ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน แผนบริการแบบขยาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

นำไปใช้กับ: ไม่มีSurface

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันภายใต้เงื่อนไขตามมาตรฐาน แผนการบริการเพิ่มเติม Microsoft Complete และแผนการบริการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ