ค้นหาการดาวน์โหลดของ Microsoft และคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ

นำไปใช้กับ: Microsoft Store

ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่คุณซื้อโดยตรงจาก Microsoft Store เป็นการดาวน์โหลดดิจิทัล เช่น Office, Windows และเกม Xbox สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือติดตั้งใหม่ใน ประวัติการสั่งซื้อ ค้นหาซอฟต์แวร์ จากนั้นเลือก คีย์ผลิตภัณฑ์/ติดตั้ง

หากคุณต้องการคำแนะนำในการดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ โปรดดูส่วนต่อไปนี้