การตั้งค่าโฮมเพจเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน หรือคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโฮมเพจได้

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี โปรดสำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายรีจิสทรีของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft Internet Explorer หรือ Windows Internet Explorer คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • โฮมเพจ Internet Explorer ถูกเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์อื่นซึ่งคุณไม่ได้เลือก
 • คุณไม่สามารถแก้ไขการเลือกโฮมเพจของคุณให้เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการได้

  ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพยายามแก้ไขโฮมเพจในกล่องโต้ตอบ Internet Options ในเมนู Tools คุณอาจไม่สามารถพิมพ์แอดเดรสในช่อง Address และจะไม่สามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้ได้:
  • Use Current
  • Use Default
  • Use Blank
 • คุณรีเซ็ตโฮมเพจให้เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการใน Internet Options แต่หลังจากคุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ โฮมเพจที่เลือกจะเปลี่ยนไปเป็นเว็บไซต์อื่นอีกครั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น หากสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสที่แก้ไขโฮมเพจของโปรแกรม Internet Explorer

  เช่น เวิร์ม IRC.Becky.A และไวรัสม้าโทรจัน Trojan.JS.Clid.gen จะแก้ไขโฮมเพจของโปรแกรม Internet Explorer
 • มีรหัสในรูปแบบที่มีการโจมตีอย่างไม่ประสงค์ดีทำงานในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  เช่น รหัส JS.Exception.Exploit อาจแก้ไขโฮมเพจของโปรแกรม Internet Explorer
 • คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่แก้ไขโฮมเพจของโปรแกรม Internet Explorer

  เช่น แถบเครื่องมือ Xupiter จาก Xupiter.com SecondPower Multimedia Speedbar จาก SecondPower.com และ GoHip! ซึ่งเป็นโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถให้เว็บเบราว์เซอร์จาก GoHip.com จะมีการแก้ไขหน้าโฮมเพจของโปรแกรม Internet Explorer คุณอาจได้รับการแจ้งให้ติดตั้งโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเหล่านี้ เมื่อติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ
 • ผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดค่าโฮมเพจโดยการใช้ Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK), Group Policy, System Policy หรือการตั้งค่ารีจิสทรีด้วยตนเอง เช่น ผ่านทางสคริปต์ล็อกออน

การแก้ไข

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ไมโครซอฟท์ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

หมายเหตุ หากคุณรัน Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือ Windows XP คุณต้องล็อกออนเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบเพื่อทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ หากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณใช้ IEAK, Group Policy, System Policy หรือการตั้งค่ารีจิสทรีเพื่อกำหนดค่าโฮมเพจของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบก่อนที่จะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. โหลดและรันโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่มีแฟ้ม virus definitions (ลายเซ็น) แล้วทำตามคำแนะนำสำหรับการล้างหรือลบไวรัสต่างๆ ที่พบ ไม่มีซอฟต์แวร์ต่างๆ สำหรับแก้ไขการติดไวรัสหรือกำจัดไวรัสจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส คุณอาจต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบไวรัสออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณและวิธีการป้องกันการติดไวรัสในอนาคต หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส อาจทำให้เกิดรูปแบบการโจมตีอื่นๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส เวิร์ม หรือโทรจันหรือไม่ วิธีการแก้ไขการติดไวรัส วิธีการป้องกันการติดไวรัสในอนาคต และวิธีการติดต่อบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  129972 ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย การป้องกันและการแก้ไข (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขระบบที่ติดไวรัสแล้ว แวะไปที่ CERT Coordination Center ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ CERT: Microsoft ให้รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับความสนับสนุนทางเทคนิคได้ รายละเอียดสำหรับการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
 2. เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นโฮมเพจของคุณในโปรแกรม Internet Explorer
 3. คลิก Tools คลิก Internet Options แล้วคลิก Use Current เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วเริ่มต้นโปรแกรม Internet Explorer หากสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ห้ามทำตามขั้นตอนที่เหลือ
 4. ทำคลีนบูตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคลีนบูตระบบปฏิบัติการ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  310353 วิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  281770 วิธีการแก้ไขปัญหาคลีนบูตสำหรับ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  267288 วิธีการทำคลีนบูตใน Windows Millennium Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  192926 วิธีการแก้ไขปัญหาคลีนบูตสำหรับ Windows 98 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  243039 วิธีการทำคลีนบูตใน Windows 95 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 5. ทำซ้ำในขั้นที่ 2 และ 3

  หากสามารถแก้ปัญหาได้ แสดงว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่แก้ไขโฮมเพจของโปรแกรม Internet Explorer หรือรหัสในรูปแบบของการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น ไวรัสที่ไม่รู้จักที่ทำงานอยู่ในระบบของคุณ รายการใดรายการหนึ่งใน startup ถูกลบโดยการใช้คลีนบูต เป็นสาเหตุของปัญหา รายการเริ่มต้นใดๆ ที่รัน Regedit.exe หรือ .reg, .hta, .vbs หรือแฟ้ม .js อาจเป็นสาเหตุของปัญหา ปิดใช้งานรายการต่างๆ ในรายการเริ่มต้นหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่สงสัยว่าอาจเป็นสาเหตุ จากนั้นแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนถัดไป
 6. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 7. ในช่อง Open ให้พิมพ์ regedit และคลิกที่ OK
 8. ใน Registry Editor ให้หาคีย์ย่อยต่อไปนี้ หากมี:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
 9. หากค่า ResetWebSettings หรือค่า HomePage มีในคีย์นี้ คลิกขวาที่ค่า แล้วคลิก Delete

  หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการตรวจสอบข้อมูลของเว็บไซต์ใดๆ ที่มีในค่าDefault_Page_URL และค่า Start Page ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main

  HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main

  HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 10. ในเมนู Edit คลิก Delete แล้วคลิก Yes เพื่อยืนยันการลบ
 11. ในเมนู File หรือในเมนู Registry คลิก Exit เพื่อออกจาก Registry Editor
 12. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 หากสามารถแก้ปัญหาได้ ให้เปิดรายการ startup ที่ปิดไว้ในขั้นที่ 4 ยกเว้นสำหรับรายการที่อาจทำให้เกิดปัญหาเช่น คำสั่งที่รัน Regedit.exe หรือแฟ้ม .reg, .hta, .vbs หรือ .js หากเกิดปัญหาขึ้นอีก ให้เปิดใช้งานรายการ startup ที่ทำให้เกิดปัญหา ทำซ้ำในขั้นที่ 4 ถึง 11

  ข้อมูลสำคัญ: หลังจากแก้ไขปัญหาได้แล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก:
  1. ห้ามรัน บันทึก หรือดาวน์โหลดโปรแกรมจากแห่งที่คุณไม่เชื่อถือ
  2. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสที่ล่าสุดเสมอ
  3. หากคุณรัน Microsoft Outlook 2000 หรือ Outlook 98 ปรับรุ่นเป็น Outlook 2000 SR-2 หรือใหม่กว่า หรือติดตั้งตัวปรับปรุงส่วนขยายของอีเมล์ของ Outlook 2000 SR-1 เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของไมโครซอฟท์:
  4. หากคุณใช้ Outlook Express อยู่ ให้ปรับรุ่นเป็น Outlook Express 6 หรือใหม่กว่า ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการปิดแอคทีฟสคริปต์สำหรับอีเมลและป้องกันการใช้สิ่งที่แนบมากับอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

   291387 การใช้คุณลักษณะการป้องกันไวรัสใน Outlook Express 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  5. หากคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง ให้ใช้ไฟร์วอลล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของไมโครซอฟท์:
  6. หากไวรัสหรือรหัสที่มีการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีรันในระบบของคุณ ให้ลบรายการ Temporary Internet Files, Cookies และ History ของโปรแกรม Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

   260897 วิธีลบเนื้อหาในโฟลเดอร์ Temporary Internet Files (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
   278835 วิธีการลบแฟ้มคุ้กกี้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
   157729 วิธีการลบรายการ History ในโปรแกรม Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
   คุณอาจต้องการค้นหาแฟ้มในฮาร์ดดิสก์ที่อาจใช้งานโดยไวรัสหรือรหัสในรูปแบบที่มีการโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีแล้วลบแฟ้มเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น แฟ้มชื่อ Rad*.tmp (โดยที่ * คือชุดอักษรหรือตัวเลขใดๆ) แฟ้มใดๆ ที่มี "regedit" หรือ ".reg" (เช่น แฟ้มที่มี "C:\Windows\regedit.exe/s C\Windows\System\radB9819.tmp") หรือ Windows.vbs เป็นที่ทราบกันดีว่าเกี่ยวข้องกับไวรัสต่างๆ
  7. ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญเสมอ โดยแวะไปที่เว็บไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้ของ Microsoft: บางรุ่นที่เก่ากว่าของ Windows และ Internet Explorer อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft แล้ว ซึ่งทำให้ไม่มีการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ยังได้รับการสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หากรุ่นของระบบปฏิบัติการหรือ Internet Explorer ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป คุณอาจต้องปรับรุ่นเพื่อให้ได้รับการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการค้นหาในโปรแกรม Internet Explorer โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

323869 เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ปรากฏขึ้นในวินโดว์ของเบราว์เซอร์ทันทีที่คลิก ค้นหา (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 320159 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 28 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม