ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ไม่พบจุดเข้าใช้กระบวนงานในแฟ้ม Msvcrt.dll

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับรายการต่อไปนี้
Lsass.exe: ไม่พบจุดเข้าใช้

ไม่สามารถวาง Procedure Entry Point _resetstkoflw ไว้ใน Dynamic Link Library Msvcrt.dll
-หรือ-
Services.exe: ไม่พบจุดเข้าใช้

ไม่สามารถวาง Procedure Entry Point _resetstkoflw ไว้ใน Dynamic Link Library Msvcrt.dll
หลังจากที่คุณกด ตกลง เดสก์ท็อปว่างจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตัวชี้อาจปรากฏขึ้นและใช้งานได้ แต่ไม่มีอะไรที่จะคลิก และแป้นพิมพ์ไม่ทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณแทนที่แฟ้ม Msvcrt.dll ด้วยรุ่นของบริษัทภายนอกที่ไม่มีฟังก์ชัน _resetstkoflw (การกู้คืนจากสแตกเกินขนาด)

การแก้ไข

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ใช้คอนโซลการกู้คืนของ Windows XP เพื่อแทนที่แฟ้ม Msvcrt.dll ด้วยรุ่นดั้งเดิม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใส่ซีดีรอม Windows XP ของคุณในไดรฟ์ซีดีรอมหรือไดรฟ์ดีวีดีรอม แล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่จากซีดีรอม

  หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจต้องการให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ก่อนที่คุณจะเริ่มคอมพิวเตอร์จากซีดีรอม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยน BIOS โปรดดูเอกสารประกอบของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ที่หน้าจอ ขอต้อนรับเข้าสู่การติดตั้ง ให้กด R เพื่อเริ่มคอนโซลการกู้คืน
 3. กดแป้นหมายเลขที่สอดคล้องกับการติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วกด ENTER
 4. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ แล้วกด ENTER
 5. ในขณะที่แผ่นซีดีรอม Windows XP ยังอยู่ในไดรฟ์ซีดีรอมหรือไดรฟ์ดีวีดีรอม พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ โดยกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • cd system32
  • ren msvcrt.dll msvcrt.old
  • CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:
  • cd \i386
  • expand msvcrt.dl_ BootDriveLetter:\windows\system32
  • exit
  หมายเหตุ: BootDriveLetter หมายถึงอักษรไดรฟ์ของไดรฟ์สำหรับเริ่มระบบ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงไดรฟ์ที่มีโฟลเดอร์ Windows ซึ่งมักจะเป็นไดรฟ์ C CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter หมายถึงอักษรไดรฟ์ของซีดีรอมหรืออักษรไดรฟ์ของไดรฟ์ดีวีดีรอม ไดรฟ์ซีดีรอมหรือไดรฟ์ดีวีดีรอมมักจะอยู่ที่ไดรฟ์ D
หมายเหตุ: แฟ้ม Msvcrt.dll รุ่นขายปลีกเป็นรุ่นของวันที่ 23 ส.ค. 2544 โดยรวมอยู่กับ Windows XP และมีคุณสมบัติต่อไปนี้

แก้ไข 8.23.01
ขนาด 315 KB (322,560 ไบต์)
รุ่น - 7.0.2600.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นดังกล่าวมีฟังก์ชัน _resetstkoflw

เพื่อดูฟังก์ชันในแฟ้ม .dll ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dependency Walker (Depends.exe) ซึ่งมีให้พร้อมกับเครื่องมือสนับสนุน Windows XP ในการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน Windows XP ใส่แผ่นซีดีรอม Windows XP ของคุณในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:\Support\Tools\Setup.exe ในกล่อง เปิด แล้วกด ENTER
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 324762 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 21 พ.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม