ประวัติการอัปเดต Surface Book 2

นำไปใช้กับ: Surface Book

เพื่อให้ Surface Book 2 ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการอัปเดต Surface ล่าสุด

วิธีการรับการอัปเดต

การอัปเดต Surface จะถูกปล่อยออกมาเป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องจะได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณยังไม่ได้รับการอัปเดต ดู ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows

การปรับปรุงและการแก้ไขในการอัปเดต

การอัปเดตประจำเดือนพฤศจิกายน 2018

เผยแพร่วันที่ 28 พฤศจิกายน

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Book 2 ทั้งหมดที่ใช้งานการปรับปรุง Windows 10 เดือนตุลาคม 2561 เวอร์ชัน 1809 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface – ระบบ – 3.0.10.1

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของปากกา Surface – อุปกรณ์ของระบบ

 • 3.0.10.1 แก้ไขปัญหาการคลิกปุ่มด้านบนของปากกาบนปากกา Surface แบบไม่มีที่หนีบใช้งานไม่ได้เป็นระยะๆ เมื่อมีการปรับปรุง Windows 10 เดือนตุลาคม 2561 เวอร์ชัน 1809

  ใช้ เครื่องมือตัวตรวจสอบปากกา Surface เพื่อตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของปากกาอัปเดตเรียบร้อยแล้ว

Surface – HIDClass – 1.0.9.0

อุปกรณ์ปากกา Surface Integration – อุปกรณ์ส่วนติดต่อบุคคล

 • 1.0.9.0 ช่วยในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของปากกา Surface แบบไม่มีที่หนีบ

 

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Book 2 ทั้งหมดที่ใช้งานการปรับปรุง Windows 10 เดือนเมษายน 2561 เวอร์ชัน 1803 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Intel – Cooperation – การแสดงผล 24.20.100.6293

Intel(R) UHD Graphics 620

 • 24.20.100.6293 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel(R) – Cooperation – ระบบ 9.21.0.3755

Intel(R) Smart Sound Technology (Intel® SST) OED

 • 9.21.0.3755 ปรับปรุงเสียงในแอปพลิเคชัน Pandora

Surface – เฟิร์มแวร์ – 389.2370.769.0

Surface UEFI

 • 389.2370.769.0 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel(R) – Cooperation –ระบบ 1.0.140.0

การตรวจสอบการตรวจจับ

 • 1.0.140.0 เปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจจับ Intel SST

 

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Book 2 ทั้งหมดที่ใช้งาน Windows 10 Fall Creators Update, เวอร์ชัน 1709 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์
Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.9125.57

อะแดปเตอร์วิทยุ Bluetooth Marvell AVASTAR – Bluetooth

 • 15.68.9125.57 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบไร้สาย
Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.9125.57

ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สาย-AC Marvell AVASTAR – อะแดปเตอร์เครือข่าย

 • 15.68.9125.57 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบไร้สาย
Surface – ระบบ – 4.14.139.0

อุปกรณ์บริการ Surface Integration – อุปกรณ์ของระบบ

 • 4.14.139.0 ปรับปรุงการรายงานข้อมูลแบตเตอรี่
Surface – ระบบ – 3.0.7.0

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ปากกา Surface – ระบบ

 • 3.0.7.0 จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการเขียนด้วยหมึกเมื่อโฮเวอร์เหนือเกณฑ์
Surface – HIDClass – 1.0.9.0

อุปกรณ์ปากกา Surface Integration – อุปกรณ์ส่วนติดต่อบุคคล

 • 1.0.9.0 ปรับปรุงหมึกเมื่อโฮเวอร์เหนือเกณฑ์
Surface – เฟิร์มแวร์ – 389.2370.769.0

Surface UEFI

 • 389.2370.769.0 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ


 

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Surface Book 2 ขนาด 13 นิ้วที่ใช้งาน Windows 10 Fall Creators Update เวอร์ชัน 1709 หรือสูงกว่าเท่านั้น:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Intel – กล้อง – 30.15063.6.6082

Intel(R) AVStream Camera 2500 – กล้อง

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

NVIDIA – จอแสดงผล – 23.21.13.9140

NVIDIA GeForce GTX 1050 – การ์ดแสดงผล
NVIDIA GeForce GTX 1060 – การ์ดแสดงผล

 • 23.21.13.9140 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Surface – เฟิร์มแวร์ – 11.8.50.3448

Surface ME – เฟิร์มแวร์

 • 11.8.50.3448 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Surface – เฟิร์มแวร์ – 182.510.137.0

System Aggregator สำหรับ Surface – เฟิร์มแวร์

 • 182.510.137.0 ปรับปรุงความเข้ากันได้แท่นวางอุปกรณ์

Intel – HIDClass – 3.1.0.3524

HID PCI Minidriver สำหรับ ISS – อุปกรณ์ส่วนติดต่อบุคคล

 • 3.1.0.3524 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – HIDClass – 1.2.0.100

อุปกรณ์แบบสัมผัสที่แม่นยำของ Intel (R) – อุปกรณ์ส่วนติดต่อบุคคล

 • 1.2.0.100 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel(R) Corporation – สื่อ – 10.25.0.8

Intel(R) Display Audio – เสียง วิดีโอ และตัวควบคุมเกม

 • 10.25.0.8 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

Intel(R) Control Logic – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

Intel(R) CSI2 Host Controller – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 8.3.10207.5567

Intel(R) Dynamic Platform และ Thermal Framework General Participant - อุปกรณ์ของระบบ

 • 8.3.10207.5567 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 8.3.10207.5567

Intel(R) Dynamic Platform และ Thermal Framework Manager - อุปกรณ์ของระบบ

 • 8.3.10207.5567 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 8.3.10207.5567

Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Power Participant – อุปกรณ์ของระบบ

 • 8.3.10207.5567 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 8.3.10207.5567

Intel(R) Dynamic Platform และ Thermal Framework Processor Participant – อุปกรณ์ของระบบ

 • 8.3.10207.5567 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 30.15063.6.6082

Intel(R) Imaging Signal Processor 2500 – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 3.1.0.3524

Intel(R) Integrated Sensor Solution – อุปกรณ์ของระบบ

 • 3.1.0.3524 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 11.7.0.1057

Intel(R) Management Engine Interface – อุปกรณ์ของระบบ

 • 11.7.0.1057 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.100.1725.1

Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.100.1725.1 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.100.1725.1

Intel(R) Serial IO 12C Host Controller – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.100.1725.1 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.100.1725.1

Intel(R) Serial IO UART Host Controller – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.100.1725.1 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – ระบบ – 3.1.0.3524

ISS Dynamic Bus Enumerator – อุปกรณ์ของระบบ

 • 3.1.0.3524 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

กล้องของ Microsoft ด้านหน้า– อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

กล้องของ Microsoft ด้านหลัง – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.6082

Microsoft IR Camera Front – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.6082 ปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Surface – ระบบ – 1.72.139.0

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Surface Base 2 – ระบบของอุปกรณ์

 • 1.72.139.0 ปรับปรุงความเสถียรของแบตเตอรี่และไฟหลังของแป้นพิมพ์

Surface – ระบบ – 4.8.136.0

Surface Integration – อุปกรณ์ของระบบ

 • 4.8.136.0 ปรับปรุงไฮเบอร์เนตและความเสถียรของระบบ

 

ปัญหาที่ทราบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Surface Book 2

เรายินดีรับฟังเสมอ คุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง และเราต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า 

 • ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาที่ทราบ