เปลี่ยนลักษณะและขนาดแบบอักษรสำหรับมุมมองการอ่านใน Microsoft Edge


เปลี่ยนลักษณะและขนาดแบบอักษรใน Microsoft Edge

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบทความในมุมมองการอ่านด้วยแบบอักษรและสไตล์ที่แตกต่างกัน

  • ใน Microsoft Edge เปิดบทความที่คุณต้องการอ่าน 
  • บนแถบค้นหา ให้เปิด มุมมองการอ่าน
  • แตะข้อความในบทความของคุณ จากนั้นเลือก ตัวเลือกข้อความ
  • ใช้ตัวเลือกภายใต้ ขนาดข้อความ และ ธีมของหน้า เพื่อเปลี่ยนข้อความตามที่คุณต้องการ