วิธีสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตใน Windows Server 2003สำหรับรุ่น Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ โปรดดูที่ 302082 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

สรุป

บทความที่แสดงข้อมูลแบบเป็นขั้นตอนนี้จะอธิบายวิธีสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต โปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตจะเป็นสภาวะแวดล้อมการทำงานเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะล็อกออนในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เครื่องใดก็ตาม

การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต

การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตเป็นกระบวนการที่มีสองขั้นตอน ขั้นแรกคุณจะสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ทดสอบ จากนั้นคัดลอกโปรไฟล์ผู้ใช้ทดสอบไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย

สร้างโปรไฟล์ทดสอบ

เมื่อต้องการสร้างโปรไฟล์ทดสอบสำหรับผู้ใช้ข้ามเขต ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก Start ชี้ไปที่ Administrative Tools จากนั้นคลิก Computer Management
 3. ในโครงสร้างของคอนโซล ให้ขยาย Local Users and Groups จากนั้นคลิก Users
 4. คลิกขวาที่ Users และคลิกที่ New User
 5. พิมพ์ชื่อและรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้
 6. คลิกเพื่อล้าง User must change password at next logon
 7. คลิกที่ Create และคลิก Close
 8. ปิด Computer Management snap-in
 9. ล็อกออฟจากคอมพิวเตอร์
 10. ล็อกออนเป็นแอคเคาท์ผู้ใช้ทดสอบที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 7

  ระบบจะสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้โดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ในระบบในโฟลเดอร์ ไดรฟ์:\Documents and Settings\username (โดยที่ ไดรฟ์ เป็นไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows)
 11. ตั้งค่าสภาวะแวดล้อมของเดสก์ท็อป ซึ่งได้แก่ ลักษณะที่ปรากฏ ทางลัด และตัวเลือกเมนู Start
 12. ล็อกออฟ และล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบ

คัดลอกโปรไฟล์ทดสอบ

เมื่อต้องการคัดลอกโปรไฟล์ทดสอบไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. สร้างโฟลเดอร์บนไดรฟ์เครือข่ายซึ่งคุณสามารถเก็บโปรไฟล์ของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น:
  \\server_name\Profiles\user_name
 2. คลิก Start เลือกที่ Control Panel และคลิก System
 3. คลิกที่แท็บ Advanced จากนั้นคลิก Settings ในส่วน User Profiles ของกรอบข้อความ System Properties
 4. ใน Profiles Stored On This Computer ให้คลิกโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้ที่คุณสร้างในส่วน "สร้างโปรไฟล์ทดสอบ" ของบทความนี้ จากนั้นคลิก Copy To
 5. ในกรอบข้อความ Copy Profile To ให้พิมพ์เส้นทางของเครือข่ายไปยังโฟลเดอร์
 6. ใน Permitted to Use ให้คลิก Change
 7. พิมพ์ชื่อของแอคเคาท์ผู้ใช้ที่คุณสร้างในส่วน "สร้างโปรไฟล์ทดสอบ" จากนั้นคลิก OK
 8. คลิกที่ OK สามครั้ง
 9. คลิก Start ชี้ไปที่ Administrative Tools จากนั้นคลิก Computer Management
 10. ในโครงสร้างของคอนโซล ให้ขยาย Local Users and Groups จากนั้นดับเบิลคลิก Users
 11. ดับเบิลคลิกแอคเคาท์ผู้ใช้ที่คุณสร้างในส่วน "สร้างโปรไฟล์ทดสอบ"
 12. คลิกแท็บ Profile ในกล่อง Profile path ให้พิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น พิมพ์ \\server_name\Profiles\user_name
 13. คลิก OK
 14. ปิด Computer Management snap-in
หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดให้โปรไฟล์นี้เป็นค่าที่จำเป็น ให้เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Ntuser.dat เป็น Ntuser.man ในโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้

การแก้ปัญหา

Windows Server 2003 ไม่สนับสนุนการใช้แฟ้มที่เข้ารหัสลับกับโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 324749 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม