วิธีการเพิ่มคุณลักษณะ 'พิมพ์ไดเรกทอรี' สำหรับโฟลเดอร์ใน Windows XP ใน Windows Vista ใน Windows 7

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มคุณลักษณะ 'พิมพ์ไดเรกทอรี' สำหรับโฟลเดอร์ใน Windows XP ใน Windows Vista หรือใน Windows 7หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม" คุณสามารถคลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วคลิก พิมพ์รายการไดเรกทอรี เพื่อพิมพ์รายการไดเรกทอรีของเนื้อหาในโฟลเดอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มคุณลักษณะ 'พิมพ์ไดเรกทอรี' สำหรับโฟลเดอร์ใน Windows 2000 ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
272623 วิธีการเพิ่มคุณลักษณะ 'พิมพ์ไดเรกทอรี' ให้กับ Windows Explorer


ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการให้เราเพิ่มคุณลักษณะ 'พิมพ์ไดเรกทอรี' ให้กับคุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการเพิ่มคุณลักษณะ 'พิมพ์ไดเรกทอรี' ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาหมายเหตุ
 • ตัวช่วยดำเนินการนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง f

Windows XP

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแฟ้ม Printdir.bat

โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ notepad แล้วคลิก ตกลง
 2. วางข้อความต่อไปนี้ลงใน Notepad:
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. บนเมนู แฟ้ม คลิก ออก แล้วคลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก:
  %windir%\Printdir.bat

ขั้นตอนที่ 2: สร้างการดำเนินการใหม่สำหรับโฟลเดอร์แฟ้ม

 1. คลิก เริ่ม คลิก Control Panel จากนั้นคลิกสองครั้งที่ Folder Options

  หรือ คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ Settings คลิก Control Panel แล้วคลิกสองครั้งที่ Folder Options.
 2. บนแท็บ ชนิดแฟ้ม คลิก โฟลเดอร์แฟ้ม
 3. คลิก ขั้นสูง และคลิก สร้าง
 4. ในกล่อง ดำเนินการ ให้พิมพ์ พิมพ์รายการไดเรกทอรี
 5. ในกล่อง โปรแกรมประยุกต์ที่เคยใช้ดำเนินการ ให้พิมพ์ printdir.bat
 6. คลิก ตกลง
 7. คลิก ตกลง สองครั้ง แล้วคลิก ปิด

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขรีจิสทรี

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หลังจากคุณทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนก่อนหน้า 'ตัวช่วยค้นหา' อาจเริ่มทำงานเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ หรือหากคุณมีการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์แฟ้ม การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกกระทำแทน

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ Regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
 3. คลิกค่าที่ระบุ Default
 4. ในเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน
 5. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ none
 6. คลิก ตกลง
 7. ออกจาก Registry Editor.

Windows Vista หรือ Windows 7

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแฟ้ม Printdir.bat

โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ notepad แล้วคลิก ตกลง
 2. วางข้อความต่อไปนี้ลงใน Notepad:
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. ในเมนู แฟ้ม คลิก ออกt แล้วคลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก:
  %windir%\Printdir.bat

  หมายเหตุ หากคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้บันทึกลงในตำแหน่งนี้ คุณสามารถบันทึกแฟ้มลงบนเดสก์ท็อปได้ ต่อไป ให้คุณคลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %windir% แล้วคลิก ตกลง จากนั้น คุณสามารถคัดลอกแฟ้มจากเดสก์ท็อปลงในตำแหน่งนี้ได้

ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขรีจิสทรี

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ notepad แล้วคลิก ตกลง
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงใน Notepad.
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell]
  @="none"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Print_Directory_Listing]
  @="Print Directory Listing"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]
  @="Printdir.bat \"%1\""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]
  "BrowserFlags"=dword:00000008

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing]
  @="Print Directory Listing"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]
  @="Printdir.bat \"%1\""

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]
  "EditFlags"="000001d2"
  ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ บันทึกเป็น
 3. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิก Desktop.
 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ PrintDirectoryListing.reg คลิก แฟ้มทั้งหมด ในรายการ บันทึกเป็นชนิด แล้วคลิก บันทึก
 5. บนเดสก์ท็อป ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม LoggingOn.reg เพื่อเพิ่มรีจิสตรีคีย์ให้กับรีจิสตรีของ
 6. คลิก ตกลง ในกล่องข้อความ

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 321379 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม