ไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi ใน Surface

นำไปใช้กับ: SurfaceWindows 8.1Windows 10

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตบน Surface ของคุณ เลือกปุ่ม เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 

  Icon and Wi-Fi should be in Network & Internet list

  คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหากไม่มี Wi-Fi อยู่ใน เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  หากไม่มี Wi-Fi ไอคอน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  จะหายไปจากแถบงานของคุณด้วย

  การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

  ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางประการ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย เนื่องจากการตั้งค่า Wi-Fi ไม่ปรากฏใน Surface ของคุณ

  วิธีแก้ไขปัญหาที่ 1: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่ และตรวจสอบการตั้งค่า Wi-Fi

  หากไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ ให้เริ่มระบบ (ไม่ปิดเครื่อง) Surface ใหม่ และตรวจสอบการตั้งค่า Wi-Fi อีกครั้ง โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับแจ็คของโทรศัพท์ที่ใช้งานหรือการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านโมเด็ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ถูกต้องที่ การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
  2. เลือก เริ่มต้น  > เปิด/ปิดเครื่อง  > เริ่มระบบใหม่ หรือหากคุณมีอัปเดตที่รออยู่ เลือก อัปเดตและเริ่มระบบใหม่
  3. หลังจากเริ่มระบบ Surface ใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้
  4. เลือก เริ่มต้น > การตั้งค่า  > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
  5. เลือก โหมดใช้งานบนเครื่องบิน และตรวจสอบว่าโหมดใช้งานบนเครื่องบินตั้งค่าเป็น ปิด
   • หากยังคงไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi: ไปที่ วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2
   • หากการตั้งค่า Wi-Fi ปรากฏขึ้น: เลือก Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Wi-Fi เป็น เปิด และชื่อเครือข่ายของคุณปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ คลิกเครือข่ายของคุณ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

  วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2: ติดตั้งการอัปเดต

  การติดตั้งอัปเดตล่าสุดสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั่วไปหลายอย่าง แต่คุณจะต้องทำการออนไลน์เพื่อดาวน์โหลดอัปเดต หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายสาธารณะที่ร้านกาแฟหรือห้องสมุด ต่อไปนี้คือวิธีการอื่นๆ ที่คุณอาจสามารถใช้เพื่อออนไลน์และรับการอัปเดต:

  • คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสายเพื่อออนไลน์
  • หากคุณมี Surface Pro 3 หรือ Surface 3 คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์การอัปเดตไฟล์เดียวด้วยตนเองเพื่อติดตั้งลงใน Surface คุณสามารถใช้พีซีอื่นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดร์ฟ USB จากนั้นถ่ายโอนไฟล์ไปยัง Surface ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows
  • หากคุณมี Surface 3 ที่มีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือในตัว คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและรับการอัปเดต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตั้งค่า Surface 3 (4G LTE) ของคุณ

  เมื่อคุณออนไลน์ ต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจหาและติดตั้งการอัปเดตล่าสุดด้วยตนเอง:

  1. เลือก เริ่มต้น > การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > Windows Update
  2. เลือก ตรวจหาการอัปเดต หากมีการอัปเดตพร้อมให้บริการ การอัปเดตดังกล่าวจะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ
  3. หลังจากติดตั้งการอัปเดต หาก Surface ของคุณไม่เริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการเลือก เริ่มต้น  > เปิด/ปิดเครื่อง  > เริ่มระบบใหม่, หรือหากคุณมีการอัปเดตที่รออยู่ เลือก อัปเดตและเริ่มระบบใหม่
  4. หลังจากเริ่มระบบ Surface ใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้
  5. ทำซํ้าขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณจะเห็นข้อความระบุว่า อุปกรณ์ของคุณมีข้อมูลล่าสุดแล้ว หลังจากคุณเลือก ตรวจหาการอัปเดต หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งการอัปเดต โปรดดูที่ ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows

   • หากยังคงไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi: ไปที่ วิธีแก้ไขปัญหาที่ 3
   • หากการตั้งค่า Wi-Fi ปรากฏขึ้น: เลือก Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Wi-Fi เป็น เปิด และชื่อเครือข่ายของคุณปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ คลิกเครือข่ายของคุณ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

  วิธีแก้ไขปัญหาที่ 3: เรียกใช้งานตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย Windows

  ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย Windows สามารถช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา Wi-Fi 

  เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  > สถานะ > ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย และเลือกจากตัวเลือก 

  • หากยังคงไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi: ไปที่ วิธีแก้ไขปัญหาที่ 4
  • หากการตั้งค่า Wi-Fi ปรากฏขึ้น: เลือก Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Wi-Fi เป็น เปิด และชื่อเครือข่ายของคุณปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ คลิกเครือข่ายของคุณ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

  วิธีแก้ไขปัญหาที่ 4: ตรวจสอบว่า Wi-Fi พร้อมใช้งานในตัวจัดการอุปกรณ์

  หากไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi ใน Surface ของคุณ Wi-Fi อาจถูกปิดใช้งานในตัวจัดการอุปกรณ์

  1. Inในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้ป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ และเลือกจากผลลัพธ์

  2. เลือกลูกศรถัดจาก อะแดปเตอร์เครือข่าย เพื่อขยายรายการอะแดปเตอร์ และตรวจสอบเพื่อดูว่ามี อะแดปเตอร์ใดต่อไปนี้อยู่ในรายการหรือไม่:
   • ตัวควบคุมเครือข่าย Marvell AVASTAR
   • อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย Qualcomm Atheros QCA61x4A 
     

     

  3. ดับเบิลคลิกที่ ตัวควบคุมเครือข่าย Marvell AVASTAR หรือ อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย Qualcomm Atheros QCA61x4A เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม จากนั้นเลือก ปิดใช้งานอุปกรณ์
  4. ในกล่องคำเตือน  เลือก ใช่
  5. จากนั้นเริ่มการทำงานของตัวควบคุมเครือยข่ายใหม่โดยการเลือก เปิดใช้งาน อุปกรณ์
  6. เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่โดยการเลือก เริ่มต้น > เปิด/ปิดเครื่อง  > เริ่มระบบใหม่ หรือหากคุณมีการอัปเดตที่รออยู่ เลือก อัปเดตและเริ่มระบบใหม่ 
   • หากยังคงไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi: ติดต่อเรา
   • หากการตั้งค่า Wi-Fi ปรากฏขึ้น: เลือก Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Wi-Fi เป็น เปิด และชื่อเครือข่ายของคุณปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้