วิธีเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาเปิดการใช้งาน

สรุป

บทความนี้จะอธิบายวิธีเปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากหมายเลขที่คุณใช้เมื่อติดตั้ง Windows XP

การแก้ไข

คุณต้องป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกันเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP หรือเมื่อคุณเปิดใช้งานโปรแกรม ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองโดยใช้ซีดีดั้งเดิม จากนั้นคุณจึงซื้อโปรแกรม Windows XP โปรแกรมที่สองหรือใบอนุญาตใบที่สอง คุณจะต้องเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการแก้ไขหมายเลขผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาเปิดการใช้งาน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกStart ชี้ไปที่ All Programs ชี้ไปที่ Accessories ชี้ไปที่ System Tools จากนั้นคลิก Activate Windows
  2. คลิก Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows จากนั้นคลิก Next
  3. คลิก Change Product Key พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ จากนั้นคลิก Update
  4. คลิก Telephone จากนั้นดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตามกระบวนการเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบว่าไม่มีการใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือการระบุผลิตภัณฑ์ (ต้องมีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งผลิตภัณฑ์) บนคอมพิวเตอร์มากกว่าที่สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์อนุญาตไว้ การเปิดใช้งานที่ใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เดียวกันบนคอมพิวเตอร์เดียวกันจะไม่ถูกจำกัด การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะช่วยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการจำกัดจำนวนครั้งที่หมายเลขผลิตภัณฑ์จะสามารถเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/activation.mspx

หมายเหตุ คุณสามารถซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติมได้สำหรับ Windows XP รุ่นขายปลีก ด้วยการโทรศัพท์ไปที่ (877) 426-6010 (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

302806 คำอธิบายของการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 810892 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 พ.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม