วิธีการ: สร้างการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์โดยใช้บรรทัดคำสั่งใน Windows Vista

นำไปใช้กับ: Windows Vista UltimateWindows Vista BusinessWindows Vista Enterprise

เขียน


Yang คุณ MVP

การปฏิเสธเนื้อหาของโซลูชันของชุมชน


MICROSOFT CORPORATION และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับความเหมาะสมความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวและกราฟิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดหา "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันชนิดใดก็ตาม MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้และกราฟิกที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของเชิงพาณิชย์, การออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง, ความพยายามของ WORKMANLIKE, ชื่อและการละเมิดที่ไม่ใช่การละเมิด คุณตกลงโดยเฉพาะว่าในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อการโดยตรงทางอ้อมโทษความเสียหายที่สืบเนื่องหรือความเสียหายใดๆที่รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดความเสียหายสำหรับการสูญเสียการใช้งานข้อมูลหรือกำไรที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เชื่อมต่อกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้ข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญาละเมิดความประมาทหรือความรับผิด

งานนี้


บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างและวางสายการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์โดย rasphone คำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม


วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์โดยคำสั่ง rasphone
  1. คลิกเริ่มพิมพ์rasphone-aในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกดแป้นEnter
  2. คลิกปุ่ม เรียกผ่านสายโทรศัพท์ บนหน้าคุณต้องการเชื่อมต่อหน้า
  3. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และชื่อปลายทาง (เช่นหมายเลขโทรศัพท์) บนหน้า พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อ ไปยังหน้าให้คลิกปุ่ม ถัด ไปเพื่อดำเนินการต่อ
  4. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่านนี้ ไว้แล้วบนหน้าพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ให้คลิกปุ่ม สร้าง เพื่อดำเนินการต่อ
  5. คลิก เริ่มพิมพ์ rasphone-e <ชื่อปลายทาง> ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกดแป้น Enter หมายเหตุ: คุณต้องใช้ชื่อปลายทางที่พิมพ์ในขั้นตอนที่สามตัวอย่างเช่นการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ 
  6. บนแท็ก ตัวเลือก ของคุณสมบัติการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ให้ล้างกล่องการเลือกต่อไปนี้: a พร้อมท์สำหรับชื่อและรหัสผ่านใบรับรองฯลฯ b. รวมโดเมนการเข้าสู่ระบบของ Windows. c แสดงพร้อมท์สำหรับหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นคลิกปุ่มตกลง
 วิธีการสร้างการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์โดยใช้คำสั่ง rasphone
  1. คลิกเริ่มพิมพ์rasphone-d <ชื่อปลายทาง>ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกดแป้นEnter หมายเหตุ: ชื่อปลายทางต้องเหมือนกับที่คุณสร้างในวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์โดยใช้คำสั่ง rasphone
 วิธีการวางสายการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์โดยใช้คำสั่ง rasphone
  1. คลิกเริ่มพิมพ์rasphone-h <ชื่อปลายทาง>ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกดแป้นEnter หมายเหตุ: ชื่อปลายทางต้องเหมือนกับที่คุณสร้างในวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์โดยใช้คำสั่ง rasphone