คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณ์

นำไปใช้กับ: MouseSurface HeadphonesMobile Device

 

 สัญลักษณ์นี้ระบุข้อความแสดงความปลอดภัยและสุขภาพในคู่มืออุปกรณ์นี้

หมายเหตุ: อ่านข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้รับการพัฒนาให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ของคุณรวมถึงข้อกำหนดของการรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่ใช้กับอุปกรณ์ในคู่มือนี้ คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ตั้งค่า ใช้งาน และดูแลรักษาที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณจะเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บสาหัส การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

คุณสามารถค้นหาการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ support.microsoft.com หรือบน Surface App สำหรับอุปกรณ์ Surface

หมายเหตุ: อ่านคำแนะนำในการใช้งาน


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

หากไม่สามารถตั้งค่า ใช้งาน และดูแลรักษาที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์นี้จะเพิ่มความเสี่ยงของความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ อ่านและเก็บรักษาคู่มือฉบับพิมพ์ทั้งหมดไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต สำหรับคู่มือการเปลี่ยนทดแทน ให้ไปที่ support.microsoft.com หรืออ่านส่วนความช่วยเหลือและการสนับสนุนของ Microsoft สำหรับข้อมูลที่ติดต่อ

​ข้อควรระวัง: ความเสถียรของอุปกรณ์


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, เมาส์, คีบอร์ด, Surface Headphones, Surface Earbuds, อุปกรณ์เคลื่อนที่ และที่วางเทียบ Surface

 อย่าวางอุปกรณ์ของคุณบนพื้นผิวที่ต่างระดับกันหรือไม่มั่นคง  จับยึดไว้ให้แน่นเมื่อมีการพกพาและไม่ยึดโดยใช้อุปกรณ์เสริม สายเคเบิล หรือสายไฟ หากไม่ได้ยึดอุปกรณ์ไว้ให้แน่นอาจทำให้ตกหล่นหรือกระแทกกับคนหรือสิ่งของ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินอื่นๆ หรือทำให้ได้รับบาดเจ็บ

คำเตือน: การใช้งานที่มีความเสี่ยงสูง


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

อุปกรณ์ของคุณไม่ได้ออกแบบมาหรือมีไว้สำหรับการใช้งานหรือสถานการณ์ที่การขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ อาจทำให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส หรือการสร้างความเสียหายที่รุนแรงต่อสภาพแวดล้อม ("การใช้งานที่มีความเสี่ยงสูง") หากคุณเลือกที่จะใช้อุปกรณ์ของคุณสำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงสูง คุณต้องยอมรับความเสี่ยง

ข้อควรระวัง: กระจกหน้าจอสัมผัส


นำไปใช้กับ: Surface, อุปกรณ์เคลื่อนที่ และ Surface Hub

 หน้าจอสัมผัสบนอุปกรณ์ของคุณเหมือนกับหน้าจอสัมผัสส่วนใหญ่คือทำมาจากกระจก กระจกอาจแตกได้ถ้าอุปกรณ์หล่นลงบนพื้นหรือได้รับการกระทบอย่างแรง เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าจอหากกระจกแตก กระเทาะหรือร้าว และจัดหาหน้าจอมาเปลี่ยนแทน

หน้าจอสัมผัสที่ร้าวหรือกระเทาะอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือการใช้งานอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมไม่ได้รับความคุ้มครองในการรับประกันที่จำกัดแบบมาตรฐาน

ข้อควรระวัง: ความปลอดภัยในการได้ยิน


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds และอุปกรณ์เคลื่อนที่

 การได้ยินเสียงรบกวนหรือเสียงที่ดังบ่อยครั้งหรือเป็นเวลานานเมื่อใช้หูฟังหรือชุดหูฟังอาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินชั่วคราวหรือถาวร ความรรุ้สึกไวของแต่ละคนต่อการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากเสียงรบกวนและปัญหาการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นแตกต่างกัน และระดับความดังของเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของเสียง การตั้งค่าอุปกรณ์ และหูฟังหรือชุดหูฟังที่ใช้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการตั้งค่าระดับเสียงระดับเดียวที่เหมาะกับทุกคนหรือกับเสียง การตั้งค่า และอุปกรณ์ทุกอย่าง

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปบางส่วนในการลดความเสี่ยงที่คุณจะได้ยินเสียงรบกวนหรือเสียงที่ดังเมื่อใช้หูฟังหรือชุดหูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ:

 • ลดเวลาที่คุณต้องฟังเสียงดังๆ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เสียงทั้งหมดที่คุณฟังในแต่ละวันจะนับรวมกัน ที่ระดับเสียงสูงสุด การฟังเพลงหรือเนื้อหาอื่นจากอุปกรณ์ด้วยหูฟังหรือชุดหูฟังสามารถทำความเสียหายต่อการได้ยินของคุณอย่างถาวรได้ภายใน 15 นาที หากคุณกำลังเผชิญกับเสียงดังอื่นๆ ด้วย จะทำให้ใช้เวลาน้อยในการฟังเสียงดังจนก่อให้เกิดอันตรายต่อการได้ยิน
 • ยิ่งคุณใช้เวลาฟังเสียงดังนานขึ้น มีแนวโน้มว่าคุณจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินของคุณมากขึ้น เสียงยิ่งดัง เวลาที่ใช้ทำความเสียหายต่อการได้ยินจะยิ่งลดลง 
 • ลดความดังเสียงของอุปกรณ์ของคุณลงก่อนที่จะเสียบชุดหูฟังหรือหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณทุกครั้ง ตั้งค่าระดับเสียงให้เพียงพอที่จะได้ยินอย่างชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และไม่มีเสียงดังรบกวน
 • อย่าเพิ่มระดับเสียงหลังจากที่คุณเริ่มฟัง เมื่อฟังไปเรื่อยๆ หูของคุณจะปรับให้ระดับเสียงสูงเป็นเสียงปกติ แต่ระดับเสียงสูงจะยังคงทำเสียหายต่อการได้ยินของคุณ 
 • อย่าเพิ่มระดับเสียงเพื่อบล็อกเสียงรบกวนจากภายนอก เสียงรบกวนจากภายนอกเมื่อรวมเข้ากับเสียงจากหูฟังหรือชุดหูฟังของคุณสามารถทำความเสียหายต่อการได้ยินของคุณได้ หูฟังแบบครอบปิดหู หรือที่มีการตัดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกโดยที่คุณไม่ต้องเพิ่มระดับเสียงให้ดังขึ้น 
 • หากคุณไม่สามารถเข้าใจคำพูดของบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงได้ตามปกติ ให้ลดระดับเสียงลง เสียงที่ดังกลบเสียงพูดปกติสามารถทำความเสียหายต่อการได้ยินของคุณ แม้จะใช้หูฟังแบบครอบปิดหู หรือที่มีการตัดเสียงรบกวน คุณควรที่จะสามารถได้ยินเสียงพูดของบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง
 • เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการความเสียหายต่อการได้ยิน ให้คงระดับเสียงต่ำมากเพียงพอที่คุณสามารถทำการสนทนากับผู้คนในบริเวณใกล้เคียงได้
 • ชุดหูฟังและหูฟังสามารถดึงดูดวัตถุที่เป็นอันตราย เช่น ลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษ ตรวจสอบหูฟังหรือชุดหูฟังก่อนที่จะใช้งานทุกครั้ง
 • การใช้หูฟังหรือชุดหูฟังขณะขับขี่อาจไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกจำกัดในพื้นที่ของคุณ ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สุดท้าย ให้คอยระวังอาการของการสูญเสียการได้ยิน ขอแนะนำให้ตรวจสอบการได้ยินของคุณกับนักโสตสัมผัสวิทยาเป็นประจำ หยุดการใช้ชุดหูฟังหรือหูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ และรับการตรวจสอบการได้ยินของคุณหาก:

 • คุณพบอาการสูญเสียการได้ยิน
 • คุณได้ยินเสียงกริ่งในหูของคุณ
 • ได้ยินเสียงคำพูดของคุณไม่ชัดเจน อื้อๆ หรือเสียงเบาลง

คำเตือน: ชิ้นส่วนของอุปกรณ์อาจเป็นแม่เหล็ก


นำไปใช้กับ: Surface, HoloLens, คีย์บอร์ด, Surface Headphones, Surface Earbuds, ปากกา Surface และที่วางเทียบ Surface

 ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ของคุณอาจเป็นแม่เหล็กและอาจดึงดูดสิ่งของที่เป็นโลหะ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดประกายไฟและส่งผลให้อุปกรณ์ของคุณ วัตถุอื่นๆ เสียหาย และ/หรืออาจได้รับบาดเจ็บ ตรวจสอบบริเวณที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าว่าไม่มีวัตถุที่เป็นโลหะก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างกันหรือเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อที่ชาร์จ  อย่าวางอุปกรณ์ที่ไวต่อแม่เหล็ก บัตรเครดิต หรือสื่อสำหรับการจัดเก็บแบบแม่เหล็กอื่นๆ ไว้ใกล้กับอุปกรณ์เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรบกวนของแม่เหล็กระหว่างอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ การขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือแความเสียหายของข้อมูลที่จัดเก็บในแบบแม่เหล็ก

คำเตือน: ช่องและช่องเปิด


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 เมื่อต้องการลดความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายของอุปกรณ์ Microsoft ของคุณ

 • ห้ามใส่วัตถุลงในพัดลม ช่องระบาย ช่อง ช่องขาตั้งและบานพับ พื้นที่รอบๆ แป้น หรือช่องเปิดอื่นๆ
 • อย่าพยายามทำความสะอาดช่อง ช่องขาตั้งและบานพับ พื้นที่รอบๆ แป้น หรือช่องเปิดอื่นๆ ด้วยวัตถุมีคม (เช่น คลิปหนีบกระดาษ ไขควง มีดอเนกประสงค์ ฯลฯ)

คำเตือน: การทำความสะอาด


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 ความเสี่ยงในการติดไฟ ช็อต หรือความเสียหายของอุปกรณ์ Microsoft ระหว่างการทำความสะอาดอาจลดลงโดยใช้ข้อควรระวังต่อไปนี้:

 • ถอดสายเคเบิลทั้งหมดและปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะทำความสะอาด
 • ทำความสะอาดภายนอกของอุปกรณ์เท่านั้น
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณด้วยผ้าแห้ง 
 • ค่อยๆ ทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของพัดลม ช่องระบาย หรือช่องเปิดอื่นๆ เพื่อเอาฝุ่นที่เกาะอยู่ออก
 • อย่าพยายามทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อด้วยการจุ่มลงในของเหลว ค่อยๆ เช็ดให้แห้งโดยใช้ผ้าที่สะอาด (ไม่ใช้กับ Microsoft Band)
 • สำหรับ Microsoft Band ให้ทำความสะอาดและทำให้ตัวเชื่อมต่อแห้งก่อนการชาร์จ

หมายเหตุ: ความเข้ากันได้กับบริษัทภายนอก


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 อุปกรณ์เสริมของบริษัทภายนอกบางอย่างอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณหรืออาจเป็นของปลอม ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณซื้อและใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Microsoft หรือได้รับอนุญาตให้ใช้งานจาก Microsoft เท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ และอุปกรณ์การชาร์จที่เข้ากันไม่ได้หรือเป็นของปลอมอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด หรือแบตเตอรี่ขัดข้องที่ทำให้บาดเจ็บร้ายแรง ความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ หรืออันตรายร้ายแรงอื่นๆ

คำเตือน: บรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ที่วางเทียบ Surface, อุปกรณ์ Azure Kinect

อย่าจัดเก็บหรือใส่ของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือวัถุที่สามารถเกิดระเบิดได้ในช่องใส่ของเดียวกันกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์และ/หรืออุปกรณ์เสริมของคุณ

ปิดอุปกรณ์ของคุณ และอย่าถอดหรือติดตั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ AC หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้ บริเวณที่มีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้คือเกิดบ่อย แต่ไม่ได้เกิดเสมอไป ที่ได้รับการประกาศและรวมถึงพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการเชื้อเพลิง เช่น ด้านล่างของดาดฟ้าเรือหรือเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่อื่นๆ การถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและ/หรือสารเคมีและหรือสถานที่สำหรับการจัดเก็บ และบริเวณที่ในอากาศมีสารเคมีหรืออนุภาค เช่น ฝุ่นหยาบ หรือผงโลหะสะสมอยู่ ในพื้นที่ดังกล่าว อาจเกิดประกายไฟ และทำให้เกิดการกระระเบิดหรือไฟไหม้ได้

คำเตือน: ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, เมาส์, คีย์บอร์ด, ปากกา Surface และอุปกรณ์เคลื่อนที่

 การใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือความผิดปกติ เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ เช่นกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ในบางครั้งคุณอาจรู้สึกถึงความไม่ค่อยสบายที่มือ แขน ไหล่ คอ หรือส่วนอื่นๆ ของร่ายกายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีอาการต่างๆ เช่น ความไม่สบายตัวที่ยังคงเป็นอยู่ หรือเกิดซ้ำ อาการปวด ปวดตุบๆ เจ็บปวด เป็นเหน็บ ชา ปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนัง หรือเมื่อยล้า อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้ ขอให้ไปพบนักวิชาชีพสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทันที แม้ว่าอาการจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้ทำงานกับคอมพิวเตอร์ของคุณ อาการเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับอาการเจ็บปวด และบางครั้งเกิดการบาดเจ็บพิการ หรือความผิดปกติของเส้นประสาท กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายอย่างถาวร 

ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง (Musculoskeletal disorders, MSDs) เหล่านี้ได้แก่โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ โรคเอ็นอักเสบ เยื่อหุ้มซินโนเวียมของเอ็นอักเสบ และความเจ็บป่วยอื่นๆ ในขณะที่นักวิจัยยังไม่สามารถตอบคำถามมากมายเกี่ยวกับโรค MSDs ได้ ได้มีข้อตกลงทั่วไปว่าหลายปัจจัยอาจเชื่อมโยงกับการเกิดเหตุการณ์ของพวกเขา ได้แก่: สุขภาพโดยรวม ความเครียด และวิธีการรับมือกับความเครียด อาการป่วยและสภาพร่างกาย และท่าทางของบุคคลหรือวิธีการใช้งานร่างกายระหว่างทำงานและกิจกรรมอื่นๆ (รวมถึงการใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์) ระยะเวลาที่บุคคลทำกิจกรรมก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่ง

คำแนะนำบางอย่างที่จะช่วยให้คุณทำงานกับอุปกรณ์ของคุณได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการ MSD สามารถดูได้ใน https://support.microsoft.com และ https://xbox.com/xboxone/playhealthy (Healthy Gaming Guide) คุณสามารถดาวน์โหลด Healthy Computing Guide ได้ที่ http://download.microsoft.com/download/1/3/4/1340dfe4-a8c1-485f-be3b-4e8991323df3/Healthy_Computing_Guide.pdf

คำเตือน: แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ด


นำไปใช้กับ: Surface, คีย์บอร์ด

 Microsoft ขอแนะนำให้คุณค้นหาความช่วยเหลือแบบมืออาชีพในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแป้นที่ถอดออกหรือที่ขาดหายไปบนอุปกรณ์ของคุณ ใช้ความระมัดระวังหากดำเนินการซ่อมแซมด้วยตนเอง อย่าบังคับใส่ฝาปุ่มที่ถอดออกกลับเข้าไปในแป้นพิมพ์หรือใส่วัตถุลงในแป้นพิมพ์ระหว่างแป้นและฝาบอร์ด การเปิดและ/หรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณเองอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความเสียหายของอุปกรณ์ ไฟไหม้ และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และอันตรายอื่นๆ ความช่วยเหลือและข้อมูลจาก Microsoft สำหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์และบริการอื่นๆ มีอยู่ที่ www.support.microsoft.com

คำเตือน: ความเสี่ยงในการซ่อมแซม


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 การเปิดและ/หรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณเองอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความเสียหายของอุปกรณ์ ไฟไหม้ และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และอันตรายอื่นๆ Microsoft ขอแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพสำหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์ และให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการซ่อมแซมด้วยตนเอง

คำเตือน: การใช้งาน


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 เพื่อลดความเสี่ยงในการลุกไหม้ ช็อต หรือความเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ อย่าให้อุปกรณ์ของคุณโดนฝน หิมะ หรือความชื้นประเภทอื่นๆ อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้กับน้ำหรือความชื้นหรือในบริเวณที่มีความชื้นมากเกินไป (เช่น ใกล้กับฝักบัว อ่างอาบน้ำ อ่างน้ำ หรือสระว่ายน้ำ หรือชั้นใต้ดินที่มีความชื้น) เก็บรักษาอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน:

 • อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้กับแหล่งความร้อน อาหาร บริเวณที่สกปรกมากเกินไป ฝุ่น น้ำมัน สารเคมี หรือมีแสงแดดส่องจ้า
 • อย่าวางวัตถุที่ด้านบนอุปกรณ์ของคุณ
 • ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดย Microsoft
 • สำหรับอุปกรณ์ที่มีพัดลม ช่องระบาย ช่อง หรือช่องเปิดที่คล้ายกัน:
 • ห้ามใส่วัตถุลงในพัดลม ช่องระบาย ช่อง ช่องขาตั้งและบานพับ พื้นที่รอบๆ แป้น หรือช่องเปิดอื่นๆ
 • อย่าให้มีฝุ่นเกาะที่พัดลม ช่องระบาย หรือช่องเปิดอื่นๆ
 • อย่าวางอุปกรณ์ของคุณไว้ในพื้นที่คับแคบ
 • อย่าทำให้อุปกรณ์แห้งด้วยเครื่องเป่าผม เครื่องอบผ้า เครื่องปิ้งขนมปังทั่วไป หรือเตาไมโครเวฟ หากอุปกรณ์ของคุณเปียก ให้เช็ดภายนอกด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

หมายเหตุ: การจัดการ


นำไปใช้กับ: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, อุปกรณ์เคลื่อนที่, Microsoft Band, อุปกรณ์ Azure Kinect

จัดการอุปกรณ์ Microsoft ของคุณด้วยความใส่ใจ อุปกรณ์ทำจากโลหะ แก้ว และพลาสติก และมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบางอยู่ภายใน อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายได้หากตกหล่น ถูกเผา ถูกเจาะ หรือถูกบีบ หรือหากสัมผัสกับของเหลว หากคุณสงสัยว่าเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณหรือแบตเตอรี่ หยุดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องร้อนเกินไปหรือเกิดการบาดเจ็บ อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณหากหน้าจอแตก เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หากคุณเป็นกังวลเกี่ยวกับการขีดข่วนที่พื้นผิวของอุปกรณ์ ให้ลองใช้เคสหรือฝาปิด

คำเตือน: อันตรายจากการสำลัก


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 เก็บถุงพลาสติกออกจากเด็กทารกและเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการสำลัก

คำเตือน: อันตรายจากการติดคอเด็ก


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 อุปกรณ์นี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอันตรายจากการติดคอในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เก็บชิ้นส่วนเล็กๆ ให้ห่างจากเด็ก

คำเตือน: เก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก


นำไปใช้กับ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของคุณไม่ใช่ของเล่น อย่าให้เด็กเล็กเล่นสิ่งของเหล่านั้นเนื่องจากเด็กอาจทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหาย เก็บอุปกรณ์และชิ้นส่วนทั้งหมดของอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากเด็กเล็ก

หมายเหตุ: ปัญหาเกี่ยวกับความร้อน


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ที่วางเทียบ Surface, อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถสวมใส่ได้

 อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนมากในระหว่างการใช้งานปกติ อุปกรณ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามระดับอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถสัมผัสได้ตามที่กำหนดโดย International Standards for Safety (IEC 60950-1 และ IEC 62368) การสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นเป็นเวลานานอาจทำให้รู้สึกไม่สบายหรือบาดเจ็บ เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับความร้อนที่อาจเป็นไปได้ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 • โปรดวางอุปกรณ์และหน่วยจ่ายไฟ (PSU) ของคุณในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทเมื่อใช้งานหรือชาร์จไฟ ให้มีอากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอข้างใต้และรอบๆ อุปกรณ์และ PSU
 • ใช้สามัญสำนึกในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผิวหนังของคุณสัมผัสกับอุปกรณ์ของคุณหรือPSU เมื่อมีการใช้งานหรือการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ตัวอย่างเช่น อย่านอนหลับไปพร้อมกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟ หรือวางไว้ใต้ผ้าห่มหรือหมอน และหลีกเลี่ยงการให้ร่างกายสัมผัสกับอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อ PSU กับแหล่งจ่ายไฟ ระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณมีลักษณะทางร่างกายที่มีผลต่อความสามารถในการตรวจจับความร้อนกับร่างกาย
 • หากมีการใช้งานอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน พื้นผิวอาจเริ่มร้อนขึ้น แม้ว่าจะไม่รู้สึกร้อนเมื่อมีการสัมผัส แต่หากคุณสัมผัสกับอุปกรณ์เป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น หากคุณวางอุปกรณ์ไว้บนตัก ผิวหนังของคุณอาจได้รับบาดเจ็บจากความร้อนต่ำๆ
 • หากวางอุปกรณ์ของคุณบนตัก และคุณรู้สึกร้อน ให้เอาอุปกรณ์นั้นออกจากตักของคุณ และวางบนพื้นผิวการทำงานที่เสถียร
 • อย่าวางอุปกรณ์ของคุณหรือ PSU บนเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่อาจเกิดรอยจากการสัมผัสกับความร้อนเนื่องจากฐานของอุปกรณ์ของคุณและพื้นผิวของ PSU อาจร้อนขึ้นระหว่างการใช้งานตามปกติ

หมายเหตุ: ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสำหรับอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้


นำไปใช้กับ: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

 อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนมากในระหว่างการใช้งานปกติ อุปกรณ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามระดับอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถสัมผัสได้ตามที่กำหนดโดย International Standards for Safety (IEC 60950-1 และ IEC 62368) เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับความร้อน ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานอุปกรณ์บนหมอน ผ้าห่ม หรือวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มอื่นๆ ที่สัมผัสกับอุปกรณ์ของคุณเนื่องจากวัสดุอาจปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศที่อาจส่งผลให้อุปกรณ์ร้อนเกินไป
 • หากอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นจนใส่ไม่สบาย ให้ถอดออกและหยุดพัก
 • หากมีการใช้งานอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน พื้นผิวอาจเริ่มร้อนขึ้น แม้ว่าจะไม่รู้สึกร้อนเมื่อมีการสัมผัส แต่หากคุณสัมผัสกับอุปกรณ์เป็นเวลานาน ผิวหนังของคุณอาจได้รับบาดเจ็บจากความร้อนต่ำๆ
 • อย่าวางหน่วยจ่ายไฟ (PSU) สำหรับอุปกรณ์ของคุณบนเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่อาจเกิดรอยจากการสัมผัสกับความร้อนเนื่องจากพื้นผิวของ PSU อาจร้อนขึ้นระหว่างการใช้งานตามปกติ

ข้อควรระวัง: การระคายเคืองผิว (อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้)


นำไปใช้กับ: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band

 อุปกรณ์นี้ผลิตจากวัสดุที่ใช้กันทั่วไปสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคแบบสวมใส่ได้ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังได้เนื่องจากการแพ้หรือความไวต่อการสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการระคายเคืองผิว:

 • ทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นประจำ
 • หลีกเลี่ยงการใช้โลชั่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ใต้ส่วนของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับผิวหนังของคุณ
 • อย่าสวมใส่บนผิวหนังที่มีบาดแผล
 • ปรับการสวมใส่ให้แน่นพอดีแต่ไม่ถึงกับแน่นจนอึดอัดในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • หากผิวหนังของคุณระคายเคือง ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์

ถ้าอาการยังคงรุนแรงหรือไม่หาย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ

ข้อควรระวัง: การระคายเคืองผิว (อุปกรณ์ที่ไม่สามารถสวมใส่ได้)


นำไปใช้กับ: เมาส์, คีย์บอร์ด, ปากกา Surface

 อุปกรณ์นี้ผลิตจากวัสดุที่ใช้กันทั่วไปสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคแบบสวมใส่ได้ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังได้เนื่องจากการแพ้หรือความไวต่อการสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการระคายเคืองผิว:

 • ทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นประจำ
 • หลีกเลี่ยงการใช้โลชั่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตำแหน่งที่อุปกรณ์อาจสัมผัสกับผิวหนังของคุณ
 • ใช้งานด้วยความระมัดระวังหากผิวหนังของคุณได้รับบาดเจ็บ 

ถ้าอาการยังคงรุนแรงหรือไม่หาย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ
 

คำเตือน: อาการลมชักเนื่องจากไวต่อแสง


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens

 บางคนอาจเป็นลมชักเมื่อเจอไฟของแสงแฟลชหรือรูปแบบของรูปภาพที่มีการเคลื่อนไหวหรือวิดีโอเกม แม้แต่บุคคลที่ไม่มีประวัติของอาการชัก หรือโรคลมบ้าหมูก็อาจมีอาการอาจมีสภาวะที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยที่สามารถทำให้เกิด "อาการชักเนื่องจากไวต่อแสง" ในขณะรับชมรูปภาพที่มีการเคลื่อนไหวหรือวิดีโอเกม 

อาการชักเหล่านี้อาจมีอาการหลากหลายแบบ รวมถึงเวียนหัว มึนหัว (lightheadedness), การมองเห็นเปลี่ยนแปลง, ตาหรือใบหน้ากระตุก แขนหรือขากระตุกหรือสั่ง, งุนงง สับสน หรือสูญเสียการรับทราบชั่วขณะ อาการชักเนื่องจากไวต่อแสงยังอาจทำให้สูญเสียความรู้สึกตัว หรือการชักกระตุกที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจากการล้มหรือชนวัตถุในบริเวณใกล้เคียง ให้หยุดเล่นในทันที และปรึกษาแพทย์หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้ ผู้ปกครองควรเฝ้าดู หรือสอบถามเด็กๆ เกี่ยวกับอาการข้างต้น — เด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีอาการชักเหล่านี้มากกว่าผู้ใหญ่ ความเสี่ยงของอาการชักเนื่องจากไวต่อแสงอาจลดลงได้ โดยการปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

 • นั่งห่างจากหน้าจอวิดีโอมากขึ้น
 • ใช้หน้าจอวิดีโอขนาดเล็กลง
 • เล่นในห้องที่มีแสงส่องสว่างพอดี
 • อย่าเล่นเมื่อคุณรู้สึกง่วงซึมหรือเหนื่อยล้า

ถ้าคุณหรือญาติของคุณมีประวัติชักหรือเป็นโรคลมบ้าหมู ขอให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเล่น

คำเตือน: ความปลอดภัยของแบตเตอรี่


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, เมาส์, คีบอร์ด, Surface Headphones, Surface Earbuds, ปากกา Surface, อุปกรณ์เคลื่อนที่, Microsoft Band

 อุปกรณ์ของคุณใช้แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งหรือสามารถชาร์จใหม่ได้ การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งหรือสามารถชาร์จใหม่ได้อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และอาจเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นผลให้มีการรั่วของกรดแบตเตอรี่ ไฟไหม้ เครื่องร้อนเกินไป หรือการระเบิด

ของเหลวจากแบตเตอรี่สามารถกักกร่อนและเกิดความเป็นพิษ รวมถึงยังทำให้เกิดแผลไหม้และอาจเป็นอันตรายหรือถึงแก่ชีวิตหากกลืนเข้าไป

เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเมื่อใช้แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งหรือสามารถชาร์จใหม่ได้:

 • เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากมือเด็ก
 • ชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้เฉพาะกับที่ชาร์จที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้วิธีการชาร์จที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
 • ถอดแบตเตอรี่ของเก่า ที่เสื่อมสภาพ หรือสึกหรอออกจากอุปกรณ์ของคุณทันที รีไซเคิลหรือกำจัดทำลายแบตเตอรี่เก่า ที่เสื่อมสภาพ หรือสึกหรอให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่น ภูมิภาค หรือประเทศ
 • ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน 
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลวจากแบตเตอรี่ ถ้าแบตเตอรี่รั่วไหล:
  • อย่าให้ของเหลวที่รั่วไหลสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา เสื้อผ้า หรือพื้นผิวอื่นๆ หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า ให้รีบล้างบริเวณที่มีการสัมผัสด้วยน้ำทันที และไปพบแพทย์หรือผุ้ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
  • ค่อยๆ ถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดออกโดยการทำตามลำดับย้อนกลับคำแนะนำในการติดตั้งแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ
  • ก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ใหม่ ให้ทำความสะอาดช่องใส่แบตเตอรี่ให้ทั่วด้วยผ้าแห้ง หรือทำตามคำแนะนำในการทำความสะอาดของผู้ผลิตแบตเตอรี่
 • เราขอแนะนำให้คุณใช้ชุดแบตเตอรี่ที่ได้รับอนุมัติจาก Microsoft  เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งหรือชาร์จใหม่ได้ที่ให้มากับอุปกรณ์ของคุณด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันและมีกำลังไฟเท่ากัน 
 • อย่าถอดแยก ทุบ เปิด เจาะ ย่อยหน้าสัมผัสหรือวงจรภายนอกที่ลัดวงจร วางในอุณหภูมิที่สูงกว่า 40 °C (104 °F) หรือกำจัดทำลายแบตเตอรี่ในกองไฟหรือในน้ำ 
 • อย่าใช้แบตเตอรี่ของเก่าและใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ต่างชนิดกันร่วมกัน (เช่น แบตเตอรี่คาร์บอนซิงค์และอัลคาไลน์) 
 • อย่าให้วัตถุโลหะสัมผัสกับขั้วแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ เพราะขั้วแบตเตอรี่อาจร้อนและเกิดการลุกไหม้ได้ 
 • อย่าดำเนินการหรือใส่แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่พร้อมกับวัตถุโลหะอื่นๆ 
 • อย่าวางอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน 
 • อย่าจุ่มแบตเตอรี่ลงในน้ำหรือทำให้แบตเตอรี่เปียก 
 • อย่าใช้แบตเตอรี่หากเปียกน้ำ  อย่าพยายามทำให้แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่แห้งด้วยการใช้ไดร์เป่าผม ใส่ในเตาอบทั่วไปหรือใส่ในเตาอบไมโครเวฟ 
 • อย่าเชื่อมต่อแบตเตอรี่โดยตรงกับเต้ารับบนผนังหรือช่องเสียบสำหรับจุดบุหรี่ในรถ 
 • อย่าทุบ ขว้าง เหยียบ หรือกระแทกแบตเตอรี่อย่างรุนแรง 
 • อย่าดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยน พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในแบตเตอรี่ แช่หรือจุ่มแบตเตอรี่ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เผาไฟ ทำให้เกิดการระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ
 • อย่าชาร์จแบตเตอรี่ใกล้กับเปลวไฟหรือในสภาพแวดล้อมที่ร้อนมาก
 • การวางอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นผิวที่แข็งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์และแบตเตอรี่ เราขอแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในการตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณหากคุณเชื่อว่าเกิดความเสียหาย
 • อย่าใช้แบตเตอรี่ที่เสียหาย หากแบตเตอรี่ของคุณมีรอยขีดข่วนหรือบิ่น ให้เลิกใช้งานและกำจัดทำลายอย่างเหมาะสม  การใช้แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เครื่องร้อนเกินไป และส่วนประกอบอื่นๆ ทำงานบกพร่อง

คำเตือน: ความปลอดภัยของแบตเตอรี่แบบถ่านนาฬิกา/ถ่านกระดุม


นำไปใช้กับ: คีย์บอร์ดและปากกา Surface

 เก็บให้พ้นมือเด็ก อย่ากลืนแบตเตอรี่ลงไป อันตรายจากการเผาสารเคมี

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่แบบถ่านนาฬิกา/ถ่านกระดุม หากกลืนลงไป แบตเตอรี่แบบถ่านนาฬิกา/ถ่านกระดุมอาจทำให้เกิดแผลไหม้ร้ายแรงภายในและการทะลุของเนื้อเยื่ออ่อนภายในเวลาสองชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต

เก็บแบตเตอรี่ของใหม่หรือที่ใช้แล้วให้พ้นจากมือเด็กและเด็กเล็กเสมอ หากช่องใส่แบตเตอรี่ในอุปกรณ์ของคุณปิดไม่แน่น ให้หยุดใช้งานและเก็บให้พ้นจากมือเด็กและเด็กเล็ก ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีที่คุณคิดว่าเด็กและเด็กเล็กอาจกลืนหรือใส่แบตเตอรี่แบบถ่านนาฬิกา/ถ่านกระดุมเข้าไปในอวัยวะใดๆ ของร่างกาย แบตเตอรี่แบบถ่านนาฬิกา/ถ่านกระดุมต้องเอาออกทันทีโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต

คำเตือน: การเปลี่ยนแบตเตอรี่และการซ่อมแซมอุปกรณ์ (แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้)


นำไปใช้กับ: Xbox, เมาส์, คีย์บอร์ด, ปากกา Surface, อุปกรณ์เคลื่อนที่

 คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ด้วยแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้โดยการเปิดช่องใส่แบตเตอรี่และทำตามคำแนะนำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในคู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน Microsoft ขอแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพสำหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด และให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการซ่อมแซมด้วยตนเอง การเปิดและ/หรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณเองอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความเสียหายของอุปกรณ์ ไฟไหม้ และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และอันตรายอื่นๆ

คำเตือน: ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนได้)


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนได้

 การใช้แบตเตอรี่ของอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด อย่าให้ความร้อน เปิด เจาะ ตัด หรือทำลายอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ด้วยไฟ อย่าวางหรือชาร์จอุปกรณ์ในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้แบตเตอรี่ละลาย

Microsoft ขอแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพสำหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด และให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการซ่อมแซมด้วยตนเอง การเปิดและ/หรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณเองอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความเสียหายของอุปกรณ์ ไฟไหม้ และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และอันตรายอื่นๆ ความช่วยเหลือและข้อมูลจาก Microsoft สำหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์และบริการอื่นๆ มีอยู่ที่ www.support.microsoft.com

คำเตือน: ระวังสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ


นำไปใช้กับ: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, อุปกรณ์เคลื่อนที่

 เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตเนื่องจากการรบกวน อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณขณะขับขี่ เครื่องจักรกำลังทำงาน ปั่นจักรยาน เดิน หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการให้คุณมีสมาธิโดยไม่วอกแวก การใช้อุปกรณ์ของคุณตามลำพังหรือใช้ร่วมกับหูฟัง (แม้ว่าจะใช้หูฟังข้างเดียวเท่านั้น) ขณะขับรถหรือปั่นจักรยานเป็นการกระทำที่ไม่แนะนำและอาจผิดกฎหมายในชุมชนของคุณ

ลดระดับเสียงบนชุดหูฟังหรือหูฟังของคุณลงให้มากพอจนได้ยินผู้คนพูดคุยกัน เสียงที่อาจแจ้งเตือนคุณถึงลักษณะที่เป็นอันตรายเสมอ และป้องกันการได้ยินให้ดียิ่งขึ้น ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในชุมชนของคุณเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในขณะที่คุณขับรถหรือปั่นจักรยาน  คำแนะนำทั่วไปอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรบกวนได้แก่:

 • ไม่พิมพ์ หรือดูข้อความหรืออีเมล 
 • อย่าป้อนข้อมูลการนำทาง
 • อย่าท่องเว็บหรือทำงานอื่นๆ ที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณ

ข้อควรระวัง: การนำทาง


นำไปใช้กับ: Surface, อุปกรณ์เคลื่อนที่

 ฟังก์ชันการนำทางและบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณต้องใช้บริการข้อมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่พร้อมใช้งานในทุกพื้นที่หรือภายใต้เงื่อนไขทั้งหมด  ด้วยเหตุนี้ แผนที่และฟังก์ชันตามตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณจึงอาจไม่พร้อมใช้งาน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ใช้สามัญสำนึกเสมอเมื่อมีการนำทาง เปรียบเทียบข้อมูลที่มาจากฟังก์ชันการนำทางกับสิ่งที่คุณเห็นในสภาพแวดล้อม และสังเกตสภาพถนนที่มีอยู่ และเครื่องหมายที่แสดงเพื่อระบุความคลาดเคลื่อน

คำเตือน: การหลีกเลี่ยงถุงลมนิรภัย


นำไปใช้กับ: Surface, อุปกรณ์เคลื่อนที่

 อย่าวางอุปกรณ์หรือวัตถุอื่นๆ บนหรือใกล้กับถุงลมนิรภัยในรถที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย วัตถุที่วางอยู่ด้านบนหรือใกล้กับถุงลมนิรภัยอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิตหากถุงลมนิรภัยทำงาน

คำเตือน: การแพร่พลังงานความถี่วิทยุ (RF)


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, เมาส์, คีบอร์ด, Surface Headphones, Surface Earbuds, ปากกา Surface, อุปกรณ์เคลื่อนที่, Microsoft Band

 อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ Wi-Fi และ Bluetooth® และได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบเพื่อให้ตรงกับแนวทางของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC), แนวทางอุตสาหกรรมของแคนาดาและยุโรป สำหรับการแผ่ RF และอัตราการดูดซึมเฉพาะ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับพลังงาน RF ที่เกิดจากคลื่นวิทยุ Wi-Fi และ Bluetooth ในระดับที่ไม่เกินขีดจำกัดการได้รับที่กำหนดไว้ในแนวทางเหล่านี้ ให้จัดวางอุปกรณ์ที่มีหน้าจอแสดงผลโดยให้ด้านจอแสดงผลไม่สัมผัสกับร่างกายของคุณโดยตรง (เช่น การวางด้านจอแสดงผลลงบนตักของคุณ หรือร่างกายส่วนบน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน RF สามารถดูได้บนนเว็บไซต์ FCC ที่ http://www.fcc.gov/oet/rfsafety และเว็บไซต์อุตสาหกรรมของแคนาดาที่ http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

คำเตือน: อุปกรณ์ไร้สายบนเครื่องบิน


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, เมาส์, คีบอร์ด, Surface Headphones, Surface Earbuds, ปากกา Surface, อุปกรณ์เคลื่อนที่

 ก่อนที่จะขึ้นเครื่องหรือบรรจุอุปกรณ์ไร้สายไว้ในสัมภาระที่จะโหลดใต้เครื่อง ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ไร้สาย (หากสามารถถอดได้) หรือปิดอุปกรณ์ไร้สาย (หากมีสวิตช์เปิด/ปิด) ฟังประกาศบนเครื่องที่บอกคุณว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในระหว่างเที่ยวบินได้หรือไม่ การใช้งานระบบไร้สายในเที่ยวบินจะอยู่ในดุลพินิจของสายการบินของคุณ

คำเตือน: อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, เมาส์, คีบอร์ด, Surface Headphones, Surface Earbuds, ปากกา Surface, อุปกรณ์เคลื่อนที่, Microsoft Band

 การปล่อยคลื่นความถี่วิทยุและสนามแม่เหล็กจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลลบต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตขึ้นตามข้อบังคับที่ควบคุมการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น แต่ตัวส่งแบบไร้สายและวงจรไฟฟ้าในอุปกรณ์อาจส่งสัญญาณรบกวนโดยไม่ตั้งใจในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

บุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจควรทำตามข้อควรระวังต่อไปนี้เสมอ:

 • สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (American Heart Association) แนะนำว่าควรอยู่ห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างอุปกรณ์ไร้สายและเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับ เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • หากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับกล่องหรือที่ใส่ ให้เลือกแบบที่ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ
 • อย่าใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ในกระเป๋าเสื้อที่หน้าอก
 • หากคุณมีเหตุผลใดๆ ให้สงสัยว่ามีสัญญาณรบกวน ให้ปิดอุปกรณ์ของคุณทันที

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นนอกเหนือจากเครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือแพทย์ของคุณสำหรับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ

คำเตือน: การรบกวนของความถี่วิทยุ


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, เมาส์, คีบอร์ด, Surface Headphones, Surface Earbuds, ปากกา Surface, อุปกรณ์เคลื่อนที่

 แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ แต่อุปกรณ์ยังมีวิทยุที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรืออุปกรณ์การแพทย์ (เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ) ในบางสถานการณ์ ซึ่งทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานผิดพลาด และส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

 • ปิดอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ที่มีการแนะนำให้ดำเนินการดังกล่าว
 • ทำตามคำแนะนำของลูกเรือเมื่ออยู่บนเครื่องบิน ปิดอุปกรณ์ของคุณและ/หรือเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินตามคำแนะนำของลูกเรือ รวมถึงอุปกรณ์ไร้สายใดๆ ที่บรรจุไว้ในสัมภาระของคุณ ปรึกษาพนักงานของสายการบินหรือลูกเรือเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในเที่ยวบินของคุณ
 • ปฏิบัติตามกฎสิ่งอำนวยความสะดวกและคำแนะนำที่ประกาศในบริเวณที่ห้ามใช้เครือข่ายไร้สายหรือเครือข่ายโทรศัพท์

คำเตือน: ความปลอดภัยของแหล่งจ่ายไฟ AC


นำไปใช้กับ: Surface, HoloLens, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ที่วางเทียบ Surface, อุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายไฟภายนอก

 เลือกและใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณเสมอ การไม่ปฏิบัติตามข้อความระวังต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง หรือเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ 

เพื่อเลือกแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:

 • เราขอแนะนำให้คุณใช้หน่วยจ่ายไฟ (PSU) และสายไฟ AC ของแท้จาก Microsoft PSU ของแท้จาก Microsoft ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ PSU ของแท้จาก Microsoft ยังสามารถซื้อจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft และที่ https://store.microsoft.com/devices
 • ใช้แหล่งจ่ายไฟ AC จากเต้ารับติดผนัง (หลัก) มาตรฐานเท่านั้น อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ แม้ว่าค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าขาและความถี่จะยอมรับได้ 
 • ยืนยันว่าเต้ารับไฟฟ้าของคุณระบุชนิดของกำลังไฟตามที่แสดงอยู่บน PSU (ในส่วนของแรงเคลื่อนไฟฟ้า [V] และความถี่ [Hz]) หากคุณไม่แน่ใจกำลังไฟที่บ้านของคุณเป็นชนิดใด ให้ปรึกษาช่างไฟที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
 • อย่าใช้เต้ารับติดผนัง สายไฟต่อพ่วง ส่วนขยายไฟ รางปลั๊กไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าอื่นๆ ยืนยันว่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการประเมินว่ารองรับกระแสไฟรวม (เป็นแอมป์ [A]) ที่ใช้โดยอุปกรณ์ของคุณ (ตามที่ระบุไว้บน PSU) และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้วงจรไฟฟ้าเดียวกัน 
 • สำหรับอุปกรณ์ที่ขาปลั๊ก AC อาจพับลงเพื่อการจัดเก็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาปลั๊กนั้นยืดออกเต็มที่แล้วก่อนการเสียบแหล่งจ่ายไฟ AC สำหรับอุปกรณ์ของคุณกับเต้าเสียบสายไฟ (หลัก)
 • สำหรับอุปกรณ์ที่มีสายไฟแบบเป็นขาปลั๊กถอดออกได้และแหล่งจ่ายไฟแบบสากล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนของขาปลั๊กมีรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับเต้าเสียบสายไฟและเสียบเข้าที่กับแหล่งจ่ายไฟก่อนเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC กับเต้าเสียบสายไฟ (หลัก)

ข้อควรระวัง: ชความปลอดภัยของสายเคเบิลและสายไฟช


นำไปใช้กับ: Surface, Xbox, HoloLens, เมาส์, คีบอร์ด, Surface Headphones, Surface Earbuds, อุปกรณ์เคลื่อนที่, Microsoft Band, อุปกรณ์ Azure Kinect

 สายเคเบิลและสายไฟของอุปกรณ์ที่อยู่บนพื้นอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสะดุด  จัดเรียงสายเคเบิลและสายไฟทั้งหมดเพื่อให้บุคคลและสัตว์เลี้ยงจะไม่ไปสะดุด หรือดึงออกมาโดยไม่ตั้งใจขณะเลื่อนไปรอบๆ หรือเดินผ่านบริเวณนั้น อย่าให้เด็กเล่นสายเคเบิลและสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายไฟและสายเคเบิล:

 • ป้องกันไม่ให้มีการเหยียบหรือกดทับสายไฟ
 • ป้องกันไม่ให้รัดหรือพับงอสายไฟมากเกินไปโดยเฉพาะตรงบริเวณที่เชื่อมต่อกับเต้ารับสายไฟบนผนัง (หลัก) หน่วยจ่ายไฟ และอุปกรณ์ของคุณ
 • อย่ากระตุก ผูกปม พับงอ ยืด หรือใช้สายไฟในทางที่ผิด อย่าพับทบสายไฟของคุณแน่นเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสาย Power Brick ให้พันรอบสายไฟโดยใช้ม้วนแบบหลวมดีกว่าการมัดแน่น
 • เมื่อวางอุปกรณ์หรือ PSU ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่พับงอมากเกินไป และตัวเชื่อมต่อไม่ได้กดติดกับพนังหรือพื้นผิวแข็ง 
 • อย่าให้สายไฟอยู่ใกล้แหล่งความร้อน
 • อย่าให้สัตว์เลี้ยงหรือเด็กกัดหรือแทะสายไฟ
 • เมื่อถอดปลั๊กไฟ ให้ดึงตรงตัวปลั๊ก อย่างดึงตรงสายไฟ
 • ตรวจสอบสายไฟและสายเคเบิลของคุณเป็นประจำ หากสายไฟหรือสายเคเบิลร้อนขึ้น หลุดขาด แตกร้าว หรือเสียหายในลักษณะใดๆ ให้หยุดใช้งานในทันที เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนสายไฟหรือสายเคเบิลที่ชำรุดเสียหายด้วยสายไฟหรือสายเคเบิลสำหรับเปลี่ยนทดแทนของแท้จาก Microsoft
 • ถอดปลั๊กสายไฟหรือสายเคเบิลสำหรับชาร์จไฟของคุณระหว่างพายุฟ้าผ่า หรือเมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน

คำเตือน: ตัวเชื่อมต่อ DC ของหน่วยจ่ายไฟ (PSU)


นำไปใช้กับ: Surface

 หลีกเลี่ยงการให้ผิวสัมผัสกับหัวต่อ DC เป็นเวลานานเมื่อเสียบหน่วยจ่ายไฟ (PSU) เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เนื่องจากอาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ควรหลีกเลี่ยงการนอนหลับหรือการนั่งบนหัวต่อ DC

อย่าให้ตัวเชื่อมต่อสัมผัสของเหลว เหงื่อ สิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ใช้ตัวเชื่อมต่อที่เปื้อนสามารถทำให้เกิดความร้อนและทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือบาดเจ็บได้ หยุดใช้ตัวเชื่อมต่อทันที ถอดตัวเชื่อมต่อ DC ออกจากอุปกรณ์ เช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด

หากคุณพบความเสียหายที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของที่ชาร์จหรือสายไฟของคุณ ให้หยุดใช้ที่ชาร์จหรือสายไฟนั้น และติดต่อเราสำหรับตัวเลือกการสนับสนุน

คำเตือน: ข้อกำหนดการใช้งาน


นำไปใช้กับ: HoloLens

 ระยะห่างระหว่างตาา (การวัดระยะห่างดวงตาระหว่างรูม่านตาทั้งสองข้างของคุณ) ระหว่าง 51 และ 74 เป็นสิ่งจำเป็นในการดูโฮโลแกรมด้วย HoloLens อย่างถูกต้องและสะดวกสบาย ระดับนี้รองรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่และเด็กอายุอายุ 13 ปีขึ้นไป  HoloLens ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

คำเตือน: ความผิดปกติเกี่ยวกับการมองที่เป็นอยู่ก่อน


นำไปใช้กับ: HoloLens, Windows Mixed Reality

 ในการชมเนื้อหาการสร้างภาพ 3 มิติ คุณต้องสามารถมองเห็นด้วยการมองสองตาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ควรปรึกษาจักษุแพทย์หากคุณไม่สามารถชมเอฟเฟ็กต์ 3 มิติได้อย่างชัดเจนและสบายตา HoloLens สามารถใส่ทับแว่นตาส่วนใหญ่และใช้กับคอนแทคเลนส์ได้ หากคุณมีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองที่เป็นอยู่ก่อน โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ HoloLens บุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองที่เป็นอยู่ก่อนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่อาจมีอาการแย่ลงเมื่อใช้ HoloLens

ข้อควรระวัง: การใช้ความเป็นจริงผสมอย่างสะดวก


นำไปใช้กับ: HoloLens, Windows Mixed Reality

บางคนอาจประสบปัญหาความไม่สะดวกสบายในการใช้งาน เช่น คลื่นไส้ ป่วยจากการเคลื่อนไหว เวียนศีรษะ งุนงง ปวดหัว เหนื่อยล้า สายตาเมื่อยล้า หรือตาแห้งเมื่อใช้ความเป็นจริงผสมหรือความจริงเสมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังปรับตัวให้เข้ากับการใช้งาน ถ้าอาการยังคงรุนแรงหรือไม่หาย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ

การป่วยจากการเคลื่อนไหวและอาการที่เกี่ยวข้องอาจเกิดขึ้นได้เมื่อสิ่งที่คุณมองเห็นกับสิ่งที่ร่างกายรับรู้ไม่ตรงกัน หากคุณมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยจากการเคลื่อนไหว ปวดหัวไมเกรน มีความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นใน หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะใช้งานได้อย่างไม่สะดวกเพิ่มมากขึ้น

การดูแบบ 3 มิติหรือความเป็นจริงผสมไม่อาจระบุว่าเป็นอันตรายต่อการพัฒนาการมองหรือทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการมองสองตา หากคุณไม่สามารถดูเอฟเฟ็กต์ 3 มิติได้อย่างชัดเจนและสะดวกสบาย โปรดพิจารณาเรื่องการปรึกษาจักษุแพทย์ เนื่องจากคุณอาจมีความปกติเกี่ยวกับการมองสองตาที่เป็นอยู่ก่อนและยังไม่ได้รับการวินิจฉัย

สถานการณ์บางอย่างอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความไม่สะดวกสบายในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น:

 • การเป็นผู้ใช้มือใหม่ - อาการบางอย่างมีแนวโน้มลดลงเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับความเป็นจริงผสมหรือความจริงเสมือนแล้ว
 • อุปกรณ์อาจทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่มีระยะห่างระหว่างตา (IPD) ในระดับที่เหมาะสม IPD คือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของลูกตาดำของดวงตาทั้งสองข้าง ผู้ใช้ที่มี IPD ในระดับที่ไม่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์อาจทำให้ใช้งานไม่สะดวกได้
 • เนื้อหาบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมหรือภาพยนตร์อาจทำให้คุณรู้สึกราวกับกำลังเคลื่อนไปในอวกาศหรือมองลงมาจากด้านบน หรือรู้สึกถึงปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว
 • การใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานานโดยไม่หยุดพัก

เพื่อลดความเสี่ยงของความไม่สะดวกสบาย:

 • เริ่มต้นอย่างช้าๆ และใช้งานเซสชันแรกเป็นระยะเวลาสั้นๆ ความไม่สะดวกสบายในการใช้งานควรจะลดลงเมื่อใช้งานในสองสามเซสชันแรก
 • หยุดพักเป็นระยะๆ และหยุดพักหากคุณประสบปัญหาความไม่สะดวกสบายในการใช้งาน การกำหนดเวลาและระยะเวลาการหยุดพักจะแตกต่างกันไปตามผู้ใช้แต่ละคนและวิธีที่ใช้อุปกรณ์

หากคุณประสบปัญหาความไม่สะดวกสบายในการใช้งาน ให้หยุดใช้อุปกรณ์และพักจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น การนั่งนิ่งๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงเพียงพอสามารถช่วยให้คุณหายจากอาการงุนงงได้อย่างรวดเร็ว หากคุณรู้สึกงุนงง ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้ความสมดุล การเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน หรือความสามารถอื่นๆ จนกว่าจะหายดี ควรทราบประเภทของเนื้อหาที่คุณกำลังรับชม และสถานการณ์ในด้านอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย เพื่อที่คุณจะสามารถปรับหรือผ่อนคลายในประสบการณ์ใช้งานครั้งต่อไป คนแต่ละคนต้องใช้เวลาในการปรับตัวไม่เท่ากัน จึงควรหยุดพักใช้งานให้บ่อยครั้งขึ้นหรือนานขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูเนื้อหา 3 มิติอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น


นำไปใช้กับ: HoloLens, Windows Mixed Reality

ในการชมเนื้อหาการสร้างภาพ 3 มิติ คุณต้องสามารถมองเห็นด้วยการมองสองตาได้เป็นอย่างดี หากคุณมีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองสองตา เช่น โรคภาวะตาเข (การวางตัวของตาผิดตำแหน่ง ตาเหล่ หรือตาลอยไปมา) คุณอาจไม่สามารถรับชมเนื้อหา 3 มิติได้อย่างสะดวกสบาย มีคนที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองสองตาที่เป็นอยู่ก่อนแล้วเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่อาจไม่ทราบถึงความผิดปกติของตน จนกระทั่งได้มาลองรับชมเนื้อหา 3 มิติ ดังนั้น ควรปรึกษาจักษุแพทย์หากคุณไม่สามารถชมเนื้อหา 3 มิติได้อย่างชัดเจนและสบายตา

คำเตือน: การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย


นำไปใช้กับ: Windows Mixed Reality

 การใช้อุปกรณ์อาจเป็นการรบกวนสมาธิและป้องกันไม่ให้คุณเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัว ชุดหูฟังที่ครอบคลุมของ Windows Mixed Reality อาจขัดขวางการมองเห็นของคุณ และเนื้อหาอาจแสดงในระยะที่ห่างจากคุณ แต่ยังคงบดบังการมองเห็นวัตถุต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับคุณ

ใช้ในสถานที่ปลอดภัยซึ่งเหมาะกับกิจกรรมของคุณเท่านั้น หลีกเลี่ยงอันตรายจากการเดินทาง บันได เพดานที่ต่ำ สิ่งของที่แตกง่ายหรือมีมูลค่าที่อาจเกิดความเสียหายได้ ฯลฯ และสถานการณ์ที่คนหรือสิ่งของอาจเคลื่อนเข้ามาหาได้ อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณในกรณีที่ต้องอาศัยการมองเห็นสภาพแวดล้อมและความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย

คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการตั้งค่า Windows Mixed Reality ทั้งหมด รวมถึงการใช้ชุดหูฟังเพื่อสร้างขอบเขต การตั้งค่าพีซีของคุณและแอปพลิเคชันหรือประสบการณ์การใช้งานบางอย่างอาจส่งผลให้การแสดงขอบเขตมีความล่าช้าหรือเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้น ควรใช้ความระมัดระวังและตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของคุณ แม้ว่าคุณจะสร้างขอบเขตขึ้นแล้วก็ตาม

หมายเหตุ: ขอบเขตการใช้งาน


นำไปใช้กับ: HoloLens, Windows Mixed Reality

หากฟีเจอร์ของอุปกรณ์พร้อมใช้งานและได้รับการกำหนดค่าแล้ว เราสามารถใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวเพื่อตั้งค่าขอบเขตเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและช่วยในการจัดการสภาพแวดล้อมได้

คำเตือน: ปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำในการตั้งค่าและการใช้งาน


นำไปใช้กับ: HoloLens, Windows Mixed Reality

 โปรดปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำในการตั้งค่าและการใช้งานทั้งหมดที่มีให้สำหรับอุปกกรณ์ อุปกรณ์เสริม และผู้เผยแพร่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาหรือประสบการณ์แบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ ("เนื้อหา")

หากไม่สามารถตั้งค่า ใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมจะเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บ เสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม

คำเตือน: การแชร์อุปกรณ์


นำไปใช้กับ: Xbox, Windows Mixed Reality

 หากคุณอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้อุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและความปลอดภัยในคู่มือนี้ รวมถึงคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการอุปกรณ์และเนื้อหา แต่ละบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ควรดำเนินกระบวนการตั้งค่า/การวางแนวให้เสร็จสิ้น เพื่อทำความคุ้นเคยกับระบบ

คำเตือน: ความเสี่ยงของแอปพลิเคชัน


นำไปใช้กับ: อุปกรณ์ Azure Kinect

 คำเตือนในคู่มือนี้เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมแบบสแตนด์อะโลน คำเตือนอย่างน้อยหนึ่งรายการในคู่มือนี้อาจใช้ไม่ได้หรืออาจไม่เพียงพอ หรือไม่ครบถ้วนสำหรับอันตรายหรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาคำเตือนที่ต้องใช้กับแอปพลิเคชันของคุณ เนื้อหาของคำเตือนเหล่านั้น และวิธีการส่งคำเตือนเหล่านั้นให้กับผู้ใช้

คำเตือน: การจัดการและการเตรียมพื้นที่


นำไปใช้กับ: Surface Hub

 เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ และความสำคัญของการทำให้อุปกรณ์ตั้งตรง:

 • ก่อนจะย้ายอุปกรณ์ของคุณไปยังสถานที่ที่จะติดตั้ง ให้สำรวจสถานที่เพื่อดูว่าจะย้ายอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่จะแกะกล่องบรรจุและติดตั้งอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
 • ใช้อย่างน้อยสองคนเสมอในการแกะกล่องบรรจุและการติดตั้ง
 • เมื่อแกะกล่องบรรจุอุปกรณ์ของคุณแล้ว ควรติดตั้งในทันที ดังนั้นจึงควรมีระบบการติดตั้งพร้อมอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะแกะกล่องบรรจุ หากคุณจะติดตั้งลงบนแท่นวางแบบล้อเลื่อน ให้ล็อกหรือบล็อกล้อของขาตั้งไว้ก่อนที่จะแกะกล่องบรรจุอุปกรณ์
 • เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุด เก็บวัสดุหีบห่อให้พ้นจากบริเวณในการประกอบ

คำเตือน: วัตถุมีน้ำหนัก


นำไปใช้กับ: Surface Hub

 อุปกรณ์ของคุณมีน้ำหนักมาก เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้คนยกอุปกรณ์อย่างน้อยสองคน การยกและ/หรือการย้ายอุปกรณ์ด้วยท่าทางที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ

คำเตือน: การยกตามหลักการยศาสตร์


นำไปใช้กับ: Surface Hub

 เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ ให้ใช้วิธีการยกตามหลักการยศาสตร์ที่เหมาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • วางแผนล่วงหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมยกเห็นด้วยกับแผน
 • ตรวจสอบว่าคุณสามารถยกอุปกรณ์ได้ อุปกรณ์หนักเกินไปหรือเก้งก้างเกินไปหรือไม่
 • ดูว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการยกหรือไม่
 • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อดูว่ามีสิ่งกีดขวางและพื้นผิวลื่นหรือไม่
 • ยกด้วยแรงจากขาของคุณไม่ใช่หลัง
 • งอเข่าของคุณและยืดหลังให้ตรง
 • วางจับอุปกรณ์แนบกับตัวของคุณ
 • ให้ตัวของคุณให้อยู่ตรงกลางเหนืออุปกรณ์ แยกเท้าออกให้อยู่ในระยะเดียวกับความกว้างของไหล่
 • ยกขึ้นตรงๆ อย่างราบรื่น
 • รักษาลำตัวให้ตรง อย่างบิดตัวขณะยกหรือหลังจากของแล้ว
 • วางอุปกรณ์ไว้บนขาตั้งหรือตัวยึดติดที่ผนังอย่างช้าๆ และราบรื่นโดยให้หลังตรง อย่าปล่อยมือจนกว่าอุปกรณ์จะวางอยู่ในตำแหน่ง

คำเตือน: การติดตั้งที่เหมาะสม


นำไปใช้กับ: Surface Hub

 เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำในการติดตั้งก่อนเริ่มงาน หากคุณไม่มีอุปกรณ์หรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็น หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าพื้นผิวสำหรับการติดตั้งสามารถรองรับอุปกรณ์ของคุณได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ปรึกษากับผู้ติดตั้งมืออาชีพ

คำเตือน: การติดตั้งขาตั้งที่เหมาะสม


นำไปใช้กับ: Surface Hub

 อุปกรณ์ของคุณมีน้ำหนักและติดตั้งกับขาตั้งโดยใช้ขายึดทั้งสี่ตัว เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ:

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดของผู้ผลิตขาตั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งและวิธีการติดตั้งที่ระบุสามารถรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ของคุณ
 • ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับขาตั้งเท่านั้น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันสกรูทั้งหมดแน่นดีแล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิตขาตั้ง
 • อย่าปล่อยอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะแน่ใจว่า ตะขอด้านบนและด้านล่างของขายึดทั้งคู่นั้นติดตั้งอย่างแน่นหนาบนรางสำหรับติดตั้งตัวบนและตัวล่างของขาตั้ง
   

คำเตือน: การติดตั้งบนผนังที่เหมาะสม


นำไปใช้กับ: Surface Hub

 อุปกรณ์ของคุณมีน้ำหนัก เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ:

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดของผู้ผลิตตัวยึดติดผนัง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้าง/วัสดุผนังของคุณและวิธีการติดตั้งที่ระบุสามารถรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ของคุณ
 • ซื้อและใช้ฮาร์ดแวร์และระบบติดตั้งที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์ตามโครงสร้าง/วัสดุผนังของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันสกรูทั้งหมดแน่นดีแล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิตตัวยึดติดผนัง
 • อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบให้ติดตั้งบนผนังหรือเสาคอนกรีต อาจต้องมีการเสริมแรงเพิ่มเติมสำหรับแผ่นกระดาน แผ่นยิปซั่ม แผ่นพลาสติก เหล็ก และผนัง เสาและ/หรือโครงผนังที่เป็นไม้ก่อนเริ่มการติดตั้ง
 • อย่าปล่อยอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะมั่นใจว่ามีการยึดอุปกรณ์แน่นดีแล้วตามคำแนะนำจากวิธีการติดตั้งที่คุณเลือกไว้

คำเตือน: อันตรายที่มองไม่เห็นในผนังหรือพื้นผิวสำหรับการติดตั้งอื่นๆ


นำไปใช้กับ: Surface Hub

 ผนังและพื้นผิวสำหรับการติดตั้งอื่นๆ อาจมีสายไฟ ท่อก๊าซ และอันตรายหรือสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นอื่นๆ การตัดหรือการเจาะเข้าไปยังอันตรายที่มองไม่เห็นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

ผู้ติดตั้งมีหน้าที่ในการค้นหาอันตรายที่มองไม่เห็นก่อนและเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเหล่านี้ในระหว่างการติดตั้ง ประเมินสภาพแวดล้อมในการติดตั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายที่มองไม่เห็นใดๆ ในผนังหรือพื้นผิวสำหรับการติดตั้งอื่นๆ ก่อนการเจาะและ/หรือการตัด

คำเตือน: อันตรายจากการพลิกคว่ำ


นำไปใช้กับ: Surface Hub

 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ติดตั้งบนขาตั้งขณะเคลื่อนย้าย:

 • ให้ใช้ขาตั้งที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดของผู้ผลิตขาตั้งสำหรับการย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนขาตั้ง
 • อย่าแขวนหรือวางของหนักๆ บนอุปกรณ์ของคุณหรือบนขาตั้ง
 • ปลดสายไฟและสายเคเบิลอื่นๆ ตามที่จำเป็นก่อนที่จะย้ายอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนขาตั้ง
 • ใช้ความระมัดระวังและเคลื่อนย้ายช้าๆ เมื่อย้ายอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนขาตั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตขาตั้งสำหรับการย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งขาตั้ง
 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนขาตั้งขึ้นหรือลงทางลาด อย่าทิ้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนขาตั้งไว้บนหรือใกล้กับทางลาดโดยไม่มีการดูแล 
 • การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนขาตั้งควรดำเนินการโดยผู้ใหญ่เท่านั้น

คำเตือน: ความปลอดภัยของแหล่งจ่ายไฟ AC และสายไฟ


นำไปใช้กับ: Xbox

 เลือกและใช้แหล่งจ่ายไฟ AC และ/หรือสายไฟที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณเสมอ การไม่ปฏิบัติตามข้อความระวังต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง หรือเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ 

เพื่อเลือกแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:

 • เราขอแนะนำให้คุณใช้หน่วยจ่ายไฟ (PSU) และสายไฟ AC ของแท้จาก Microsoft PSU และ/หรือสายไฟ AC ของแท้จาก Microsoft ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ PSU หรือสายไฟ AC ของแท้จาก Microsoft ยังสามารถซื้อจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft และที่ https://store.microsoft.com/devices
 • ใช้แหล่งจ่ายไฟ AC จากเต้ารับติดผนัง (หลัก) มาตรฐานเท่านั้น อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ แม้ว่าค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าขาและความถี่จะยอมรับได้ 
 • ยืนยันว่าเต้ารับไฟฟ้าของคุณระบุชนิดของกำลังไฟตามที่ระบุไว้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ (ในส่วนของแรงเคลื่อนไฟฟ้า [V] และความถี่ [Hz]) หากคุณไม่แน่ใจกำลังไฟที่บ้านของคุณเป็นชนิดใด ให้ปรึกษาช่างไฟที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
 • อย่าใช้เต้ารับติดผนัง สายไฟต่อพ่วง ส่วนขยายไฟ รางปลั๊กไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าอื่นๆ ยืนยันว่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการประเมินว่ารองรับกระแสไฟรวม (เป็นแอมป์ [A]) ที่ใช้โดยอุปกรณ์ของคุณ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้วงจรไฟฟ้าเดียวกัน 
 • สำหรับอุปกรณ์ที่ขาปลั๊ก AC อาจพับลงเพื่อการจัดเก็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาปลั๊กนั้นยืดออกเต็มที่แล้วก่อนการเสียบแหล่งจ่ายไฟ AC สำหรับอุปกรณ์ของคุณกับเต้าเสียบสายไฟ (หลัก)
 • สำหรับอุปกรณ์ที่มีสายไฟแบบเป็นขาปลั๊กถอดออกได้และแหล่งจ่ายไฟแบบสากล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนของขาปลั๊กมีรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับเต้าเสียบสายไฟและเสียบเข้าที่กับแหล่งจ่ายไฟก่อนเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC กับเต้าเสียบสายไฟ (หลัก)

หมายเหตุ: การจัดการ


นำไปใช้กับ: Xbox

จัดการอุปกรณ์ Microsoft ของคุณด้วยความใส่ใจ อุปกรณ์ทำจากโลหะ พลาสติก และมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบางอยู่ภายใน อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายได้หากตกหล่น ถูกเผา ถูกเจาะ หรือถูกบีบ หรือหากสัมผัสกับของเหลว หากคุณสงสัยว่าเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณหรือแบตเตอรี่ หยุดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องร้อนเกินไปหรือเกิดการบาดเจ็บ

หมายเหตุ: การใช้งานดิสก์


นำไปใช้กับ: Xbox

 เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดของดิสก์ไดรฟ์และความเสียหายที่อาจเกิดกับดิสก์หรืออุปกรณ์ของคุณ:

 • ให้นำดิสก์ออกก่อนที่จะย้ายอุปกรณ์เสมอ
 • อย่าใช้ดิสก์ที่แตกร้าว ดิสก์อาจแตกและติดขัดหรือทำให้ชิ้นส่วนภายในที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณเสียหาย

คำเตือน: การใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่นเกมวิดีโอ


นำไปใช้กับ: Xbox

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กๆ ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่นวิดีโอเกมกับคอนโซล Xbox™ และเซนเซอร์ Kinect™ ของพวกเขาได้อย่างปลอดภัยภายในขอบเขตที่จำกัดของตนเอง และพวกเขาเข้าใจการใช้งานคอนโซล เซนเซอร์ และอุปกรณ์เสริมอย่างถูกต้อง