ใช้การรู้จำเสียงใน Windows 10


ตั้งค่าไมโครโฟน

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการรู้จำเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าไมโครโฟนแล้ว

  • เลือกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้นเลือก การตั้งค่า  > เวลาและภาษา > สั่งงานด้วยเสียง
  • ภายใต้ ไมโครโฟน เลือกปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน
    ตั้งค่าตัวเลือกไมโครโฟนในแอปการตั้งค่า Windows 10

ช่วยให้พีซีของคุณจดจำเสียงของคุณ

คุณสามารถฝึก Windows 10 ให้จดจำเสียงของคุณได้ วิธีการตั้งค่ามีดังต่อไปนี้

  • ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์คำว่า การรู้จำเสียงของ Windows แล้วเลือก การรู้จำเสียงของ Windows ในรายการผลการค้นหา
  • หากคุณไม่เห็นกล่องโต้ตอบที่ระบุว่า "ยินดีต้อนรับสู่การฝึกเสียงสำหรับการรู้จำเสียง" จากนั้นในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ แผงควบคุม และเลือก แผงควบคุม ในรายการผลการค้นหา จากนั้นเลือก ความง่ายในการเข้าถึง > การรู้จำเสียง > ฝึกคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจคุณได้ดียิ่งขึ้น
  • ทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งค่าการรู้จำเสียง