แก้ไขปัญหาพีซีด้วยการเชื่อมต่อระยะไกล

นำไปใช้กับ: Windows 10

ความช่วยเหลือด่วน

ความช่วยเหลือด่วนคือแอปใหม่ใน Windows 10 ที่ทำให้คุณได้รับความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อระยะไกล เราสนับสนุนให้คุณลองใช้ความช่วยเหลือด่วนเพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายและคล่องตัวกว่า

 • เมื่อต้องการเปิดความช่วยเหลือด่วน เลือก เริ่มต้น > อุปกรณ์เสริม Windows > ความช่วยเหลือด่วน
 • รับการช่วยเหลือ
  • เลือก เริ่มต้น  > อุปกรณ์เสริม Windows > ความช่วยเหลือด่วน (หรือเลือกปุ่ม เริ่มต้น  พิมพ์ ความช่วยเหลือด่วน ในกล่องค้นหา แล้วเลือกในผลลัพธ์) 
  • เลือก ช่วยเหลือบุคคลอื่น แล้วส่งรหัส 6 หลักไปยังบุคคลที่คุณกำลังให้ความช่วยเหลือ
  • เมื่อพวกเขาใส่รหัสแล้ว ให้เลือก ควบคุมทั้งหมด หรือ ดูหน้าจอ
  • เลือก ดำเนินการต่อ และรอให้บุคคลที่คุณกำลังให้ความช่วยเหลืออนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 
 • รับความช่วยเหลือ
  • เลือก เริ่มต้น  > อุปกรณ์เสริม Windows > ความช่วยเหลือด่วน (หรือเลือกปุ่ม เริ่มต้น  พิมพ์ ความช่วยเหลือด่วน ในกล่องค้นหา แล้วเลือกในผลลัพธ์) 
  • ในกล่อง รหัสจากผู้ช่วย ใส่รหัส 6 หลักที่คุณได้รับ และเลือก แชร์หน้าจอ
  • จากนั้นรอผู้ช่วยของคุณ และเลือก อนุญาต ในหน้าต่างที่แสดง

ความช่วยเหลือระยะไกล

ความช่วยเหลือระยะไกลของ Windows ช่วยให้บุคคลที่คุณไว้ใจควบคุมพีซีของคุณได้ และแก้ไขปัญหาได้จากทุกที่

 • พิมพ์ ความช่วยเหลือระยะไกล ในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก อนุญาตให้ส่งคำเชิญสำหรับความช่วยเหลือระยะไกลจากคอมพิวเตอร์นี้ได้ จากรายการผลการค้นหา
 • บนแท็บ ระยะไกล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อความช่วยเหลือระยะไกลกับคอมพิวเตอร์นี้ได้ แล้วเลือก ตกลง
  เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อความช่วยเหลือระยะไกลกับคอมพิวเตอร์นี้แล้ว
 • พิมพ์ ความช่วยเหลือระยะไกล ในกล่องค้นหาบนแถบงานอีกครั้ง และเลือก เชิญบุคคลให้เชื่อมต่อกับพีซีของคุณและเข้ามาช่วยเหลือคุณ หรือเสนอให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น
 • เลือก เชิญบุคคลที่คุณไว้วางใจให้ช่วยเหลือคุณ
  • ถ้าคุณไม่เคยใช้การเชื่อมต่อแบบง่าย ให้เลือก ใช้การเชื่อมต่อแบบง่าย

  • ถ้าคุณเคยใช้การเชื่อมต่อแบบง่ายมาก่อน ให้เลือกชื่อของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อต้องการเชิญบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้เลือก เชิญบุคคลให้ช่วยเหลือคุณ

 • ทำตามคำแนะนำ

การเชื่อมต่อแบบง่าย

ในการใช้การเชื่อมต่อแบบง่าย ผู้ที่คุณกำลังให้ความช่วยเหลือจะต้องแจ้งรหัสผ่านชั่วคราวให้คุณรับทราบ คุณสามารถใช้รหัสผ่านนี้เพื่อเชื่อมต่อกับพีซีของบุคคลนั้นได้โดยตรง

 • พิมพ์ ความช่วยเหลือระยะไกล ในกล่องค้นหาบนแถบงาน และเลือก เชิญบุคคลให้เชื่อมต่อกับพีซีของคุณและเข้ามาช่วยเหลือคุณ หรือเสนอให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น
 • เลือก ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เชิญคุณ
 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อแบบง่ายเป็นครั้งแรก ให้เลือก ใช้การเชื่อมต่อแบบง่าย

  • ถ้าคุณเคยใช้การเชื่อมต่อแบบง่ายมาก่อน ให้เลือกชื่อของผู้ที่คุณจะให้ความช่วยเหลือ เมื่อต้องการช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่มีชื่ออยู่ในรายการ ให้แตะหรือคลิก ช่วยบุคคลใหม่

 • ทำตามคำแนะนำ