ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเขียนแฟ้มลงในเซิร์ฟเวอร์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows 2000 "การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว"

ปัญหาซึ่งอธิบายไว้ในส่วน "อาการ" สามารถเกิดขึ้นได้ในรุ่นอื่นๆ ของ Windows และปัญหาได้รับการบันทึกไว้ในบทความฐานความรู้อื่นๆ ของ Microsoft เมื่อต้องการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน โปรดดูในส่วน "ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา"

อาการ

ในขณะที่ไคลเอ็นต์กำลังเขียนแฟ้มลงในเซิร์ฟเวอร์ทั่วเครือข่าย ไคลเอ็นต์อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
{การเขียนล่าช้าล้มเหลว}
Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม x
ข้อมูลสูญหาย
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น
เมื่อต้องการตรวจสอบว่าไคลเอ็นต์กำลังประสบกับปัญหาที่ระบุในบทความนี้หรือไม่ ให้ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ต้องประกอบด้วยรหัสเหตุการณ์ 50 พร้อมกับแหล่ง MrxSMB เหตุการณ์ประกอบด้วยข้อความที่เหมือนกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่ยังประกอบด้วยสถานะข้อผิดพลาดในส่วนของข้อมูล คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์ แล้วคลิก คำ สำหรับชนิดข้อมูล คำสุดท้ายจะแสดงสถานะ ถ้ารหัสสถานะคือ c0000022 (ซึ่งแปลเป็น STATUS_ACCESS_DENIED) ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ระบุในบทความนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเปลี่ยนเส้นทางของไคลเอ็นต์คำนวณลายเซ็น SMB ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ นำโปรแกรมปรับปรุงไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการเขียนล่าช้า หรือไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

การแก้ไข

ข้อมูล Windows 2000

Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
260910 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows 2000 Server Service Pack 1 เพื่อที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม

วันที่ เวลา รุ่น ขนาด ชื่อแฟ้ม
------------------------------------------------------
08-May-2002 11:10 5.0.2195.5754 371,344 Mrxsmb.sys
04-Apr-2002 16:47 5.0.2195.5535 131,984 Rdbss.sys

ข้อมูล Windows XP

Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows XP Service Pack 1 เพื่อที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม ------------------------------------------------------ 06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 154,880 Rdbss.sys 06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 401,792 Mrxsmb.sys 

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ข้อมูลสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ปิดการเซ็น SMB บนเซิร์ฟเวอร์
 1. เริ่ม 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 2. ค้นหาตำแหน่ง แล้วคลิกค่า enablesecuritysignature ภายใต้คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
 3. ในเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน
 4. ในกล่อง ข้อมูลค่า: ให้พิมพ์ 0 แล้วคลิก ตกลง
 5. ออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 6. หยุดแล้วเริ่มการทำงานของบริการเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หรือ เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Windows 2000

ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

Windows XP

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

265173 Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากโดยเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

296861 วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากโดยเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

330174 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเขียนล่าช้าล้มเหลว" เมื่อคุณจัดการแฟ้มใน Windows XP
818788 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "{การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว}" เมื่อคุณถอดสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB 2.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
831594 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "{การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว}" เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มหรือออกจาก OneNote 2007 หรือ OneNote 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
843515 การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณอาจได้รับการตั้งค่าใหม่เมื่อคุณพยายามดำเนินการกับแฟ้มที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
870894 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว" ใน Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
885464 ไดรฟ์ SBP-2 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเขียนข้อมูลลงใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
885688 รหัสเหตุการณ์ 57 รหัสเหตุการณ์ 55 และรหัสเหตุการณ์ 50 อาจได้รับการบันทึกไว้เมื่อคุณใช้ Windows Cluster บน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
890352 โปรแกรมอาจหยุดการตอบสนอง และเหตุการณ์ 50 และเหตุการณ์ 26 ได้รับการบันทึกไว้ เมื่อโปรแกรมพยายามเขียนข้อมูลลงในตำแหน่งเมาต์เนื้อที่ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
891194 รหัสเหตุการณ์: 26 เกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากระบบของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเปิดใช้งาน 'เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' ใน Windows Server 2003 S891194 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
912593 รหัสเหตุการณ์ 50, 26 หรือ 57 มีการบันทึกไว้เมื่อคุณใช้ HP SecurePath บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
925269 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดออกได้ เช่น การ์ด SD ออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP "การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาของ Windows ล้มเหลว" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
927912 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ได้รับการบันทึกลงในบันทึกของระบบเมื่อคุณพยายามบีบอัดแฟ้มขนาดใหญ่บนไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS ใน Windows XP ใน Windows 2000 หรือใน Windows Server 2003: "การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากบทความเหล่านี้ในฐานความรู้ของ Microsoft ไม่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในส่วน “อาการ” โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในฐานความรู้ของ Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. พิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายปัญหาไว้ในกล่องข้อความ ค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB) แล้วกด ENTER
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 321733 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม