วิธีการ: การติดตั้งใบรับรองที่นำเข้าบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server ๒๐๐๓


อ้างอิง


สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Windows ๒๐๐๐ของบทความนี้ให้ดูที่๓๑๐๑๗๘

ในกรณีนี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้จะอธิบายวิธีการนำเข้าใบรับรองเว็บไซต์ลงในที่เก็บใบรับรองของคอมพิวเตอร์ภายในเครื่องและกำหนดใบรับรองให้กับเว็บไซต์ กลับไปด้านบน

การติดตั้งใบรับรอง

เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Windows ๒๐๐๓ (IIS) ๖.๐สนับสนุนการสื่อสาร secure Sockets Layer (SSL) ทั้งเว็บไซต์โฟลเดอร์บนเว็บไซต์หรือไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในโฟลเดอร์บนไซต์อาจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ SSL ที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามก่อนที่เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถสนับสนุนเซสชัน SSL ได้ต้องติดตั้งใบรับรองของเว็บไซต์ คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อติดตั้งใบรับรองใน IIS ๖.๐:
 • ทำการร้องขอแบบออนไลน์โดยใช้ตัวช่วยสร้างใบรับรองของ IIS บนเว็บเซิร์ฟเวอร์และติดตั้งใบรับรองในขณะที่มีการร้องขอ
 • ทำการร้องขอแบบออฟไลน์โดยใช้ตัวช่วยสร้างใบรับรองของ IIS บนเว็บเซิร์ฟเวอร์และขอรับและติดตั้งใบรับรองในภายหลัง
 • ร้องขอใบรับรองโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้างใบรับรองของ IIS Web Server
หมายเหตุ ถ้าคุณใช้วิธีที่สองหรือสามคุณต้องติดตั้งใบรับรองด้วยตนเอง เมื่อต้องการติดตั้งใบรับรองเว็บไซต์คุณจะต้องทำงานต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:
 • นำเข้าใบรับรองในที่เก็บใบรับรองของคอมพิวเตอร์
 • กำหนดใบรับรองที่ติดตั้งไปยังเว็บไซต์
กลับไปด้านบน

นำเข้าใบรับรองไปยังที่เก็บภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการนำเข้าใบรับรองไปยังที่เก็บภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS ๖.๐ให้คลิกเริ่มแล้วคลิกเรียกใช้
 2. ในกล่องเปิดให้พิมพ์mmcแล้วคลิกตกลง
 3. บนเมนูไฟล์ให้คลิกเพิ่ม/เอาสแน็ปอินออก
 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม/เอาสแน็ปอินออกให้คลิกเพิ่ม
 5. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มสแนปอินแบบสแตนด์อโลนให้คลิกใบรับรองจากนั้นคลิกเพิ่ม
 6. ในกล่องโต้ตอบsnap-in ของใบรับรองให้คลิกบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วคลิกถัดไป
 7. ในกล่องโต้ตอบเลือกคอมพิวเตอร์ให้คลิกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้: (คอมพิวเตอร์ที่ใช้คอนโซลนี้กำลังทำงานอยู่)แล้วคลิกเสร็จสิ้น
 8. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มสแนปอินแบบสแตนด์อโลนให้คลิกปิด
 9. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม/เอาสแน็ปอินออกให้คลิกตกลง
 10. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซลให้ดับเบิลคลิกใบรับรอง (ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์)
 11. คลิกขวาที่ส่วนบุคคลชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้วคลิกนำเข้า
 12. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการนำเข้าใบรับรองให้คลิกถัดไป
 13. บนหน้าไฟล์ที่จะนำเข้าให้คลิกเรียกดูค้นหาไฟล์ใบรับรองของคุณแล้วคลิกถัดไป
 14. ถ้าใบรับรองมีรหัสผ่านให้พิมพ์รหัสผ่านบนหน้ารหัสผ่านแล้วคลิกถัดไป
 15. บนหน้าที่เก็บใบรับรองให้คลิกวางใบรับรองทั้งหมดในที่เก็บต่อไปนี้แล้วคลิกถัดไป
 16. คลิก เสร็จสิ้นแล้วคลิกตกลง เพื่อยืนยันว่าการนำเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลับไปด้านบน

กำหนดใบรับรองที่นำเข้าไปยังเว็บไซต์

 1. คลิกเริ่มแล้วชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลจากนั้นคลิกตัวจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายให้คลิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาให้ดับเบิลคลิกเว็บไซต์
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวาให้คลิกขวาที่เว็บไซต์ที่คุณต้องการกำหนดใบรับรองจากนั้นคลิกคุณสมบัติ
 5. คลิกความปลอดภัยของไดเรกทอรีแล้วคลิกใบรับรองเซิร์ฟเวอร์
 6. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างใบรับรองเว็บให้คลิกถัดไป
 7. บนหน้าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ให้คลิกกำหนดใบรับรองที่มีอยู่แล้วคลิกถัดไป
 8. บนหน้าใบรับรองที่พร้อมใช้งานให้คลิกใบรับรองที่ติดตั้งที่คุณต้องการกำหนดให้กับเว็บไซต์นี้แล้วคลิกถัดไป
 9. บนหน้า พอร์ต ssl ให้กำหนดค่าหมายเลขพอร์ตของ ssl พอร์ตเริ่มต้นของ๔๔๓มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนใหญ่
 10. คลิก Next
 11. บนหน้าสรุปใบรับรองให้ตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองจากนั้นคลิกถัดไป
 12. บนหน้าการดำเนินการตัวช่วยสร้างใบรับรองเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้คลิกเสร็จสิ้นแล้วคลิกตกลง
ในตอนนี้คุณสามารถกำหนดองค์ประกอบของเว็บไซต์เพื่อใช้การสื่อสารที่ปลอดภัยได้กลับไปด้านบน