เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่ง หรือรับข้อความอีเมลใน Outlook หรือ Outlook Express

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีคำอธิบายวิธีการลดระดับการตั้งค่าความปลอดภัย หรือวิธีปิดคุณลักษณะความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการทั่วไปที่จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณรับหรือส่งข้อความอีเมลใน Outlook หรือใน Outlook Express

คุณควรลองวิธีการเหล่านี้เมื่อคุณพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

รายการข้อผิดพลาด

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ หลังจากที่คุณดำเนินการแต่ละวิธี ให้ส่งข้อความอีเมลทดสอบให้กับตัวเอง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งและรับข้อความอีเมลโดยไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาด ลองใช้วิธีถัดไป

วิธีที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
วิธีที่ 3: การลบข้อความอีเมลที่น่าสงสัยออกจากกล่องจดหมายของคุณ
วิธีที่ 4: ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม
วิธีที่ 5: การตั้งค่าคอนฟิกซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Outlook เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
วิธีที่ 6: ซ่อมแซม Outlook หรือ Outlook Expresss ของคุณ

หมายเหตุ วิธีการต่อไปนี้จะใช้สำหรับ Outlook เท่านั้น
วิธีที่ 7: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพรไฟล์อีเมลของคุณทำงานอย่างถูกต้อง (เฉพาะ Outlook)
วิธีที่ 8: เริ่มต้น Outlook ในเซฟโหมด(เฉพาะ Outlook)
วิธีที่ 9: เรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าเพื่อซ่อมแซมแฟ้ม .pst (เฉพาะ Outlook)
วิธีที่ 10: ล้างข้อความอีเมลที่ค้างอยู่ในกล่องขาออก (เฉพาะ กล่องขาออก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่ทำให้เกิดปัญหานี้
เรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซม MAPI (เฉพาะ Outlook)
สร้างแฟ้ม Sent Items.dbx อีกครั้ง (เฉพาะ Outlook Express)
ตรวจสอบที่อยู่อีเมล SMTP ทั้งหมดในรายชื่อการแจกจ่าย (เฉพาะ Outlook)
เพิ่มการตั้งค่าการหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์
Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 813514 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 5.5

คำติชม