ไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมลใน Outlook Express ได้หลังจากติดตั้ง SP1

อาการ

หลังจากคุณติดตั้ง Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows XP SP1 (ซึ่งทั้งคู่รวม Outlook Express 6 SP1) การเข้าถึงสิ่งที่แนบมากับอีเมลของคุณใน Outlook Express อาจถูกลบ เช่น คุณอาจพบอาการใดๆ ต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณคลิกคลิปหนีบกระดาษในช่องแสดงตัวอย่าง จะไม่สามารถใช้คำสั่ง Save Attachments และ file_name ได้
  • เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมล คำสั่ง Save Attachments ไม่สามารถใช้ได้ในเมนู File เขตข้อมูล Attach สูญหายไปจากข้อความอีเมล และข้อความที่ตามมาจะแสดงในแถบแจ้งเตือนข้อความที่ด้านบนของข้อความอีเมล:
    Outlook Express ลบการเข้าถึงสิ่งที่แนบที่ไม่ปลอดภัยต่อไปนี้ในอีเมลของคุณ: file_name1, file_name2

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ตัวเลือก Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus และสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้รับการระบุโดย Outlook Express ว่าเป็น "ไม่ปลอดภัย" โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือก Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus มีการใช้ใน Outlook Express 6 SP1 เมื่อมีการใช้คุณลักษณะการป้องกันไวรัส โปรแกรม Outlook Express จะใช้รายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยของ Internet Explorer 6 และการตั้งค่า Confirm open after download ใน Folder Options เพื่อระบุว่าแฟ้มนั้นปลอดภัยหรือไม่ สิ่งที่แนบมากับอีเมลใดๆ ที่มีประเภทแฟ้มที่รายงานเป็น "ไม่ปลอดภัย" จะไม่ถูกดาวน์โหลดและการเข้าถึงสิ่งที่แนบจะถูกลบไป

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากคุณแน่ใจว่าสิ่งที่แนบมานั้นปลอดภัยในการดาวน์โหลดและเปิด ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
หมายเหตุ: เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างไปสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ

ปิดตัวเลือกเพื่อใช้รายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัย

เมื่อต้องการปิดตัวเลือก Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus :
  1. เปิด Outlook Express
  2. ที่เมนู Tools ให้คลิก Options
  3. คลิก Security แล้วคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus ใน Virus Protectionแล้วคลิก OK

สถานะ

การทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญ: วิธีการต่างๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มสิ่งที่แนบในโปรแกรม Outlook Express ได้ ดาวน์โหลดแฟ้มสิ่งที่แนบและสแกนหาไวรัสก่อนที่จะเปิด เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มสิ่งที่แนบเพื่อให้สามารถสแกนหาไวรัสได้ก่อนที่จะเปิด:
  1. เปิดข้อความอีเมลใน Outlook Express
  2. ในเมนู File ให้คลิกที่ Save Attachments
  3. ระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบในช่อง Save To แล้วคลิก Save
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการป้องกันไวรัสใน Outlook Express 6 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
291387 การใช้คุณลักษณะการป้องกันไวรัสใน Outlook Express 6
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยของโปรแกรม Internet Explorer โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
291369 ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยในโปรแกรม Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 6 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
328548 เกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows XP โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 329570 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 28 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม