วิธีการดูและถ่ายโอนบทบาท FSMO ใน Windows Server 2003

สำหรับรุ่น Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ โปรดดู
255690 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

ในงานนี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอนบทบาท Flexible Single Master Operations (FSMO) (หรือเรียกอีกอย่างว่าบทบาท Operations Master) ด้วยการใช้เครื่องมือ Active Directory Snap-in ใน Microsoft Management Console (MMC) ใน Windows Server 2003

บทบาท FSMO Roles

ในหนึ่งฟอเรสต์จะมีบทบาทของ FSMO อย่างน้อยห้าบทบาทที่กำหนดให้กับตัวควบคุมโดเมนอย่างน้อยหนึ่งตัวควบคุม บทบาท FSMO ห้าบทบาทได้แก่:
 • เครื่องเก็บ Schema หลัก: ตัวควบคุมโดเมนเครื่องเก็บ Schema หลักจะทำหน้าที่ควบคุมการปรับปรุงและการปรับเปลี่ยน schema ทั้งหมด เมื่อต้องการปรับปรุง Schema ของฟอเรสต์ คุณต้องเข้าถึงเครื่องเก็บ Schema หลัก ทั้งฟอเรสต์สามารถมีเครื่องเก็บ Schema หลักได้เพียงเครื่องเดียว
 • ตัวควบคุมชื่อโดเมน: ตัวควบคุมโดเมนของตัวควบคุมชื่อโดเมนจะทำหน้าที่ควบคุมการเพิ่มและการเอาโดเมนในฟอเรสต์ออก ทั้งฟอเรสต์สามารถมีตัวควบคุมชื่อโดเมนได้เพียงเครื่องเดียว
 • Infrastructure Master: Infrastructure มีหน้าที่ในการปรับปรุงการอ้างอิงจากวัตถุภายในโดเมนไปยังวัตถุในโดเมนอื่น ไม่ว่าเมื่อใด ตัวควบคุมโดเมนซึ่งทำหน้าที่เป็น Infrastructure Master ในแต่ละโดเมนสามารถมีได้เพียงเครื่องเดียว
 • Relative ID (RID) Master: RID จะทำหน้าที่ในการประมวลผลการร้องของพูล RID จากตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมนเฉพาะ ไม่ว่าเมื่อใด ตัวควบคุมโดเมนซึ่งทำหน้าที่เป็น RID master ในโดเมนสามารถมีได้เพียงเครื่องเดียว
 • PDC Emulator: PDC Emulator เป็นตัวควบคุมโดเมนที่ประกาศว่าตนเป็นตัวควบคุมโดเมนหลัก (PDC) ของเวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์สมาชิก และตัวควบคุมโดเมนที่ทำงานใน Windows รุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น หากโดเมนมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows XP Professional หรือ Microsoft Windows 2000 หรือหากมีตัวควบคุมโดเมนสำรอง Microsoft Windows NT PDC Emulator ทำหน้าที่เป็น Windows NT PDC นอกจากนี้ PDC Emulator ยังสามารถเป็น Domain Master Browser ที่สามารถจัดการกับความคลาดเคลื่อนของรหัสผ่านได้ด้วย ไม่ว่าเมื่อใด ตัวควบคุมโดเมนซึ่งทำหน้าที่เป็น PDC Emulator ในแต่ละโดเมนสามารถมีได้เพียงเครื่องเดียว
คุณสามารถถ่ายโอนบทบาท FSMO โดยใช้อรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Ntdsutil.exe หรือใช้เครื่องมือ MMC Snap-in คุณสามารถใช้เครื่องมือ MMC Snap-in อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับบทบาท FSMO ที่คุณต้องการถ่ายโอน:
Active Directory Schema Snap-in
Active Directory Domains and Trusts Snap-in
Active Directory Users and Computers Snap-in
หากคอมพิวเตอร์ไม่มีอยู่อีกต่อไป บทบาทควรถูกยึด เมื่อต้องการยึดบทบาท ให้ใช้อรรถประโยชน์ Ntdsutil.exe

ถ่ายโอนบทบาทเครื่องเก็บ Schema หลัก

ใช้ Active Directory Schema Master Snap-in เพื่อถ่ายโอนบทบาทเครื่องเก็บ Schema หลัก ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Snap-in นี้ได้ คุณต้องลงทะเบียนแฟ้ม Schmmgmt.dll

ลงทะเบียน Schmmgmt.dll

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regsvr32 schmmgmt.dll ในกล่อง เปิด และคลิก ตกลง
 3. คลิก ตกลง เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้งว่าการดำเนินเสร็จเรียบร้อย

ถ่ายโอนบทบาทเครื่องเก็บ Schema หลัก

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ mmc ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ในเมนู แฟ้ม คลิก เพิ่ม/เอา Snap-in ออก
 3. คลิก เพิ่ม
 4. คลิก Active Directory Schema คลิก เพิ่ม คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง
 5. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่ Active Directory Schema แล้วคลิก เปลี่ยนตัวควบคุมโดเมน
 6. คลิก ระบุชื่อ พิมพ์ชื่อตัวควบคุมโดเมนที่จะเป็นตัวยึดบทบาทใหม่ แล้วคลิก ตกลง
 7. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่ Active Directory Schema แล้วคลิก Operations Master
 8. คลิก เปลี่ยน
 9. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการถ่ายโอนบทบาท และคลิก ปิด

ถ่ายโอนบทบาทตัวควบคุมชื่อโดเมน

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิก Active Directory Domains and Trusts
 2. คลิกขวาที่ Active Directory Domains and Trusts แล้วคลิก เชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน

  หมายเหตุ: คุณต้องดำเนินการขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอนบทบาท คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนนี้หากคุณเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนที่มีบทบาทที่คุณต้องการถ่ายโอนอยู่แล้ว
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ในกล่อง ป้อนชื่อของตัวควบคุมโดเมนอื่น ให้พิมพ์ชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่จะเป็นตัวยึดบทบาทใหม่ แล้วคลิก ตกลง

   หรือ
  • ในรายการ หรือเลือกตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่ ให้เลือกชื่อโดเมนที่จะเป็นตัวยึดบทบาทใหม่ และคลิก ตกลง
 4. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่ Active Directory Domains and Trusts แล้วคลิก Operations Master
 5. คลิก เปลี่ยน
 6. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการถ่ายโอนบทบาท และคลิก ปิด

ถ่ายโอนบทบาท RID Master, PDC Emulator และ Infrastructure Master

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิก Active Directory Users and Computers
 2. คลิกขวาที่ Active Directory Users and Computers แล้วคลิก เชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน

  หมายเหตุ: คุณต้องดำเนินการขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอนบทบาท คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนนี้หากคุณเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนที่มีบทบาทที่คุณต้องการถ่ายโอนอยู่แล้ว
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ในกล่อง ป้อนชื่อของตัวควบคุมโดเมนอื่น ให้พิมพ์ชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่จะเป็นตัวยึดบทบาทใหม่ แล้วคลิก ตกลง

   หรือ
  • ในรายการ หรือเลือกตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่ ให้เลือกชื่อโดเมนที่จะเป็นตัวยึดบทบาทใหม่ และคลิก ตกลง
 4. ในคอนโซลทรี คลิกขวาที่ Active Directory Users and Computers เลือก งานทั้งหมด แล้วคลิก Operations Master
 5. คลิกแท็บที่เหมาะสมสำหรับบทบาทที่คุณต้องการถ่ายโอน (RIDPDC หรือ Infrastructure) แล้วคลิก เปลี่ยน
 6. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการถ่ายโอนบทบาท และคลิก ปิด

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

255690 วิธีการดูและถ่ายโอนบทบาท FSMO ในส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 324801 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม