต้ ตัวแปรของระบบ ให้คลิก เส้นทาง แล้วคลิก แก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีตัวแปร เส้นทาง แสดงในรายการ ให้คลิก สร้าง ในกล่อง ชื่อตัวแปร ให้พิมพ์ เส้นทาง
 5. ในกล่อง ค่าตัวแปร ให้พิมพ์
  %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\wbem
 6. คลิก ตกลง สามครั้ง (ทุกครั้งที่คุณมีตัวเลือก)

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง ข้อความอีเมล มาให้เรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 319114 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 1 เม.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม