ปัญหา Windows XP กับฮาร์ดแวร์ที่เสียหายหรือไม่เข้ากัน

อาการ

หลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณไปเป็น Windows XP คุณอาจพบกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดหมายช่วงเวลาต่างๆ กัน
 • เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเริ่ม Windows ได้เพราะแฟ้มต่อไปนี้ไม่มีอยู่หรือเสียหาย:
  System32\DRIVERS\pci.sys
 • เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้คอนโซลการกู้คืนของ Windows XP หรือเริ่มจากซีดีรอม Windows XP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  ไม่สามารถโหลด Setupdd.sys รหัสข้อผิดพลาด 4
  ไม่สามารถโหลด Setupdd.sys รหัสข้อผิดพลาด 7

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีคอมโพเนนต์ฮาร์ดแวร์ที่เสียหายหรือไม่เข้ากันกับ Windows XP

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คำเตือน อย่าทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ นอกจากว่าคุณจะคุ้นเคยกับการติดตั้งและการเอาฮาร์ดแวร์ภายในของคอมพิวเตอร์ออกเป็นอย่างดี คอมโพเนนต์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์มีความไวสูงต่อไฟฟ้าสถิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคอมโพเนนต์ของคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 1. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และเอาอุปกรณ์ Peripheral Component Interconnect (PCI) ทั้งหมดออก
 2. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
  • หาก Windows เริ่มการทำงานได้สำเร็จ ให้ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและติดตั้งอุปกรณ์ PCI ใหม่ทีละชิ้น เริ่ม Windows หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละอย่าง เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่มีระบุไว้ในส่วน "อาการ" ให้เอาอุปกรณ์นั้นออก และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ PCI อื่นๆ ต่อไป
  • หาก Windows ไม่เริ่มการทำงาน ให้ถอดโมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณออกอย่างน้อยหนึ่งโมดูล รอให้คอมพิวเตอร์ของคุณมี RAM เพียงพอในการเริ่มและเรียกใช้ Windows XP

   หมายเหตุ Windows XP ต้องการ RAM จำนวน 128 เมกะไบต์ (MB) โดย RAM ขั้นต่ำคือ 64 เมกะไบต์และสูงสุด 4 กิกะไบต์ (GB)

   ตัวอย่างเช่น หากมีการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำขนาด 256 MB สองโมดูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ถอดโมดูลหน่วยความจำตัวใดตัวหนึ่งออก หาก Windows เริ่มการทำงานได้สำเร็จ ให้ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและติดตั้งโมดูล RAM ใหม่ทีละโมดูล เริ่ม Windows หลังจากการติดตั้ง RAM แต่ละโมดูล เมื่อคุณติดตั้งโมดูลที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่มีระบุไว้ในส่วน "อาการ" ให้เอาโมดูลนั้นออก และดำเนินการติดตั้งโมดูล RAM อื่นๆ ต่อไป
 3. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ PCI บนคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows XP โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Hardware Compatibility List (HCL):

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

311542 อุปกรณ์ต่างๆ อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องเมื่อกลับมาทำงานต่อหลังจากการหยุดรอ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
315335 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0x0000008e" ระหว่างการติดตั้ง Windows XP

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 330181 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ต.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม