ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเข้าถึงบริการ Windows Installer" เมื่อติดตั้งโปรแกรมประยุกต์

อาการ

เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows Installer รุ่น 2.0 บริการ Windows Installer อาจไม่ทำงาน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ไม่สามารถเข้าถึงบริการ Windows Installer ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows ในเซฟโหมด หรือมีการติดตั้ง Windows Installer อย่างไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
หมายเหตุ ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98

สาเหตุ

ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • ในสิทธิ์ DCOM ระดับการรับรองความถูกต้องค่าเริ่มต้นกำหนดเป็น ไม่มี และระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นกำหนดเป็น ไม่ระบุชื่อ
 • บัญชีระบบไม่มีสิทธิ์แบบเต็มบนโฟลเดอร์หรือรีจิสทรีคีย์ที่ Windows Installer พยายามเข้าถึง เฉพาะสำหรับ NTFS

การแก้ไข

ใช้วิธีแก้ไขใดๆ ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับปัญหา:

 • วิธีที่ 1: ยกเลิกการลงทะเบียนและลงทะเบียน Windows Installer ใหม่
 • วิธีที่ 2: ตรวจสอบสิทธิ์ DCOM
 • วิธีที่ 3: ให้สิทธิ์ 'ควบคุมทั้งหมด' กับบัญชี 'ระบบ'
 • วิธีที่ 4: ตรวจสอบสิทธิ์ของรีจิสทรี
 • วิธีที่ 5: แก้ไขคีย์ความปลอดภัยที่เสียหายของบริการ MsiServer

ก่อนที่คุณจะเริ่ม: ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Service Pack แล้ว

หากคุณใช้ Windows 2000 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง SP 2 แล้ว
หากคุณใช้ Windows NT 4.0 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง SP 6 แล้ว

หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Service Pack ที่เหมาะสม ขั้นตอนต่างๆ ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คาดหวัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 1: ยกเลิกการลงทะเบียนและลงทะเบียน Windows Installer ใหม่

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ MSIEXEC /UNREGISTER แล้วคลิก ตกลง แม้ว่าคุณจะดำเนินการนี้อย่างถูกต้องแล้ว แต่อาจดูเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ MSIEXEC /REGSERVER แล้วคลิก OK แม้ว่าคุณจะดำเนินการนี้อย่างถูกต้องแล้ว แต่อาจดูเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น หรือคุณอาจพบนาฬิกาทรายปรากฏอยู่ครู่หนึ่ง หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้ การดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์
 3. ให้ลองใช้โปรแกรมประยุกต์ Windows Installer อีกครั้ง

วิธีที่ 2: ตรวจสอบสิทธิ์ DCOM

วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้น DCOM ที่ระบุ ให้เอาแฟ้ม Msisip.dll ออก แล้วติดตั้ง SP 3 สำหรับ Windows 2000 ใหม่

โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ dcomcnfg และคลิก ตกลง
 2. บนแท็บ คุณสมบัติค่าเริ่มต้น:
  1. ในรายการ ระดับการรับรองความถูกต้องค่าเริ่มต้น คลิก เชื่อมต่อ
  2. ในรายการ ระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้น คลิก ระบุ แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ explorer /select, %windir%\system32\msisip.dll แล้วคลิก ตกลง
 4. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Msisip.dll เป็น Msisip.old
 5. ติดตั้ง Windows 2000 Service Pack 3 ใหม่

วิธีที่ 3: ให้สิทธิ์ 'ควบคุมทั้งหมด' กับบัญชี 'ระบบ'

 1. เริ่ม Windows Explorer คลิกขวาที่ฮาร์ดไดรฟ์รากของคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก เพิ่ม
 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์หรือกลุ่ม คลิกบัญชี 'ระบบ' คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง
 4. ภายใต้ อนุญาต คลิกเลือกกล่องโต้ตอบ ควบคุมทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
 5. คลิกโฟลเดอร์ 'ชั่วคราว' และตรวจสอบว่าบัญชี 'ระบบ' มีการควบคุมทั้งหมด

วิธีที่ 4: ตรวจสอบสิทธิ์ของรีจิสทรี

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ แล้วพิมพ์ Regedt32
 2. สำหรับแต่ละรีจิสทรีไฮฟ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เลือกกลุ่ม
  2. สำหรับ Windows XP บนเมนู แก้ไข คลิก สิทธิ์

   สำหรับ Windows 2000 และ Windows NT 4 บนเมนู ความปลอดภัย คลิก สิทธิ์
 3. ตรวจสอบว่าได้มีการเพิ่มบัญชี 'ระบบ' และมีการควบคุมทั้งหมด หากไม่มี ให้เพิ่มบัญชี 'ระบบ' ที่มีการควบคุมทั้งหมด

วิธีที่ 5: แก้ไขคีย์ความปลอดภัยที่เสียหายของบริการ MsiServer

 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows 2000
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit.exe และเปลี่ยนชื่อคีย์ต่อไปนี้เป็น Old_Security:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer\Security
 3. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ (จำเป็นต้องทำ)
 4. เรียกใช้ Instmsiw.exe สำหรับ Installer 2.0 อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการแก้ไขคีย์ความปลอดภัยที่เสียหายของบริการ MSI
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 319624 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 มิ.ย. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม