ประวัติการอัปเดต Surface Book 2

นำไปใช้กับ: Surface Book

เพื่อให้ Surface Book 2 ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการอัปเดต Surface ล่าสุด

วิธีการรับการอัปเดต

การอัปเดต Surface จะถูกปล่อยออกมาเป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องจะได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณยังไม่ได้รับการอัปเดต ดู ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows

การปรับปรุงและการแก้ไขในการอัปเดต

การอัปเดตประจำเดือนพฤศจิกายน 2018

เผยแพร่วันที่ 28 พฤศจิกายน

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Book 2 ทั้งหมดที่ใช้งานการปรับปรุง Windows 10 เดือนตุลาคม 2561 เวอร์ชัน 1809 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface – ระบบ – 3.0.10.1

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของปากกา Surface – อุปกรณ์ของระบบ

 • 3.0.10.1 แก้ไขปัญหาการคลิกปุ่มด้านบนของปากกาบนปากกา Surface แบบไม่มีที่หนีบใช้งานไม่ได้เป็นระยะๆ เมื่อมีการปรับปรุง Windows 10 เดือนตุลาคม 2561 เวอร์ชัน 1809

  ใช้ เครื่องมือตัวตรวจสอบปากกา Surface เพื่อตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของปากกาอัปเดตเรียบร้อยแล้ว

Surface – HIDClass – 1.0.9.0

อุปกรณ์ปากกา Surface Integration – อุปกรณ์ส่วนติดต่อบุคคล

 • 1.0.9.0 ช่วยในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของปากกา Surface แบบไม่มีที่หนีบ

 

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Book 2 ทั้งหมดที่ใช้งานการปรับปรุง Windows 10 เดือนเมษายน 2561 เวอร์ชัน 1803 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Intel – Cooperation – การแสดงผล 24.20.100.6293

Intel(R) UHD Graphics 620

 • 24.20.100.6293 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel(R) – Cooperation – ระบบ 9.21.0.3755

Intel(R) Smart Sound Technology (Intel® SST) OED

 • 9.21.0.3755 ปรับปรุงเสียงในแอปพลิเคชัน Pandora

Surface – เฟิร์มแวร์ – 389.2370.769.0

Surface UEFI

 • 389.2370.769.0 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel(R) – Cooperation –ระบบ 1.0.140.0

การตรวจสอบการตรวจจับ

 • 1.0.140.0 เปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจจับ Intel SST

 

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Book 2 ทั้งหมดที่ใช้งาน Windows 10 Fall Creators Update, เวอร์ชัน 1709 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์
Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.9125.57

อะแดปเตอร์วิทยุ Bluetooth Marvell AVASTAR – Bluetooth

 • 15.68.9125.57 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบไร้สาย
Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.9125.57

ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สาย-AC Marvell AVASTAR – อะแดปเตอร์เครือข่าย

 • 15.68.9125.57 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบไร้สาย
Surface – ระบบ – 4.14.139.0

อุปกรณ์บริการ Surface Integration – อุปกรณ์ของระบบ

 • 4.14.139.0 ปรับปรุงการรายงานข้อมูลแบตเตอรี่
Surface – ระบบ – 3.0.7.0

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ปากกา Surface – ระบบ

 • 3.0.7.0 จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการเขียนด้วยหมึกเมื่อโฮเวอร์เหนือเกณฑ์
Surface – HIDClass – 1.0.9.0

อุปกรณ์ปากกา Surface Integration – อุปกรณ์ส่วนติดต่อบุคคล

 • 1.0.9.0 ปรับปรุงหมึกเมื่อโฮเวอร์เหนือเกณฑ์
Surface – เฟิร์มแวร์ – 389.2370.769.0

Surface UEFI

 • 389.2370.769.0 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ


 

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Surface Book 2 ขนาด 13 นิ้วที่ใช้งาน Windows 10 Fall Creators Update เวอร์ชัน 1709 หรือสูงกว่าเท่านั้น:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Intel – กล้อง – 30.15063.6.6082

Intel(R) AVStream Camera 2500 – กล้อง

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

NVIDIA – จอแสดงผล – 23.21.13.9140

NVIDIA GeForce GTX 1050 – การ์ดแสดงผล
NVIDIA GeForce GTX 1060 – การ์ดแสดงผล

 • 23.21.13.9140 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Surface – เฟิร์มแวร์ – 11.8.50.3448

Surface ME – เฟิร์มแวร์

 • 11.8.50.3448 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Surface – เฟิร์มแวร์ – 182.510.137.0

System Aggregator สำหรับ Surface – เฟิร์มแวร์

 • 182.510.137.0 ปรับปรุงความเข้ากันได้แท่นวางอุปกรณ์

Intel – HIDClass – 3.1.0.3524

HID PCI Minidriver สำหรับ ISS – อุปกรณ์ส่วนติดต่อบุคคล

 • 3.1.0.3524 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – HIDClass – 1.2.0.100

อุปกรณ์แบบสัมผัสที่แม่นยำของ Intel (R) – อุปกรณ์ส่วนติดต่อบุคคล

 • 1.2.0.100 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel(R) Corporation – สื่อ – 10.25.0.8

Intel(R) Display Audio – เสียง วิดีโอ และตัวควบคุมเกม

 • 10.25.0.8 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

Intel(R) Control Logic – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

Intel(R) CSI2 Host Controller – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 8.3.10207.5567

Intel(R) Dynamic Platform และ Thermal Framework General Participant - อุปกรณ์ของระบบ

 • 8.3.10207.5567 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 8.3.10207.5567

Intel(R) Dynamic Platform และ Thermal Framework Manager - อุปกรณ์ของระบบ

 • 8.3.10207.5567 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 8.3.10207.5567

Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Power Participant – อุปกรณ์ของระบบ

 • 8.3.10207.5567 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 8.3.10207.5567

Intel(R) Dynamic Platform และ Thermal Framework Processor Participant – อุปกรณ์ของระบบ

 • 8.3.10207.5567 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 30.15063.6.6082

Intel(R) Imaging Signal Processor 2500 – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 3.1.0.3524

Intel(R) Integrated Sensor Solution – อุปกรณ์ของระบบ

 • 3.1.0.3524 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 11.7.0.1057

Intel(R) Management Engine Interface – อุปกรณ์ของระบบ

 • 11.7.0.1057 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.100.1725.1

Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.100.1725.1 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.100.1725.1

Intel(R) Serial IO 12C Host Controller – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.100.1725.1 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.100.1725.1

Intel(R) Serial IO UART Host Controller – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.100.1725.1 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 3.1.0.3524

ISS Dynamic Bus Enumerator – อุปกรณ์ของระบบ

 • 3.1.0.3524 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

กล้องของ Microsoft ด้านหน้า– อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

กล้องของ Microsoft ด้านหลัง – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

Microsoft IR Camera Front – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Surface – ระบบ – 1.72.139.0

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Surface Base 2 – ระบบของอุปกรณ์

 • 1.72.139.0 ปรับปรุงความเสถียรของแบตเตอรี่และไฟหลังของแป้นพิมพ์

Surface – ระบบ – 4.8.136.0

Surface Integration – อุปกรณ์ของระบบ

 • 4.8.136.0 ปรับปรุงไฮเบอร์เนตและความเสถียรของระบบ

 

ปัญหาที่ทราบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Surface Book 2

เรายินดีรับฟังเสมอ คุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง และเราต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า ปัญหาที่ทราบมีดังต่อไปนี้

อาการ วิธีแก้ไขปัญหา
หลังจากที่คุณติดตั้ง การอัปเดตวันที่ 27พฤศจิกายน 2018—KB4467682 (ระบบปฏิบัติการรุ่น 17134.441) คุณอาจเห็นหน้าจอสีน้ำเงินหรือหน้าจอสีดำที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

"ข้อยกเว้นเธรดระบบไม่ได้รับการจัดการ”

วิธีแก้ไขปัญหานี้จะพร้อมใช้งานในการเผยแพร่การอัปเดตความปลอดภัยประจำเดือนธันวาคม 2018

สำหรับลูกค้าที่กำลังประสบปัญหานี้ โปรดทำตามคำแนะนำเหล่านี้ แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดหน้าจอสีน้ำเงิน และถอนการติดตั้ง KB4467682

 

คุณพบอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณได้รับหน้าจอการใส่ข้อมูลคีย์การกู้คืน BitLocker หลังจากที่คุณเริ่มระบบ Surface Book 2 ขนาด 13 นิ้วที่มี NVIDIA® GeForce® GTX 1050 ใหม่  
 • คุณได้รับข้อความต่อไปนี้หลังจากที่คุณป้อนคีย์การกู้คืน BitLocker ของคุณ และลงชื่อเข้าใช้ Windows อีกครั้ง:

  "คุณเคยพบการกู้คืน BitLocker โดยไม่คาดคิดหรือไม่"
   
 • คุณอาจสังเกตเห็นว่า โปรแกรมควบคุม Surface UEFI ปรากฏขึ้นพร้อมสัญลักษณ์  เตือน ภายใต้ เฟิร์มแวร์ ในตัวจัดการอุปกรณ์

คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface เพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่า BitLocker ของคุณถูกกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้อง และช่วยให้แน่ใจว่าการอัปเดตในอนาคตจะเป็นไปอย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ของคุณ


ต่อไปนี้คือวิธีการใช้เครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface:

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface
 2. เปิดเครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface โดยพิมพ์ เครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface ในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือกจากรายการ
 3. ทำตามหนึ่งในการดำเนินการด้านล่าง โดยขึ้นอยู่กับข้อความที่คุณได้รับในหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง:
ข้อความ การดำเนินการ

"ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BitLocker ของอุปกรณ์เครื่องนี้"

 

ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BitLocker ของอุปกรณ์เครื่องนี้

กด Enter เพื่อออกจากเครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface

"โปรดวาง Surface Book 2 ของคุณในฐาน"

 

ต่อจอแสดงผล (บางครั้งเรียกว่า "คลิปบอร์ด") เข้ากับแป้นพิมพ์ หากเชื่อมต่ออยู่แล้ว ให้ปลดออก ทำความสะอาดหัวต่อ แล้วต่อใหม่

กด Enter เพื่อออกจากเครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface

"BitLocker ถูกระงับชั่วคราว

จำเป็นต้องเริ่มต้นระบบใหม่ เครื่องมือนี้จะทำงานต่อโดยอัตโนมัติหลังจากที่เริ่มต้นระบบใหม่"

 

จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BitLocker ของอุปกรณ์เครื่องนี้

กด Enter เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณเริ่มต้นระบบใหม่ และเริ่มต้นใช้การเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface จะทำงานต่อโดยอัตโนมัติหลังจากที่เริ่มต้นระบบใหม่

"คีย์การกู้คืน BitLocker ของคุณคือ: <หมายเลขคีย์การกู้คืน BitLocker ของคุณ>

โปรดบันทึกข้อมูลนี้ในที่ที่ปลอดภัย

จำเป็นต้องเริ่มต้นระบบใหม่ เครื่องมือนี้จะทำงานต่อโดยอัตโนมัติหลังจากที่เริ่มต้นระบบใหม่"

 

พิมพ์หรือจดคีย์การกู้คืน BitLocker ไว้ หากจำเป็น

กด Enter เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณเริ่มต้นระบบใหม่ และเริ่มใช้การเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface จะทำงานต่อโดยอัตโนมัติหลังจากที่เริ่มต้นระบบใหม่

"การตั้งค่า BitLocker บนอุปกรณ์นี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว"

 

ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม การตั้งค่า BitLocker บนอุปกรณ์นี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

กด Enter เพื่อออกจากเครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface

 

ขั้นตอนขั้นสูง

หากคุณไม่สามารถเรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบตัวป้องกัน BitLocker ของ Surface ได้ หรือต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่เครื่องมือทำ โปรดดู พร้อมท์คีย์การกู้คืน BitLocker บน Surface Book 2 ขนาด 13 นิ้ว หลังการอัปเดต UEFI ประจำเดือนสิงหาคม 2018