เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่ง หรือรับข้อความอีเมลใน Outlook หรือ Outlook Express

นำไปใช้กับ: Outlook 2016Outlook 2013Microsoft Outlook 2010

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลที่แสดงถึงวิธีลดการตั้งค่าความปลอดภัย หรือวิธีปิดฟีเจอร์ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

สรุป


บทความนี้แสดงวิธีการทั่วไปที่จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณรับหรือส่งข้อความอีเมลใน Outlook หรือใน Outlook Express

คุณควรลองวิธีการเหล่านี้เมื่อคุณพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ หลังจากที่คุณดำเนินการแต่ละวิธี ให้ส่งข้อความอีเมลทดสอบให้กับตัวเอง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งและรับข้อความอีเมลโดยไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาด ลองใช้วิธีถัดไป

 
Microsoft ให้รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับความสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องสำหรับข้อมูลการติดต่อของผู้ขายที่เป็นผู้ผลิตรายอื่น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้