รับการอัปเดตเมื่อคุณจะไม่อยู่ที่เครื่องพีซีด้วยชั่วโมงทำงานใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

 • ชั่วโมงทำงานช่วยให้ Windows ทราบเวลาโดยทั่วไปที่คุณใช้งานพีซีของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อกำหนดเวลาการอัปเดต และรีสตาร์ตเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานพีซีอยู่ การตั้งค่าชั่วโมงทำงานใน Windows 10 มีสองวิธีดังนี้
 • เมื่อต้องการให้ Windows ปรับชั่วโมงทำงานอัตโนมัติโดยยึดตามกิจกรรมของอุปกรณ์ของคุณ (สำหรับการอัปเดต Windows 10 ของเดือนพฤษภาคม 2019 เวอร์ชัน 1903) ให้ดำเนินการดังนี้
  • เลือกปุ่ม เริ่มต้น  เลือก การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย > Windows Update  จากนั้นเลือก เปลี่ยนชั่วโมงทำงาน

  • เปิด ปรับชั่วโมงทำงานสำหรับอุปกรณ์นี้ตามกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อต้องการเลือกชั่วโมงทำงานของคุณเอง ให้ดำเนินการดังนี้
  • เลือกปุ่ม เริ่มต้น  เลือก การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย > Windows Update  จากนั้นเลือก เปลี่ยนชั่วโมงทำงาน

  • ถัดจากชั่วโมงทำงานปัจจุบันของคุณ เลือก เปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับชั่วโมงทำงาน