วิธีการใช้ Diskpart.exe เพื่อขยายไดรฟ์ข้อมูลที่มีข้อมูลใน Windows Server 2003 ใน Windows XP และใน Windows 2000

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้อรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Diskpart.exe เพื่อขยายไดรฟ์ข้อมูลที่มีข้อมูลลงในพื้นที่ไม่ได้ถูกจัดสรร

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้อรรถประโยชน์ Diskpart.exe เพื่อจัดการดิสก์ พาร์ติชัน และไดรฟ์ข้อมูลจากส่วนติดต่อบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ Diskpart.exe ได้ทั้งกับดิสก์พื้นฐานและดิสก์ไดนามิก หากไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS อยู่บนคอนเทนเนอร์ RAID 5 ของฮาร์ดแวร์ที่มีความสามารถในการเพิ่มเนื้อที่บนคอนเทนเนอร์ คุณสามารถขยายไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS ด้วย Diskpart.exe ในขณะที่ดิสก์ยังเป็นดิสก์พื้นฐานได้

ใช้คำสั่ง ขยาย เพื่อรวมพื้นที่ไม่ได้ถูกจัดสรรลงในไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะเก็บรักษาข้อมูล

ต่อไปนี้เป็นความต้องการสำหรับคำสั่ง extend:
 • ไดรฟ์ข้อมูลต้องจัดรูปแบบด้วยระบบแฟ้ม NTFS
 • สำหรับไดรฟ์ข้อมูลแบบพื้นฐาน พื้นที่ไม่ได้ถูกจัดสรรสำหรับการขยายต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันบนดิสก์เดียวกัน
 • สำหรับไดร์ฟข้อมูลแบบไดนามิก พื้นที่ไม่ได้ถูกจัดสรรสามารถเป็นพื้นที่ว่าง ที่อยู่บนดิสก์ไดนามิกใดๆ บนระบบก็ได้
 • รองรับเฉพาะการขยายไดรฟ์ข้อมูลที่มีข้อมูลเท่านั้น ไดรฟ์ข้อมูลระบบหรือไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบอาจถูกบล็อกไม่ให้มีการขยาย และคุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Diskpart ไม่สามารถขยายไดรฟ์ข้อมูล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ข้อมูลที่จะขยายนั้นถูกต้อง
 • คุณไม่สามารถขยายพาร์ติชันได้หากมีแฟ้มเพจระบบอยู่บนพาร์ติชัน ให้ย้ายแฟ้มเพจไปยังพาร์ติชันที่คุณไม่ต้องการขยาย
เมื่อต้องการขยายพาร์ติชันหรือไดรฟ์ข้อมูล คุณจะต้องเลือกไดรฟ์ข้อมูลที่จะขยายก่อน จากนั้นคุณจึงสามารถระบุความเล็กใหญ่ของขนาดที่จะขยาย เมื่อต้องการขยายไดรฟ์ข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ที่พร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ diskpart.exe
 2. พิมพ์ list volume เพื่อแสดงไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์
 3. พิมพ์ Select volume หมายเลขไดร์ฟข้อมูล โดย หมายเลขไดรฟ์ข้อมูล หมายถึงหมายเลขของไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการขยาย
 4. พิมพ์ extend [size=n] [disk=n] [noerr] รายการต่อไปนี้จะอธิบายถึงพารามิเตอร์:
  size=n
  พื้นที่ที่จะเพิ่มลงในพาร์ติชันปัจจุบัน มีหน่วยเป็นเมกะไบต์ (MB) หากคุณไม่ได้ระบุขนาด ดิสก์จะถูกขยายเต็มพื้นที่ไม่ได้ถูกจัดสรรที่อยู่ติดกันทั้งหมด

  disk=n
  ดิสก์ไดนามิกที่จะใช้ขยายไดรฟ์ข้อมูล พื้นที่เท่ากับขนาด=n จะถูกจัดสรรลงบนดิสก์ หากไม่ได้ระบุดิสก์ไว้ ไดรฟ์ข้อมูลจะถูกขยายบนดิสก์ปัจจุบัน

  noerr
  ใช้สำหรับการเขียนสคริปต์เท่านั้น เมื่อข้อผิดพลาดถูกส่งออกไป พารามิเตอร์นี้จะระบุให้ Diskpart ดำเนินการประมวลผลคำสั่งต่อไปเหมือนกับไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดทำให้ Diskpart จบการทำงานพร้อมกับมีรหัสข้อผิดพลาด โดยที่ไม่มีพารามิเตอร์ noerr
 5. พิมพ์ exit เพื่อออกจาก Diskpart.exe
เมื่อคำสั่ง extend เสร็จสมบูรณ์ คุณควรได้รับข้อความที่ระบุว่า Diskpart ขยายไดรฟ์ข้อมูลสำเร็จแล้ว พื้นที่ใหม่ควรมีการเพิ่มลงในไดรฟ์ที่มีอยู่ในขณะที่รักษาข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลไว้

หมายเหตุ ใน Microsoft Windows XP และใน Microsoft Windows 2000 คุณไม่สามารถใช้ Diskpart.exe เพื่อขยายไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาบนดิสก์ไดนามิกที่แต่เดิมสร้างอยู่บนดิสก์พื้นฐาน คุณสามารถขยายได้เฉพาะไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาที่ถูกสร้างหลังจากมีการปรับรุ่นดิสก์เป็นดิสก์ไดนามิกแล้ว หากคุณพยายามจะขยายไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาบนดิสก์ไดนามิกที่แต่เดิมสร้างอยู่บนดิสก์พื้นฐาน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ข้อจำกัดดังกล่าวมีการเอาออกไปใน Microsoft Windows Server 2003
Diskpart ไม่สามารถขยายไดรฟ์ข้อมูล
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ข้อมูลที่จะขยายนั้นถูกต้อง
หมายเหตุ Windows Server 2003 และ Windows XP รวม Diskpart.exe เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการฐาน

เมื่อต้องการดาวน์โหลดอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Diskpart.exe สำหรับ Windows 2000 โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้จำหน่ายระบบของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูล BIOS เฟิร์มแวร์ โปรแกรมควบคุม และเอเจนต์ที่ได้รับการปรับปรุง ก่อนที่คุณจะแปลงเป็นดิสก์ไดนามิก
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 325590 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม