Windows อาจไม่เริ่มทำงานและคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" หาก Windows ยังไม่ได้รับการปรับปรุงและมีแฟ้มจำนวนมากในโฟลเดอร์ราก

อาการ

หากคุณคัดลอกแฟ้มจำนวนมากไปยังโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบที่ใช้ระบบแฟ้ม NTFS คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในครั้งถัดไปที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่:
NTLDR is missing
Press CTRL+ALT+DEL to restart.
หากคุณลบแฟ้มต่างๆ จากโฟลเดอร์ราก ดัชนีระบุ Master File Table (MFT) จะไม่ลดลงเป็นขนาดเดิม

หมายเหตุ หากคุณใช้ Windows XP with Service Pack 2 (SP2) หรือใช้ Microsoft Windows 2000 with Service Pack 4 (SP4) คุณจะไม่พบปัญหาเหล่านี้ โปรดดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับปัญหาที่คล้ายกัน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากโฟลเดอร์ราก MFT กระจัดกระจายอย่างมาก หากโฟลเดอร์ราก MFT มีแฟ้มจำนวนมาก MFT อาจกระจัดกระจาย โดยมีการสร้างดัชนีระบุเพิ่มเติม เนื่องจากแฟ้มต่างๆ ถูกแมปตามลำดับตัวอักษรในตาราง แฟ้ม NTLDR อาจถูกผลักไปยังดัชนีระบุที่สอง เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้น คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้อธิบายในส่วน "อาการต่างๆ"

โดยปกติ แฟ้มต่างๆ จะไม่ถูกเขียนในโฟลเดอร์ราก เงื่อนไขนี้อาจเกิดขึ้นหากโปรแกรมสร้างและลบแฟ้มชั่วคราวในโฟลเดอร์ราก หรือหากแฟ้มจำนวนมากถูกคัดลอกลงในโฟลเดอร์รากโดยความผิดพลาด

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. ให้ติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Bcupdate2.exe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. สร้างดิสก์สำหรับเริ่มระบบ เพื่อเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดิสก์สำหรับเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  305595 วิธีการสร้าง Boot Disk สำหรับพาร์ทิชัน NTFS หรือ FAT ใน Windows XP
 3. ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง เพื่อแยกอรรถประโยชน์ Bcupdate2.exe จากโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์:

  ขยาย drive_letter:\bcupdate2.ex_ drive_letter:\bcupdate2.exe
 4. ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง เพื่อปรับปรุงรหัสสำหรับการเริ่มระบบของเซกเตอร์เริ่มต้นระบบ NTFS:

  Bcupdate2.exe C: /F

  หมายเหตุ มีการสนับสนุนพารามิเตอร์อื่นๆ ของบรรทัดคำสั่ง:
  /q - โหมดเงียบ (ต้องมี /y)
  /y - ไม่ต้องยืนยัน
  /f - การปรับปรุงแบบบังคับของไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้งาน
  /t - ทดสอบกับรหัสสำหรับการเริ่มระบบเก่าเท่านั้น
 5. กด Y หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ปรับปรุงไดรฟ์ข้อมูล คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้หลังจากที่คุณเรียกใช้อรรถประโยชน์นี้สำเร็จแล้ว:
  รหัสสำหรับการเริ่มระบบได้รับการปรับปรุงสำเร็จแล้ว

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows XP Service Pack 2
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Windows 2000 Service Pack 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับ Service Pack ล่าสุด โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
260910 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows 2000
หมายเหตุ หากคุณติดตั้ง Service Pack ของ Windows XP หรือของ Windows 2000 คุณจะไม่ได้แก้ปัญหากับไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ คุณต้องเรียกใช้อรรถประโยชน์ เพื่อปรับปรุงรหัสสำหรับการเริ่มระบบต่างหาก Service Pack จะเขียนเฉพาะรหัสสำหรับการเริ่มระบบที่ถูกต้องของไดรฟ์ข้อมูลใหม่เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
318728 วิธีการแก้ปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
886215 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR is missing press any key to restart" เมื่อคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 ไปเป็น Windows 2000 Professional (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
816793 วิธีการแก้ปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
842009 ข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเรียกใช้ "การกู้คืนระบบโดยอัตโนมัติ" ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
883275 คุณไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ใช้งานได้หลังจากที่คุณแก้ไขสิทธิต่างๆ ใน Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
315261 คอมพิวเตอร์จะไม่เริ่มการทำงานหลังจากที่คุณเปลี่ยนพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่โดยใช้เครื่องมือการจัดการดิสก์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
812492 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ดิสก์ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
228004 การเปลี่ยนพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่อาจทำให้ไม่สามารถเริ่มระบบของคุณได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 320397 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 มิ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม