ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับพีซีของคุณ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่บนเครือข่ายในบ้านของคุณ โดยปกติแล้ว คุณจะสามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันที Windows 10 รองรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ คุณจึงอาจไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์พิเศษ แต่หากต้องการ การสนับสนุนเพิ่มเติมและโปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์จะมีพร้อมให้บริการผ่านทาง Windows Update

 

หากต้องการติดตั้งหรือเพิ่มเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ผ่านระบบไร้สายหรือ Bluetooth

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Windows จะค้นหาได้อย่างง่ายดาย เครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานอาจรวมถึงเครื่องพิมพ์ทั้งหมดบนเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ Bluetooth และเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย หรือเครื่องพิมพ์ที่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และใช้ร่วมกันบนเครือข่าย คุณอาจต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะติดตั้งเครื่องพิมพ์บางรุ่น

  1. เชื่อมต่อสาย USB ของเครื่องพิมพ์ของคุณกับอุปกรณ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์เปิดอยู่
  2. เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > อุปกรณ์ > เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์
  3. เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ รอสักครู่เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์บริเวณใกล้เคียง แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ และเลือก เพิ่มอุปกรณ์

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ เลือก เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มด้วยตนเองโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกนี้

การติดตั้งหรือเพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่

โดยส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำในการติดตั้งเครื่องพิมพ์คือการเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ เพียงเสียบสาย USB จากเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่ว่างอยู่ในเครื่องพีซีของคุณ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์

  1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > อุปกรณ์ > เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์
  2. เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ รอสักครู่เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์บริเวณใกล้เคียง แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ และเลือก เพิ่มอุปกรณ์

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ เลือก เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการแล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มด้วยตนเองโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกนี้

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม