Photo Editor ถูกนำออกเมื่อคุณติดตั้ง Office 2003, Office 2007 หรือ Office 2010

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007 หรือ Microsoft Office 2003 โปรแกรมติดตั้งนำคอมโพเนนต์มาตรฐานทั้งหมดจาก Microsoft Office XP ที่มีการติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ออก ซึ่งรวมถึงโปรแกรม Microsoft Photo Editor ด้วย

สาเหตุ

Microsoft ได้แทนที่ Photo Editor ด้วย Microsoft Office Picture Manager ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขและจัดทำแคตตาล็อกรูปภาพใหม่ใน Office 2010 ใน Office 2007 และใน Office 2003

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ติดตั้ง Photo Editor ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใส่ซีดีรอม Microsoft Office XP ในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. หากโปรแกรมติดตั้ง Office XP ไม่เริ่มทำงานอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนนี้
  1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. ในกล่อง เปิด พิมพ์ ไดรฟ์:\Setup.exe โดยไดรฟ์ เป็นตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม
 3. เริ่มต้นผ่านขั้นตอน การตั้งค่า แล้วเลือก กำหนดเอง สำหรับรูปแบบการตั้งค่าเพื่อดำเนินการ
 4. เมื่อคุณไปถึงขั้นตอน การเลือกคุณลักษณะ ให้ตั้งค่าโหนดแต่ละโหนดของทรีการตั้งค่าเป็น ไม่พร้อมใช้งาน
 5. ภายใต้ คุณลักษณะสำหรับติดตั้ง ให้ขยาย เครื่องมือ Office
 6. คลิก Microsoft Photo Editor แล้วคลิก เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน
 7. คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้
 8. คลิก ตกลง เมื่อ Office XP Setup ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 817095 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม