ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน แผนบริการแบบขยาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอุปกรณ์ของคุณ


รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน แผนการบริการเพิ่มเติม Microsoft Complete และแผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ

โปรดเลือกประเทศที่คุณซื้ออุปกรณ์: