ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ใน Windows XP ที่คุณอาจได้รับ "0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)"

สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Windows NT 4.0 และ Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ โปรดดู 162363 .

อาการ

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้ใน Windows XP

Stop: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
พารามิเตอร์สี่ค่าในวงเล็บอาจแตกต่างกัน

สาเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยประมวลผลของคุณตรวจพบและรายงานความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้กับ Windows XP เมื่อต้องการทำเช่นนี้ หน่วยประมวลผลใช้คุณลักษณะ Machine Check Exception (MCE) ของหน่วยประมวลผล Pentium หรือคุณลักษณะ Machine Check Architecture (MCA) ของหน่วยประมวลผล Pentium Pro ปัจจัยต่อไปนี้อาจทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:

 • เกิดข้อผิดพลาดกับบัสระบบ
 • ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำที่อาจเกิดจากพาริตีหรือ Error Correction Code (ECC)
 • เกิดข้อผิดพลาดแคชในหน่วยประมวลผลหรือฮาร์ดแวร์
 • เกิดข้อผิดพลาดกับ Translation Lookaside Buffers (TLB) ในหน่วยประมวลผล
 • ส่วนอื่นๆ ของผู้ผลิต CPU ตรวจพบปัญหาของฮาร์ดแวร์
 • องค์ประกอบมาตรฐานของผู้ผลิตตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

การแก้ไข

ใช้เครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดของ Windows

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดนี้ ให้ใช้เครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดของ Windows การใช้เครื่องมือนี้ทำให้คุณสามารถส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft ได้โดยตรงและเครื่องมือนี้จะรายงานผลกลับมาหากมีวิธีแก้ปัญหา หากต้องการใช้เครื่องมือนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 • คลิก ส่งรายงานข้อผิดพลาด เมื่อคุณได้รับพรอมต์ให้ส่งรายงานข้อผิดพลาดให้แก่ Microsoft
 • หากมีวิธีแก้ปัญหา ให้คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากคุณส่งรายงานข้อผิดพลาดให้กับ Microsoft ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลการแก้ไขปัญหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรับมือกับปัญหา
หากไม่มีวิธีการแก้ปัญหา คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ สำหรับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ดังนี้

ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุดอาจเป็นการติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อขอวิธีแก้ไขปัญหานี้ ผู้ผลิตอาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการวินิจฉัยปัญหา ผู้ผลิตจะสามารถบอกได้ว่าควรจะซ่อมหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกิดข้อยกเว้นการตรวจสอบเครื่องขึ้นเมื่อ Windows XP และแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ของคุณไม่สามารถกู้คืนได้จากความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อได้และเชื่อถือได้ การวิเคราะห์ที่เจาะจงมากขึ้นของความผิดพลาดในการตรวจสอบเครื่องเป็นเรื่องยาก และไม่มีการแก้ปัญหาทั่วไป ติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อขอวิธีแก้ไขปัญหานี้

ความผิดพลาดในการตรวจสอบเครื่องมักจะเกิดจากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้:

 • คุณใช้หน่วยประมวลผลหรือเมนบอร์ดไม่ตรงตามมาตรฐาน เช่น คุณโอเวอร์คล็อกหน่วยประมวลผลหรือบัส เราแนะนำให้คุณใช้ฮาร์ดแวร์ตามความเร็วที่ผู้ผลิตแนะนำ
 • เพาเวอร์ที่มีเสียงดัง สายไฟเก่า เพาเวอร์ซัพพลายที่ไม่ตรงตามที่กำหนดและเพาเวอร์ซัพพลายที่เสียอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่เสถียร ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีเพาเวอร์ซัพพลายที่เสถียร และจ่ายกระแสไฟอย่างเชื่อถือได้ให้คอมพิวเตอร์ของคุณ
 • สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงที่เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ระบายความร้อนเช่น พัดลมระบายความร้อนอาจทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ระบายความร้อนของคุณทำงานได้ตามปกติ
 • หน่วยความจำเสียหายหรือคุณใช้หน่วยความจำไม่ถูกประเภทสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณเพิ่งเปลี่ยนการกำหนดค่าหน่วยความจำ ให้กลับไปใช้การกำหนดค่าก่อนหน้าเพื่อดูว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้อง ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้หน่วยความจำที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ ฮาร์ดแวร์ของคุณอาจสนับสนุนคุณลักษณะการบันทึกข้อมูลความผิดพลาด ซึ่งจะบันทึกข้อมูลความผิดพลาดในการตรวจสอบเครื่อง และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เจาะจงมากขึ้น

หน่วยประมวลผล Pentium และ Pentium Pro มีกลไกในการตรวจสอบและรายงานปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เช่น ข้อผิดพลาดของพาริตีหน่วยความจำและข้อผิดพลาดของแคช เมื่อต้องการส่งสัญญาณความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผลจะส่งสัญญาณการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเครื่องโดยการสร้างข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเครื่อง (อินเทอร์รัพต์ 18) Windows XP รายงานว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นและแสดงพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อถอดรหัสความผิดพลาดนั้น ติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือหน่วยประมวลผลเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของการตรวจสอบเครื่อง หรือดู คู่มือนักพัฒนาสำหรับตระกูล Intel Pentium Pro - วอลุ่ม 3: คู่มือผู้เขียนระบบปฏิบัติการ.

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 329284 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ต.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม