ไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางประการ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย เนื่องจากการตั้งค่า Wi-Fi ไม่ปรากฏใน Surface ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตบน Surface ของคุณ:

 • ไปที่เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

สิ่งที่คุณเห็น

 • ไม่มีการตั้งค่าส่วนของ Wi-Fi จาก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 • ไม่มีไอคอน เครือข่ายไร้สาย  แยกออกบนแถบงาน
การตั้งค่า Wi-Fi
ถูกต้อง: Wi-Fi ปรากฏขึ้นในการตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

 
การตั้งค่า Wi-Fi หายไป
ไม่ถูกต้อง: ไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi

 

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 1: เริ่มระบบ Surface ของคุณ และตรวจสอบการตั้งค่า Wi-Fi

หากไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ ให้เริ่มระบบ (ไม่ปิดเครื่อง) Surface ใหม่ และตรวจสอบการตั้งค่า Wi-Fi อีกครั้ง โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:
 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มของคุณเชื่อมต่อกับแจ็คของโทรศัพท์ที่ใช้งานหรือการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์
 2. ไปที่เริ่มต้น แล้วเลือก เปิด/ปิดเครื่องเริ่มระบบใหม่
 3. หลังจากเริ่มระบบ Surface ใหม่ เข้าสู่ระบบ Windows
 4. ไปที่เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 5. เลือก โหมดใช้งานบนเครื่องบิน และตรวจสอบว่าโหมดใช้งานบนเครื่องบินตั้งค่าเป็น ปิด
  • หากยังคงไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi: ไปที่ วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2
  • หากการตั้งค่า Wi-Fi ปรากฏขึ้น: เลือก Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Wi-Fi เป็น เปิด และชื่อเครือข่ายของคุณปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ คลิกเครือข่ายของคุณ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2: ติดตั้งการอัพเดต

การติดตั้งอัปเดตล่าสุดสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั่วไปหลายอย่าง แต่คุณจะต้องทำการออนไลน์เพื่อดาวน์โหลดอัปเดต หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะไร้สายที่ร้านกาแฟหรือห้องสมุด ต่อไปนี้คือวิธีการอื่นๆ ที่คุณอาจสามารถใช้เพื่อออนไลน์และรับการอัพเดต:

 • คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสายเพื่อออนไลน์
 • หากคุณมี Surface Pro 3 หรือ Surface 3 คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์การปรับปรุงไฟล์เดียวด้วยตนเองเพื่อติดตั้งลงใน Surface คุณสามารถใช้พีซีอื่นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดร์ฟ USB จากนั้นถ่ายโอนไฟล์ไปยัง Surface ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows
 • หากคุณมี Surface 3 ที่มีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือในตัว คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและรับการอัปเดต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตั้งค่า Surface 3 (4G LTE) ของคุณ
 • ใช้แอป Skype WiFi เพื่อค้นหา Wi-Fi ฮอตสปอต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฉันจะใช้ Skype WiFi ได้อย่างไร 

เมื่อคุณออนไลน์ ต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจหาและติดตั้งการอัปเดตล่าสุดด้วยตนเอง:

 1. ไปที่เมนูเริ่ม และเลือก การตั้งค่า > การอัปเดตและความปลอดภัย > Windows Update
 2. เลือก ตรวจหาการอัปเดต หากมีการอัปเดตพร้อมให้บริการ การอัปเดตดังกล่าวจะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ
 3. หาก Surface ของคุณไม่เริ่มต้นระบบใหม่โดยอัตโนมัติ ให้เริ่มระบบด้วยตนเอง (ไปที่ เริ่มต้น แล้วเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่
 4. หลังจากเริ่มระบบ Surface ใหม่ เข้าสู่ระบบ Windows
 5. ทำซํ้าขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณจะเห็นข้อความ อุปกรณ์ของคุณมีข้อมูลล่าสุดแล้ว หลังจากคุณเลือก ตรวจหาการอัปเดต
  หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งการอัปเดต โปรดดูที่ ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows

  • หากยังคงไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi: ไปที่ วิธีแก้ไขปัญหาที่ 3
  • หากการตั้งค่า Wi-Fi ปรากฏขึ้น: เลือก Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Wi-Fi เป็น เปิด และชื่อเครือข่ายของคุณปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ คลิกเครือข่ายของคุณ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

เริ่มระบบ (ไม่ปิดเครื่อง) Surface ใหม่อีกครั้ง

 1. ไปที่เริ่มต้น จากนั้นเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่
 2. หลังจากเริ่มระบบ Surface ใหม่ เข้าสู่ระบบ Windows

  • หากยังคงไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi: ไปที่ วิธีแก้ไขปัญหาที่ 4
  • หากการตั้งค่า Wi-Fi ปรากฏขึ้น: เลือก Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Wi-Fi เป็น เปิด และชื่อเครือข่ายของคุณปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ คลิกเครือข่ายของคุณ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 4: เรียกใช้งานตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย Windows

ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย Windows สามารถช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา Wi-Fi วิธีการใช้งาน:

ไปที่เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > สถานะ > ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย

 • หากยังคงไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi: ไปที่ วิธีแก้ไขปัญหาที่ 5
 • หากการตั้งค่า Wi-Fi ปรากฏขึ้น: เลือก Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Wi-Fi เป็นเปิด และชื่อเครือข่ายของคุณปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ คลิกเครือข่ายของคุณ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 5: ตรวจสอบว่า Wi-Fi พร้อมใช้งานในตัวจัดการอุปกรณ์

หากไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi ใน Surface ของคุณ Wi-Fi อาจถูกปิดใช้งานในตัวจัดการอุปกรณ์

 1. ป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน และเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์จากผลการค้นหา

 2. เลือกลูกศรถัดจาก อะแดปเตอร์เครือข่าย เพื่อขยายรายการอะแดปเตอร์ และตรวจสอบเพื่อดูว่ามี ตัวควบคุมเครือข่าย Marvell AVASTAR อยู่ในรายการหรือไม่
 3. แตะสองครั้งหรือดับเบิลคลิกที่ ตัวควบคุมเครือข่าย Marvell AVASTAR เพื่อเปิดคุณสมบัติ
 4. บนแท็บ โปรแกรมควบคุม แตะหรือคลิก ปิดใช้งาน
 5. ในกล่องคำเตือน แตะหรือคลิก ใช่
 6. แตะหรือคลิก เปิดใช้งาน เพื่อเริ่มระบบใหม่
 7. เริ่มระบบ Surface ของคุณ
  • หากยังคงไม่มีการตั้งค่า Wi-Fi: ติดต่อเรา
  • หากการตั้งค่า Wi-Fi ปรากฏขึ้น: เลือก Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Wi-Fi เป็นเปิด และชื่อเครือข่ายของคุณปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้