เปลี่ยนสถานะเครื่องพิมพ์จาก “ออฟไลน์” เป็น “ออนไลน์”

นำไปใช้กับ: Windows 10

เครื่องพิมพ์ของคุณจะแสดงเป็นออฟไลน์ถ้าไม่สามารถสื่อสารกับพีซีของคุณได้ ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่ควรลองทำเพื่อให้เครื่องพิมพ์ของคุณกลับมาใช้งานได้

  • ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับพีซีของคุณ เมนูในตัวของเครื่องพิมพ์ควรแสดงว่ามีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายใดอยู่ หรือตรวจสอบคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์ เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > อุปกรณ์ > เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ > เปิดคิว ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่า ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์ ไม่ได้เลือกไว้
  • หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ทำให้เครื่องพิมพ์ของคุณกลับมาออนไลน์ โปรดอ่าน การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ออฟไลน์